Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyflenwadau Dŵr Cyhoeddus (Prif Gyflenwad)

Y cyflenwad dŵr cyhoeddus (dŵr yfed prif gyflenwad) yw’r dŵr sy’n cael ei ddarparu i chi gan eich cwmni dŵr lleol trwy rwydwaith o bibelli. Mae tri chwmni dŵr yn cyflenwi Wrecsam. Mae Dŵr Dyffryn Dyfrdwy yn cyflenwi’r rhan fwyaf o Wrecsam. Mae Severn Trent Water yn cyflenwi rhai lleoliadau yn y rhan mwyaf deheuol o’r Bwrdeistref Sirol a rhai eiddo yn nwyrain yn cael eu cyflenwi gan United Utilities.

Manylion cysylltu ar gyfer y cwmnïau hyn yw:

Os oes gennych ymholiad neu broblem gyda’ch prif gyflenwad dŵr, dylech gysylltu â’ch cyflenwr dŵr. Os nad ydych yn fodlon gydag ymateb y cwmni dŵr ynghylch problem o ran ansawdd dŵr, gallwch gysylltu ag un o’r sefydliadau canlynol:

Gwadiad: Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.