Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Yr Isadeilad

Y cam cyntaf yng nghynllun y Cyngor i adnewyddu Adeiladau’r Sir fel amgueddfa oedd cwblhau asgell bwrpasol i gymryd lle hen adeilad anaddas a adeiladwyd yn ystod yr Ail Ryfel Byd.  Mae’r asgell newydd hon, yr Isadeilad, yn darparu cyfleusterau i reoli a chadw casgliadau’r amgueddfa ac ystafell astudio gyhoeddus o’r enw’r Ganolfan Gasgliadau, sy’n darparu mynediad ar-lein at y casgliadau wrth gefn nad ydynt yn cael eu harddangos.

Cwblhawyd yr ‘Isadeilad’ ar 15 Mai 1998 gyda chymorth grant o £299,375 gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.  Cyfanswm cost yr asgell newydd oedd £395,500 a thalwyd y swm a oedd yn weddill, sef £99,125, gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Adeiladwyd yr Isadeilad gyda chymorth grant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.