Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Mwynhau'r haul heb helynt

Mae canser y croen yn un o'r canserau mwyaf cyffredin yn y Deyrnas Unedig. Yn ôl arbenigwyr gall un achos difrifol o losg haul yn ystod 15 mlynedd gyntaf plentyn ddyblu'r perygl o ganser y croen.

Mae prif feddyg Cymru yn cynghori pobl i fod yn ddiogel yn yr haul wrth i'r tywydd poeth barhau. Mae'r adrannau brys yng Nghymru wedi gweld cynnydd yn nifer y cleifion sy'n dioddef o ludded gwres, llosg haul – a mân anafiadau sy'n gysylltiedig ag effeithiau yfed gormod o alcohol.

Cyswllt i

Nid yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol