Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffurflen Difa Plâu

O 1af Ebill 2015 ni fydd y gwasanaeth rheoli plâu ar gael i eiddo nad yw’r Cyngor yn berchen arno ac i’w hwyluso ni fydd swyddi rheoli plâu ar gael o ddydd Llun 23 Mawrth 2015.