Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Pobl Enwog

Johnny Basham

Llun o  Johnny Basham

Ganwyd John Michael Basham yng Nghasnewydd yn 1890 a daeth i Wrecsam yn 1912 fel milwr yn y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig.

Gwasanaethodd yn y Barics yn Wrecsam am sawl blwyddyn a chyrhaeddodd reng uwch-siarsiant. Fodd bynnag, daeth yn enwog ymysg pobl Wrecsam oherwydd ei yrfa paffio ac fe'i enwyd "The Happy Warrior". Cynhaliwyd llawer o'i ornestau yn y Barics neu'r Neuadd Ymarferion yn Stryt Poyser.

Yn 1914, trechodd Johnny Summers am y teitl pwysau welter a ddaliodd tan 1920. Yn 1916, Johnny oedd y Pencampwr Pwysau Welter cyntaf i ennill y Gwregys Lonsdale newydd ac yn fuan ar l hynny enillodd y Bencampwriaeth Ewropeaidd. Yn hwyrach, symudodd i'r Pwysau Canol a daeth yn Bencampwr Ewrop unwaith eto yn 1921. Tra yn Wrecsam, roedd yn byw gyda'i deulu yn Whitegate Road, yn agos i'r Barics a'i reolwr oedd yr Henadur William Dodman. Yn ystod ei yrfa, cafodd 91 gornest broffesiynol, enillodd 68 ac roedd yn gyfartal yn 6 ohonynt. Bu farw yn 1947.