Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffurflen Gyswllt Cyffredinol Ar-lein - Safonau Tai ac Iechyd Yr Amgylchedd

Defnyddiwch y ffurflen hon os ydych yn dymuno cysylltu â'r adran gydag ymholiad cyffredinol neu sylwadau.

Gallwn ymateb i'ch cais yn ystod oriau agor y swyddfa: 8:45am - 5:15pm dydd Llun i ddydd Iau, 8.45am – 4.45pm ar ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau cyhoeddus).

Rydym yn ceisio ymateb i’ch cais cyn gynted ag y bo modd ar ôl ei dderbyn. Fodd bynnag, gall ceisiadau sydd yn fwy cymhleth gymryd mwy o amser os bydd angen cynnal rhagor o ymchwil.

Mae’r wybodaeth y byddwch yn ei gyflwyno yn cael ei dderbyn a’i brosesu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Bydd yr wybodaeth a roddwch yn cael ei thrin yn gyfrinachol.

Mae pob maes ac sydd wedi’i nodi â * yn orfodol. Rhowch naill ai gyfeiriad e-bost neu rif ffôn.

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd

Mae'r blychau lle mae * yn orfodol, a rhaid eu cwblhau.

Eich Sylwadau
Hidlwr SbamPwyswch ar y botwm CYFLWYNO isod i anfon eich cwestiwn.