Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Pobl Enwog

Robert Waithman

Llun o Robert Waithman

Ganwyd Robert Waithman yn Wrecsam yn 1764, yn fab i John a Mary Waithman.

Bu farw ei dad, a oedd yn gweithio yng Ngwaith Haearn Y Bers, ddwy flynedd yn ddiweddarach ac ailbriododd ei fam. Anfonwyd Robert i fyw gyda'i ewythr a chafodd ei addysg yng Nghaerfaddon. Fe'i gyflogwyd gan lieiniwr yn Llundain ac erbyn iddo gyrraedd 22 oed, roedd ganddo ei siop ei hun yn Fleet Street. Roedd y siop yn llwyddiannus ac roedd yn ffodus i allu symud i eiddo mwy. Roedd ganddo ddiddordeb brwd mewn gwleidyddiaeth ac roedd yn areithiwr blaengar. Yn 1812, ymgynigiodd ei hun fel AS ar gyfer Dinas Llundain ond fe'i orchfygwyd. Enillodd y sedd yn 1818 dim ond i'w cholli unwaith eto yn 1820.

Fe'i etholwyd yn AS eto yn 1826 a daliodd y sedd tan ei farwolaeth. Etholwyd Waithman yn Henadur Farringdon yn 1818. Yn 1820, daeth yn Siryf Llundain a Middlesex a thair blynedd yn ddiweddarach, etholwyd ef yn Arglwydd Faer. Bu farw yn ei gartref, Woburn Place, ar 6 Chwefror 1833 ac mae wedi ei gladdu yn Eglwys St Bride, Fleet Street.