Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Trwyddedu Hapchwarae

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn dod yn Awdurdod Trwyddedu dan Ddeddf Hapchwarae, 2005. Bydd hyn yn peri bod y Cyngor yn dod yn gyfrifol am roi trwyddedau eiddo ac adeiladau ym Mwrdeistref Wrecsam o ran:

Mae Deddf Hapchwarae, 2005 yn gofyn bod y Cyngor yn paratoi a chyhoeddi "Datganiad o Bolisi Trwyddedu" sy’n cyflwyno’r polisïau y bydd y Cyngor yn eu cymhwyso’n gyffredinol i hyrwyddo’r Amcanion Trwyddedu wrth benderfynu ar geisiadau dan y Ddeddf.