Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ardaloedd Rheoli Mwg

Sefydlwyd Ardaloedd Rheoli Mwg yn wreiddiol i fynd i’r afael â’r mwrllwch y 1950au a’r 1960au a feiwyd am farwolaethau cynamserol cannoedd o bobl.

Mae llawer o dref Wrecsam gydag ardaloedd rheoli mwg gwahanol, gweler y lleoliadau ar y map isod.

Os ydych yn byw mewn ardal rheoli mwg mae’n drosedd gollwng mwg o simnai adeilad, o ffwrnais neu o unrhyw foeler sefydlog. Mae hefyd yn drosedd caffael “tanwydd heb ei awdurdodi” oni bai iddo gael ei ddefnyddio mewn teclyn a eithriwyd. Os ydych yn meddwl am gael gosod teclyn sy’n llosgi tanwydd soled yn eich eiddo, dylai eich adwerthwr allu rhoi manylion y rhai a eithriwyd. Fel arall, mae gwefan ardaloedd rheoli mwg y DU (dolen https://www.gov.uk/smoke-control-area-rules) yn rhoi manylion o danwyddau awdurdodedig ac offer wedi’u heithrio.

I ganfod os ydych yn byw mewn ardal rheoli mwg, edrychwch ar y map isod. Mae’r eiddo YN yr ardaloedd wedi’u cysgodi YN yr ardaloedd rheoli mwg.

Ddim yn sicr beth yw eich cod post?

Os nad ydych yn gwybod beth yw eich coed post, gallwch ei ganfod ar wefan y Post Brenhinol (cyswllt allanol).

Os ydych angen unrhyw gyngor pellach os gwelwch yn dda cysylltu â ni. Os ydych eisiau hysbysu mwg o simnai mewn ardal rheoli mwg, defnyddiwch ein ffurflen gwyno ar-lein.