Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cysylltiadau

Os ydych yn bwriadu ymweld â Phont Ddÿr Pontcysyllte a’r Gamlas, cysylltwch â Chanolfan Groeso Wrecsam i gael manylion ynghylch mannau i aros, teithio, cludiant a llawer o gyngor defnyddiol arall ar gyfer ymwelwyr:

Ffôn: 01978 292446

Ebost: tic@wrexham.gov.uk

Gwefan: www.pontcysyllte-aqueduct.co.uk

Cyfeiriad Post

Canolfan Groeso Wrecsam
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Stryt y Lampint
Wrecsam
LL11 1AR