Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rheolaeth / Prosesau Diwydiannol

Mae Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) yn diffinio nifer o weithgareddau diwydiannol a masnachol sydd â’r gallu i wneud drwg i’r amgylchedd. Mae’r Rheoliadau hyn a chyfarwyddyd cysylltiedig yn rhoi cyfyngiadau ar yr hyn y mae hawl ei ryddhau i’r awyr, ar dir ac mewn dŵr.

Os ydych yn rhedeg busnes ac eisiau gwneud cais am drwydded, neu newid un, cliciwch ar y ddolen berthnasol isod i lawrlwytho’r ffurflen briodol. Os ydych yn ansicr pa ffurflen y dylech ei defnyddio, neu os ydych eisiau trafod y ffurflenni, cofiwch gysylltu â ni: