Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwefannau a Chysylltiadau Defnyddiol

ASD Info Cymru

Dyma safle Llywodraeth Cymru ar gyfer pobl gydag awtistiaeth, rhieni, gofalwyr, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol. Mae’r wefan yn cynnwys adnoddau a hyfforddiant ar-lein, yn ogystal â dolenni defnyddiol. Gall sefydliadau ac unigolion ddefnyddio’r adnoddau sydd ar gael i wella eu gwybodaeth am awtistiaeth.

Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru

Mae gwefan Cymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth Cymru yn cynnwys cyfoeth o wybodaeth ar gyfer unigolion, teuluoedd ac athrawon.

Llinell gymorth: 0845 070 4004

Awtistiaeth Cymru

Awtistiaeth Cymru yw elusen genedlaethol Cymru ar gyfer awtistiaeth ac mae’n rheoli’r wefan ganlynol.

Ffôn: 01978 853841
E-bost: wales@nas.org.uk

Partneriaeth Rhieni Wrecsam

Ar gyfer rhieni plant gydag anghenion dysgu ychwanegol. 

Ffôn: 01978 358526

Dynamic

Canolfan ar gyfer plant a phobl ifanc gydag anableddau.

Mwy o Cysylltiadau Defnyddiol Allanol