Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffurflen Adroddiad Hylendid a Diogelwch Bwyd

Llenwch adrannau 1 a 2 trwy roi gwybodaeth yn y blychau priodol, a phwyswch y botwm CYFLWYNO er mwyn anfon eich gwybodaeth.

Mae'r rhannau a ddynodir gyda * yn rhai mandadol, y mae'n rhaid eu llenwi.

Mae'r ffurflen hon ar gyfer ein hysbysu o faterion yn ymwneud â Hylendid a Diogelwch Bwyd yn unig. Os hoffech yn hytrach wneud ymholiad neu awgrym, gwnewch hynny trwy ddefnyddio'r ffurflen ymateb i'r wefan.

Bydd y wybodaeth a anfonwch yn cael ei derbyn a'i phrosesu gan Adran Gwasanaethau Cymunedol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. Cedwir y wybodaeth a ddarperir gennych yn gyfrinachol.

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd

1 Manylion y materion Hylendid a Diogelwch Bwyd

Mater

2 Eich Manylion

Hidlwr SbamPwyswch y botwn CYFLWYNO isod er mwyn ein hysbysu o'r broblem Hylendid neu Ddiogelwch Bwyd.