Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig (ASD)

Cefnogi Oedolion gydag Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig (ASD)

Gwasanaethau Cefnogi

Mae amrywiaeth o wasanaethau ychwanegol i’w cael yn Wrecsam i gefnogi unigolion gydag ASD.

Cyfeiriadur gwasanaethau cefnogi ASD yn Wrecsam

Mae cyfeirlyfrau o wasanaethau’n cael eu datblygu ar hyn o bryd.