Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Coedwig Ffosilau Brymbo

O Lo i Garnasiwn

Darganfuwyd Coedwig Ffosilau Brymbo yn 2003 yn ystod gwaith cloddio glo brig ar hen safle gwaith dur Brymbo.

Mae’r wefan yn cynnwys casgliad o adnoddau sy’n seiliedig ar yr arddangosfa “O Lo i Garnasiwn” a gafodd eu harddangos yn Amgueddfa’r Grosvenor ddiwedd 2008 ac yn Amgueddfa Bwrdeistref Sirol Wrecsam ddechrau 2009.

Defnyddiwch y saethau neu'r rhagolygon cryno i we-lywio drwy'r galeri delweddau. Os hoffech weld rhagor o wybodaeth ar y ddelwedd cliciwch yr "i" sydd ar y gornel uchaf ar y chwith.

Poster yr arddangosfa wreiddiol Poster draft yr arddangosfa yn Amgueddfa Bwrdeistref Sirol Wrecsam Poster swyddogol yr arddangosfa yn Amgueddfa Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Bwriedir y wybodaeth ar y wefan hon at ddibenion ymchwil ac astudio preifat. Ni fwriedir iddi gael ei chyhoeddi at ddibenion masnachol. Rhennir hawlfraint rhwng Ymddiriedolwyr Amgueddfa Grosvenor, Gwasanaeth Treftadaeth Wrecsam a nifer o unigolion a sefydliadau preifat. Dylid cydnabod unrhyw atgynhyrchu at ddibenion nad ydynt at ddibenion masnachol yn briodol.