Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Tipio Anghyfreithlon

Tipio anghyfreithlon yw gadael gwastraff yn anghyfreithlon.  Gall amrywio o un bag bin i filoedd o dunelli o wastraff.  Gall fod yn beryglus, gall lygru tir a dyfrffyrdd ac mae’n costio llawer iawn o arian i Awdurdodau Lleol i gael ei wared.

Ffurflen Ar-lein i Adrodd am Dipio Anghyfreithlon

Os dewch o hyd i dipio anghyfreithlon:

Os byddwch yn gweld rhywun yn gadael sbwriel yn anghyfreithlon:

Gwastraff Swmpus

Os ydych am gael gwared ar wastraff swmpus e.e. oergelloedd, soffas, ac ati efallai y byddwch am ystyried defnyddio gwasanaeth casglu’r Cyngor