Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Radon

Nwy ymbelydrol sy’n digwydd yn naturiol yw radon. Nid oes modd ganfod trwy aroglau, golwg na chyffwrdd. Daw o’r wraniwm naturiol sy’n bresennol yn holl greigiau a phriddoedd. Mae’n bresennol ymhob rhan o’r wlad ond, gan fod y nwy’n gwasgaru’n gyflym yn yr atmosffer, mae’n cael eu hystyried bod y lefelau yn yr awyr agored yn isel iawn.

Gall rhai amgylchiadau daearegol arwain at fwy o Radon nag sy’n arferol yn eich tŷ. Gall dod i gysylltiad â llawer iawn o radon arwain at fwy o berygl datblygu canser yr ysgyfaint.

Os ydych yn pryderu ynghylch lefelau radon lle’r ydych yn byw gallwch gysylltu â ni a byddwn yn gallu rhoi amcangyfrif o lefelau yn y fan lle’r ydych yn byw. Fel arall gallwch gysylltu â’r Asiantaeth Diogelu Iechyd (HPA) fydd yn gallu dweud wrthych sut i fesur radon yn eich eiddo, a oes angen i chi gymryd unrhyw gamau i’w leihau a sut i wneud hynny.

Gwadiad: Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.