Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Lleoliad y Safle

Cyfarwyddiadau i’r Safle

map yn dangos bod traphont ddwr Pontcysyllte hanner ffordd rhwng Y Waun a Llangollen ar yr A5 ger Wrecsam

map yn dangos bod traphont ddwr Pontcysyllte ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam yng ngogledd Cymru, ger y ffin  Lloegr

© Hawlfraint y Goron. Cedwir pob hawl. Rhif Trwydded 100023429. 2007

O’r Gogledd:

Dilynwch yr A483 o Wrecsam. Cymerwch y slipffordd ar gyfer yr A539 i’r Eglwyswen a Llangollen. Wrth y gylchfan cymerwch y trydydd troad ac ewch dros y gylchfan nesaf mewn rhyw 500 llath ar y ffordd ddeuol. Wrth ddod tuag at y gylchfan nesaf, ewch ar hyd y lôn ar yr ochr dde a chymerwch yr ail droad sydd wedi’i arwyddo tuag at Plas Madoc a Threfor. Dilynwch y ffordd am ryw 2 filltir nes i chi weld troad i’r chwith gydag arwydd brown a gwyn ar gyfer traphont ddŵr Pontcysyllte. Dilynwch y ffordd i lawr yr allt a throwch i’r chwith dros bont grom. Trowch yn syth i’r dde i’r maes parcio.

O’r De:

Dilynwch yr A5 o’r Amwythig nes i chi gyrraedd yr A 483 i Wrecsam. Teithiwch ar hyd yr A483 am ryw dair milltir yna ewch ar hyd y slipffordd sydd wedi’i arwyddo tuag at yr Eglwyswen a Llangollen. Wrth y gylchfan cymerwch y troad cyntaf ar hyd y ffordd ddeuol. Wrth ddod tuag at y gylchfan nesaf symudwch i’r lôn dde a chymerwch yr ail droad wedi’i arwyddo tuag at Plas Madoc a Threfor. Dilynwch y ffordd am oddeutu dwy filltir nes i chi weld troad i’r chwith wedi’i arwyddo tuag at Traphont Ddŵr Pontcysyllte ar arwydd brown a gwyn. Dilynwch y ffordd i lawr yr allt a throwch i’r chwith dros bont grom. Trowch yn syth i’r dde i’r maes parcio.