Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Pobl Enwog

C H Dodd

Llun o Charles Harold Dodd

Ganed Charles Harold Dodd yn Wrecsam ar 7 Ebrill 1884, mab hynaf Charles Dodd, meistr ysgol lleol a brawd Arthur Herbert Dodd. Mae Dodd wedi cael ei ddisgrifio fel ysgolor Testament Newydd Prydeinig mwyaf dylanwadol yr ugeinfed ganrif. Dechreuodd ei addysg yn Wrecsam ac aeth i astudio'r Clasuron yn University College, Rhydychen. Ar l graddio, penodwyd ef i sawl swydd academaidd ac am gyfnod roedd yn Weinidog Annibynnol neu Gynulleidfaol yn Warwick.

Yn 1930, daeth yn Athro Rylands o Feirniadaeth ac Esboniad Beiblaidd ym Manceinion lle bu tan 1935. Etholwyd ef i Gadair Diwinyddiaeth Norris Hulse yng Nghaergrawnt fel yr Athro Diwinyddiaeth cyntaf yn y ddwy brifysgol nad oedd yn Anglicanwr. Yn 1936, etholwyd ef yn gymrawd o Jesus College a daeth yn gymrawd mygedol ar l iddo ymddeol o'r gadair yn 1949. Derbyniodd sawl cymrodoriaeth a graddau mygedol a chyhoeddodd sawl llyfr ac erthygl ar astudiaeth feiblaidd. Mae'n cael ei nodi fel Cyfarwyddwr Cyffredinol cyfieithiad y Beibl Saesneg newydd. Am ei waith ar y prosiect, fe'i wnaed yn Gyfaill Anrhydedd yn 1961. Gwnaed ef yn rhyddfreiniwr Bwrdeistref Wrecsam yn 1963. Bu fawr ar 25 Medi 1973.