Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Clefyd Lyme a Throgod

Mae clefyd Lyme (gaiff ei alw’n Borreliosis hefyd) yn haint bacteria sy’n lledaenu i bobl drwy drogod heintus. Mae’n salwch difrifol, ac os na chaiff ei drin, gall fod yn anodd iawn i’w drin ac achosi llesgedd. Ond, yn y rhan fwyaf o achosion, bydd moddion gwrthfiotig yn cael gwared ar yr haint, yn enwedig o’i drin yn gynnar.

Mae unrhyw un sy’n byw, gweithio neu’n ymweld â chefn gwlad - yn enwedig coetiroedd a rhostir - mewn perygl o gael brathiad gan drogen.

Gall gwybod beth yw’r afiechyd a gwybod o ble y daw, helpu i’ch amddiffyn.