Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Dysgu

Croeso i Dudalennau Dysgu Gwasanaethau Treftadaeth Wrecsam.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o sesiynau dysgu ymarferol ar gyfer y blynyddoedd cynnar a thu hwnt yn Amgueddfa Wrecsam. Gellir trefnu sesiynau dysgu yn y lleoliadau canlynol drwy drefniant ymlaen llaw.

Gellir darparu pob sesiwn trwy gyfrwng y Gymraeg.

I gael rhagor o wybodaeth ac i siarad ag aelod o’r Tîm Dysgu ffoniwch 01978 297460 neu anfonwch e-bost at museumeducation@wrexham.gov.uk

Lleoliad: Amgueddfa ac Archifdy Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Costau sesiwn ddysgu wedi’i hwyluso yn Amgueddfa Wrecsam  

Clybiau Gwyliau a Chlybiau ar ôl Ysgol

Gall un o’r Tîm Dysgu ddod â'r 'Amgueddfa ar Olwynion' i'ch grŵp. Gallwch archwilio nifer o destunau gan ddefnyddio arteffactau a gwisgoedd i ddod â’r gorffennol yn fyw. £30 ar gyfer sesiwn 1.5awr.