Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Pobl Enwog

Y Barnwr George Jeffreys

Llun o Judge George Jeffreys

Llun: University College, Prifysgol Durham, DU

Ganwyd George Jeffreys ym Mharc Acton yn 1648, yn fab i John Jeffreys a Margaret Ireland. Roedd ei daid yn farnwr yng Ngogledd Cymru ac yn y diwedd penderfynodd George ar yrfa yn y gyfraith er gwaethaf anghymeradwyaeth ei rieni. Cafodd ei addysgu yn Amwythig a St Paul Westminster a Chaergrawnt. Dechreuodd ei astudiaethau yn y Deml Fewnol yn 1663 ac roedd yn gweithredu fel adfocad cyn iddo gael ei alw'n swyddogol i'r bar.

Penodwyd ef yn Brif Gyfreithiwr i Ddug Efrog, James II yn hwyrach, ac fe'i urddwyd ef yn farchog yn 1677. Daeth yn gofiadur Llundain yn 1678. Yn 33 oed, daeth yn Arglwydd Brif Ustus Lloegr ac yn gyfrin gynghorwr a dwy flynedd yn ddiweddarach, yn Arglwydd Ganghellor. Yn 1683, fe'i wnaed yn Farwn Jeffreys o Wem. Roedd yn adnabyddus fel y Barnwr Crogi oherwydd y cosbau roedd yn arfer eu rhoi yn nhreialon cefnogwyr Dug Mynwy. Yn 1688, pan ddihangodd James II o'r wlad, rhoddwyd Jeffreys yn Nhwr Llundain er ei ddiogelwch ei hun. Bu farw yno y flwyddyn ganlynol o glefyd yr arennau. Roedd yn 44 oed.