Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rheoli Safle Treftadaeth y Byd yn barhaol

Yn 2006 sefydlwyd Grÿp Llywio Pont Ddÿr Pontcysyllte a’r Gamlas gan Gyngor Wrecsam.

Sefydlwyd y grÿp, sy’n cyfarfod bob chwarter, i gynnwys partneriaid allweddol ar adeg enwebu’r safle a’i reoli’n barhaol. Mae’n cynnwys cynrychiolwyr:

Sefydlwyd pump o is-grwpiau i hybu meysydd gwaith penodol:

Nawr y cyflawnwyd Statws Treftadaeth y Byd, mae’r grÿp llywio a’r is-grwpiau’n troi eu sylw at reoli’r safle’n barhaol, gan gynnwys parhau gwaith ar gynyddu parcio ymwelwyr, arwyddion a dehongliad, mynediad ar gludiant cyhoeddus, gwaith cadwraeth, polisi cynllunio cyfun, rheoli tirwedd ac addysg.