Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Anhwylderau’r Sbectrwm Awtistig (ASD)

Cefnogi Plant a Phobl Ifanc gydag Anhwylder yn y Sbectrwm Awtistig (ASD)

Caiff anghenion plant a phobl ifanc gydag ASD eu diwallu trwy amrywiaeth o ddarpariaeth:

Sefydlwyd rhaglenni hyfforddi mewn partneriaeth â Awtistiaeth Cymru i gynyddu ymwybyddiaeth ysgolion Wrecsam er mwyn iddynt ddiwallu anghenion disgyblion gydag ASD.

Gwasanaethau Cefnogi

Mae amrywiaeth o wasanaethau ychwanegol i’w cael yn Wrecsam i gefnogi unigolion gydag ASD.

Dogfennau Bellach

Cyfathrebu! Cyfathrebu!

Llyfryn gwybodaeth ar gyfer rhai sy’n byw ac yn gweithio gyda phlant ifanc gydag Anhwylder Sbectrwm Awtistig (ASD).

O NA! DDIM YR YSGOL FAWR!

Gwybodaeth a syniadau ar gyfer Pawb sy’n Ymwneud â Chynlluniau Trawsnewid ar gyfer Pobl Ifanc gydag Anhwylderau Sbectrwm Awtistaidd sy’n Symud i Ysgolion Eilradd.

Dysgu i Chwarae… Chwarae i Ddysgu

Llyfryn gwybodaeth ar gyfer pobl sy’n byw a gweithio gyda phlant ifanc gydag Anhwylder Sbectrwm Awtistaidd (ASA).

Cyfeiriadur gwasanaethau cefnogi ASD yn Wrecsam

Mae cyfeirlyfrau o wasanaethau’n cael eu datblygu ar hyn o bryd.