Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Pobl Enwog

A N Palmer

Llun o Alfred Neobard Palmer

Ganed Alfred Neobard Palmer yn Thetford, Norfolk ar 10 Gorffennaf 1847. Cafodd ei addysg yn Ysgol Ramadeg Thetford a hyfforddodd fel fferyllydd yn hwyrach. Yn 1880, symudodd i Wrecsam ac fe'i gyflogwyd yng ngwaith mwnau Zoedone yn Wrecsam. Yn 1884, penodwyd ef yn brif fferyllydd yng Nghwmni Gwaith Dur Brymbo ond bu raid iddo roi'r gorau i'r swydd yn 1886 pan chwalodd ei nerfau. Sefydlodd ei hun fel fferyllydd dadansoddol yn Stryt Caer. Ymddeolodd oherwydd afiechyd ac yn ystod yr adeg hwn ymroddodd ei hun i ymchwil hanesyddol lleol.

Cyhoeddodd 10 llyfr ar hanes lleol yr ardal, y rhai mwyaf nodedig oedd The History of Wrexham, History of the thirteen country townships, History of Gresford, History of the parish church of Wrexham. Mae ei ymchwil wedi ei chofnodi mewn cyfres o lyfrau nodiadau a dyddiaduron sydd ar gael ar microfiche. Yn ogystal, gwnaeth y gwaith maes ar gyfer tair chyfrol o'r Royal Commission on Ancient a Historical Monuments of Wales. Yn 1905 derbyniodd bensiwn brenhinol. Bu farw ar 7 Mawrth 1915 yn Wrecsam ac fe'i gladdwyd ym Mynwent Wrecsam ar Ffordd Rhiwabon. Mae plac coffa iddo yng nghyntedd Llyfrgell Wrecsam.