Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Pobl Enwog

Y Teulu Williams Wynn

Llun o Watkin Williams Wynn

Enillodd y teulu Williams Wynn yr ystad yn 1718 ac ychwanegodd Syr William Williams o Lanforda fel yr oedd bryd hynny, ail farwnig, y cyfenw Wynn ar l etifeddu'r ystad o Syr John Wynn o Wydir. Roedd Syr Watkin Williams Wynn, trydydd barwnig, yn AS ar gyfer Sir Ddinbych 1716-1741. Roedd yn un o brif gefnogwyr yr achos Jacobaidd yng Ngogledd Cymru. Bu farw o ganlyniad i gwympo o'i geffyl tra'n hela ym Mharc Acton. Fe'i olynwyd gan ei fab, Syr Watkin Williams Wynn, pedwerydd barwnig yn 1749. Unwaith eto, roedd Syr Watkin yn AS ar gyfer Sir Ddinbych o 1774 i 1789.

Mae'n cael ei gofio'n bennaf fel noddwr celfyddydau cain. Ganwyd Syr Watkin Williams Wynn, y pumed barwnig, yn 1772 a bu farw yn 1840. Etifeddodd ystad Wynnstay yn 1789 yn 17 oed. Roedd yn AS yn Sir Ddinbych o 1796 i 1840 ac yn Arglwydd Raglaw yn Siroedd Meirionnydd a Dinbych. Roedd ganddo fwy o ddiddordeb mewn materion milwrol na gwleidyddol. Trefnodd gatrawd o farchfilwyr yn 1794, sef yr Hen Amddiffynwyr Prydeinig, a gymerodd ran yn atal y gwrthryfel Gwyddelig. Fe'i olynwyd gan ei fab, Syr Watkin Williams Wynn, y chweched barwnig, a anwyd yn 1820 ac a fu farw yn 1885.