Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cadw'n Gynnes dros y Gaeaf: (Dros 60 oed)

Wrth i'r tymheredd ostwng yn Wrecsam a'r Sir yn profi eira a rhew cynaf y gaeaf, y neges gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yw Cadw Gynnes, Cadw'n Iach.

Cadw'n Gynnes dros y Gaeaf

Mae pawb yn gwybod mor bwysig yw cadw'n gynnes yn ystod y gaeaf. Gall cadw'n gynnes eich helpu i aros yn iach ac yn ddiogel, a gall helpu i atal problemau iechyd difrifol fel niwmonia. Mae rhai pethau syml y gallwch eu gwneud i'ch cadw chi'n gynnes ac i gadw eich cartref yn gynnes y gaeaf hwn.

Bwytewch yn Dda

Cadwch yn Brysur

Gwisgwch Ddillad Cynnes

Cynhesu eich Cartref

Byddwch yn Gymydog Da

Os oes gennych gymydog neu berthynas oedrannus, gofalwch amdanynt i wneud yn siŵr eu bod yn ddiogel ac yn iach.

Manylion Cyswllt

Cyngor Iechyd neu Lles
Galw Wrecsam: 01978 292066

Gneud eich Cartref yn Gynhesach
Gofal a Thrwsio Wrecsam: 01978 268120

Gymorth Ymarferol, Gwybodaeth a Chefnogaeth
Age Concern Gogledd Ddwyrain Cymru: 08450 549822

Gwybodaeth a Chyngor am Gadw'n Iach y Gaeaf Hwn
Spread the Warmth