Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Newyddion yr Amgueddfa

Braf Eich Cyfarfod

Pa un ai ydych yn ymwelydd rheolaidd neu dyma’ch tro cyntaf, byddwn yn falch o’ch gweld ac am i chi fwynhau eich ymweliad.

Brymbo Bryn, mascot newydd yr Amgueddfa

Mae digonedd i’w weld yn eich amgueddfa newydd:

Picio Heibio

Prin o amser? Neu efallai mai dyma’r tro cyntaf i chi ymweld â’r amgueddfa?

Dyma hufen ein syniadau i deuluoedd:

Dyma ein chwe awgrym ar gyfer oedolion: