Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Nodiadau Cyfarwyddyd Ar Gyfer Ceisiadau A Wneir Dan Ddeddf Trwyddedu 2003

Lluniwyd y Cyfarwyddyd hwn gan Is-adrannau Diogelu’r Amgylchedd ac Iechyd a Diogelwch, Adran Tai a Diogelu’r Cyhoedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Bydd y wybodaeth a ddarperir yn y llyfryn yn cynorthwyo ymgeiswyr wrth gwblhau ffurflenni cais am drwydded a chyflawni gofynion Diogelwch a Niwsans Cyhoeddus.

Os bydd angen gwybodaeth ychwanegol ar yr ymgeiswyr dylent gysylltu ag Is-adran Diogelu’r Amgylchedd neu’r Is-adran Iechyd a Diogelwch yn uniongyrchol. Darperir manylion cyswllt yn y cyfarwyddyd.