Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyngor ar Tân Gwyllt

Mae tân gwyllt yn hwyl, beth bynnag fo’ch oed, ond mae’n bwysig cofio nad teganau mohonynt.

Maent yn ffrwydron ac fe all yr anafiadau posib ganddynt, yn enwedig i’r llygaid, fod yn arswydus.  Yn anffodus, pob blwyddyn mae tua mil o bobl ym Mhrydain yn cael eu hanafu gan dân gwyllt.

Ond nid yw hyn yn golygu y dylai pawb ganslo’r tân gwyllt ac arllwys dŵr dros y goelcerth.  Beth sydd ei angen yw rhywfaint o gynllunio da a bod yn synhwyrol ar y noson. 

Mae’r cyngor a geir yn y daflen sydd ar gael i’w lawr lwytho ar gyfer pobl sy’n trefnu digwyddiad bychan, er enghraifft mewn gardd gefn, neuadd gymuned neu mewn tŷ tafarn.  Ar gyfer digwyddiadau mwy o faint, cyfeiriwch at y dolenni isod dan Gwybodaeth Bellach.

Gwybodaeth Bellach