Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Dod yn Safle Treftadaeth y Byd – taith hir

Pryd ddechreuodd y daith? Gallech ddadlau bod hynny er dechrau adeiladu yn 1795 a thrwy gydol hanes brith y safle.

Neu fe allech ddweud mai yn 1999 y dechreuodd, pan roddwyd y bont ddÿr ar restr llywodraeth y DU o Safleoedd Treftadaeth y Byd yn y dyfodol.

Neu hyd yn oed yn fwy diweddar, pan ddechreuodd Cyngor Wrecsam yr ymgyrch yn 2003 i fynd am gofrestriad Treftadaeth y Byd, a’r chwe blynedd anodd wedyn yn hybu’r enwebiad. Mae wedi bod yn daith hir, ond yn werth ei gwneud.

Roedd enwebiad Safle Treftadaeth y Byd yn ddwy ddogfen allweddol ofynnol gan UNESCO. Gallwch weld y rhain trwy glicio ar y tabiau isod.

Yn is i lawr y dudalen hon hefyd mae cronoleg o adegau allweddol.

Yn gryno, cofrestrwyd Pontcysyllte fel safle ‘diwylliannol’, sy’n ateb gofynion Gwerth Cyffredinol Eithriadol, dilysrwydd a chyfanrwydd UNESCO (Sefydliad Addysgol, Gwyddonol a Diwylliannol y Cenhedloedd Unedig), ynghyd â chyfundrefn reoli effeithiol ac amddiffyniad cyfreithiol.

Aeth enwebiad Pont Ddÿr Pontcysyllte a’r Gamlas trwy broses gloriannu drwyadl gan gynghorwyr arbenigol Pwyllgor Treftadaeth y Byd. Mae UNESCO’n defnyddio 10 maen prawf ar gyfer dynodi Safle Treftadaeth y Byd ac mae gofyn i safle gyrraedd un o’r rhain yn unig. Cytunodd yr arbenigwyr bod Pont Ddÿr Pontcysyllte a’r Gamlas yn cyrraedd tri o Feini Prawf Treftadaeth y Byd:

Cronoleg o’r daith i statws Safle Treftadaeth y Byd