Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Arddangosfeydd a Digwyddiadau

Arddangosfeydd, gweithdai i blant, teithiau tywysedig, gweithgareddau teuluol, darlithiau… mae’na rhywbeth i bawb.

Digwyddiadau

Mae’r wybodaeth a ddangosir o ganlyniad i’r archwiliad hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

ARDDANGOSFA ‘DYCHWELYD I’R YSGOL’ - APEL LLUNIAU YSGOL

Allwch chi ddod â’ch hen ffotograffau ysgol a phethau cofiadwy i Amgueddfa Wrecsam i’w gweld a’u sganio ddydd Gwener 15 Tachwedd rhwng 11am a 3pm. Bydd eich ffotograffau ysgol yn rhan o ‘Dychwelyd i’r Ysgol’, arddangosfa arbennig yn datgelu sut mae’r ysgol wedi newid dros y blynyddoedd ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.

Lleoedd: Amguedddfa Wrecsam / Wrexham Museum
Dyddiad: 15/11/2019
Amseroedd: 11 a.m. - 3 p.m.

Addas ar gyfer Oedolion lleol/ Local Adults

Cyswllt Wrexham Museum on 01978 297 460 neu Ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim/Free

ARDDANGOSFA ‘DYCHWELYD I’R YSGOL’ - APEL LLUNIAU YSGOL

Allwch chi ddod â’ch hen ffotograffau ysgol a phethau cofiadwy i Amgueddfa Wrecsam i’w gweld a’u sganio ddydd Sadwrn 16 Tachwedd rhwng 11am a 3pm. Bydd eich ffotograffau ysgol yn rhan o ‘Dychwelyd i’r Ysgol’, arddangosfa arbennig yn datgelu sut mae’r ysgol wedi newid dros y blynyddoedd ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.

Lleoedd: Amguedddfa Wrecsam / Wrexham Museum
Dyddiad: 16/11/2019
Amseroedd: 11 a.m. - 3 p.m.

Addas ar gyfer Oedolion lleol/ Local Adults

Cyswllt Wrexham Museum on 01978 297 460 neu Ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim/Free

Pel-droed Am Byth!

Pêl-droed am byth! Cyflwyno hanes pêl-droed yng Nghymru a Chymru ar y maes pêl-droed Arddangosfa yng nghartref Casgliad Pêl-droed Cymru yn Wrecsam — cartref ysbrydol pêl-droed Cymru

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam | Wrexham Museum
Dyddiad: gan 18/11/2019 i 23/11/2019
Amseroedd: Mon-Fri: 10am - 4.30pm; Sat: 11am - 3.30pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Wrexham Museum on 01978 297 460 neu Ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim |Free

Tachwedd Ffair Grefftau ac Anrhegion y Nadolig

Dydd Sadwrn 30ain Tachwedd Ffair Grefftau ac Anrhegion y Nadolig MYNEDIAD AM DDIM 10am—3pm

Lleoedd: Y Lleoliad yn y Parc, Alyn Waters Country Park LL11 4AG
Dyddiad: 30/11/2019
Amseroedd: 10am - 3pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Hanna Clarke on 01978 757524 neu Ebost hanna.clarke@groundworknorthwales.org.uk

Pris Tocyn: Am Ddim / Free

Pel-droed Am Byth!

Pêl-droed am byth! Cyflwyno hanes pêl-droed yng Nghymru a Chymru ar y maes pêl-droed Arddangosfa yng nghartref Casgliad Pêl-droed Cymru yn Wrecsam — cartref ysbrydol pêl-droed Cymru

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam | Wrexham Museum
Dyddiad: gan 06/12/2019 i 11/12/2019
Amseroedd: Mon-Fri: 10am - 4.30pm; Sat: 11am - 3.30pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Wrexham Museum on 01978 297 460 neu Ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim |Free

Bydis Bryn

Clwb hanes misol Amgueddfa Wrecsam ar gyfer plant rhwng 7 ac 11 oed yw Cyfeillion Bryn. Cynhelir Cyfeillion Bryn ar y dydd Sadwrn cyntaf ym mhob mis gan amlaf, mae’r clwb yn canolbwyntio ar ddigwyddiadau neu gyfnodau hanesyddol gwahanol sy’n amrywio o'r Cyfnod Mesolithig i Ddiwrnod y Meirw Mexico Rhaid neilltuo o flaen llaw - museumeducation@wrexham.gov.uk

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam / Wrexham Museum
Dyddiad: 07/12/2019
Amseroedd: 11am - 12.30pm

Addas ar gyfer Plant 7-11 oed / Children aged 7-11 years

Cyswllt Wrexham Museum on neu Ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 297460 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: £2.50

Bydis Bryn

Clwb hanes misol Amgueddfa Wrecsam ar gyfer plant rhwng 7 ac 11 oed yw Cyfeillion Bryn. Cynhelir Cyfeillion Bryn ar y dydd Sadwrn cyntaf ym mhob mis gan amlaf, mae’r clwb yn canolbwyntio ar ddigwyddiadau neu gyfnodau hanesyddol gwahanol sy’n amrywio o'r Cyfnod Mesolithig i Ddiwrnod y Meirw Mexico Rhaid neilltuo o flaen llaw - museumeducation@wrexham.gov.uk

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam / Wrexham Museum
Dyddiad: 07/12/2019
Amseroedd: 11am - 12.30pm

Addas ar gyfer Plant 7-11 oed / Children aged 7-11 years

Cyswllt Wrexham Museum on neu Ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 297460 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: £2.50

Pel-droed Am Byth!

Pêl-droed am byth! Cyflwyno hanes pêl-droed yng Nghymru a Chymru ar y maes pêl-droed Arddangosfa yng nghartref Casgliad Pêl-droed Cymru yn Wrecsam — cartref ysbrydol pêl-droed Cymru

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam | Wrexham Museum
Dyddiad: gan 09/12/2019 i 14/12/2019
Amseroedd: Mon-Fri: 10am - 4.30pm; Sat: 11am - 3.30pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Wrexham Museum on 01978 297 460 neu Ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim |Free