Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Pa ddiwrnod yw fy Niwrnod Bin?

Allwedd: Dydd LlunDydd Llun, Dydd MawrthDydd Mawrth, Dydd MercherDydd Mercher, Dydd IauDydd Iau, Dydd GwenerDydd Gwener. Bydd pob wythnos yn dechrau ar ddydd Sul ac yn gorffen ar ddydd Sadwrn. Am ragor o wybodaeth ffoniwch Galw Wrecsam ar 01978 298989. Tanysgrifio i'r gwasanaeth E-byst "Cofiwch eich Diwrnod Bin"

Os yw'r map yn wag - cliciwch yma i ail-lwytho'r dudalen.

Mae Wrecsam yn casglu gwastraff gerddi (biniau mewn gwyrdd) a gweddill y gwastraff (mewn biniau du, glas neu liw castan) bob yn ail wythnos.

Mae’r calendrau’n dangos pa un yw wythnos gwastraff gweddilliol (sy’n cael ei dangos mewn pinc ar y calendr) a pha un yw wythnos casglu gwastraff gerddi (sy’n cael ei dangos mewn gwyrdd).

Mwy o Wybodaeth

Am fwy o wybodaeth ffoniwch Strydoedd o Fri 01978 298989, cysylltwch@wrexham.gov.uk.