Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Derbyn i Ysgol Uwchradd ar gyfer Medi 2018

Trosglwyddo disgyblion i Ysgolion Uwchradd, Medi 2018

Cyhoeddir cyngor i rieni ynghylch gwneud cais am le mewn ysgol uwchradd yn y ddogfen 'Canllaw Rhieni i Wasanaethau Addysg yn Wrecsam'. Cewch ragor o gyngor a gwybodaeth am wneud cais am le mewn ysgol uwchradd trwy glicio 'Cyngor i Rieni/Gofalwyr ar gwblhau'r Ffurflen Gais' (Lawrlwytho).

Fe gewch chi wneud cais ar-lein am le uwchradd i’ch plentyn o 11 Medi 2018, gan ddefnyddio’r Gwasanaeth Derbyn Ar-lein. Yr oll sydd ei angen arnoch yw eich cyfeiriad e-bost er mwyn gwneud cais ar-lein o’ch cyfrifiadur gartref, tabled neu ffôn symudol.

Trwy ddangos eich cerdyn llyfrgell fe gewch chi ddefnyddio’r cyfleusterau yn Galw Wrecsam a Llyfrgell Wrecsam i wneud eich cais ar-lein. Os yw’n well gennych chi lenwi ffurflen gais bapur gellir lawrlwytho copi trwy glicio ar y ddolen isod.

Y Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10 Tachwedd 2017.

Gwasanaeth Derbyniadau Ar-lein

Ymdrinir â cheisiadau hwyr ar ôl y rhai a dderbyniwyd ar amser, felly mae’n bwysig iawn eich bod chi’n cadw at y Dyddiad y cyfeirir ato uchod.

Bydd yn cymryd peth amser i gwblhau’r broses dyrannu lleoedd, ond byddwch yn cael eich hysbysu erbyn 1 Mawrth 2018 a yw eich plentyn wedi cael lle yn eich dewis ysgol ai peidio.

Sesiynau Galw Heibio

Bydd staff derbyniadau ysgolion wrth law i ateb cwestiynau a chynnig cyngor ynghylch derbyniadau ysgolion. Mae croeso i bawb!

Rhwng 11 Medi 2017 i 23 Chwefror 2018

  • Dydd Llun 9.00am - 12.30pm
  • Dydd Gwener 12.30pm - 4.30pm

Galw Wrecsam,
16 Stryt yr Arglwydd,
Wrecsam,
LL11 1LG

 

Nosweithiau Agored Ysgolion 2017

Ysgol Bryn Alyn

Dyddiad:

Dydd Llun 2 Hydref 2017

Amser:

11am - 12pm
2pm - 3pm
5pm - 7.30pm

Cyswllt:

Miss A Kipping (Pennaeth Dros Dro) / Mrs Lisa Jones (Cydlynydd Cyflawniad Blwyddyn 7)
01978 720700

Ysgol Clywedog

Dyddiad:

Nos Fercher 4 Hydref 2017

Amser:

5:00pm i 7:00pm

Cyswllt:

Mr Matt Vickery (Pennaeth) /
Louise Hope (Cyswllt Pontio)
01978 346800

Ysgol y Grango

Dyddiad:

Nos Fercher 20 Medi 2017

Amser:

6:00pm i 8:00pm

Cyswllt:

Mr Stephen Garthwaite (Pennaeth) /
Ms Alison Harris (Cyswllt Pontio)
01978 833010

Ysgol Maelor, Penley

Dyddiad:

Noson Agored : Nos Fawrth 3 Hydref 2017
Diwrnod Agored : Dydd Mercher 4 Hydref 2017

Amser:

Noson Agored : 6.30pm - 8.30pm
Diwrnod Agored : Oriau ysgol

Cyswllt:

Mr S Ellis (Pennaeth) / Mrs Fiona Minshall (Cydlynydd Pontio) 
01948 830291

Ysgol Morgan Llwyd

Dyddiad:

Nos Fawrth 26 Medi 2017

Amser:

6.00pm i 8.00pm

Cyswllt:

Ms Eleri Lewis (Pennaeth Dros Dro) / Ms H Blackwell (Cydlynydd Trosglwyddo)
01978 315050

Ysgol Rhiwabon

Dyddiad:

Nos Iau 21 Medi 2017

Amser:

6pm - 8pm

Cyswllt:

Ms Melanie Ferron-Evans (Pennaeth)
01978 822392

Ysgol Sant Christopher

Dyddiad:

Dydd Llun 18 Medi 2017

Amser:

1.00pm i 6.00pm

Cyswllt:

Mrs Maxine Pittaway (Pennaeth) / Mr I Connell (Cydlynydd Pontio)
01978 346910

Ysgol Uwchradd Darland

Dyddiad:

Dydd Iau 5 Hydref 2017

Amser:

11.30am – 1.00pm
2.00pm – 3.00pm
6.30pm – 8.00pm

Cyswllt:

Mr Peter Agnew (Pennaeth)
01244 570588

Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd St Joseph

Dyddiad:

Dydd Llun 18 Medi 2017

Amser:

Teithiau Diwrnod Agored: 10.30am - 12pm a 1.30 - 3.00pm
Noson Agored : 5.30pm - 7.30pm

Cyswllt:

Mr Wilkinson (Pennaeth)
01978 360310

Ysgol Uwchradd Rhosnesni

Dyddiad:

Dydd Mercher 27 Medi 2017

Amser:

Teithiau Diwrnod Agored: 9.30am - 10.45am a 1.30pm - 2.30pm
Noson Agored: 6pm - 8pm

Cyswllt:

Mr Nic Harrison (Pennaeth) /
Mrs Cheryl Hughes (Cydlynydd Pontio)
01978 340840