Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 93 digwyddiadau.

Creu Cardiau Nadolig

Creu Cardiau Nadolig. Dewch i greu eich cerdyn cyfarch eich hun. Sesiynau o 10.30 yng nghapel y gorllewin.

Lleoedd: Wrexham Cemetery, West Chapel, Ruabon Road, Wrexham
Dyddiad: 21/10/2018
Amseroedd: From 10.30am

Addas ar gyfer All. Children must be accompanied

Cyswllt John Whittaker ar 07753771645 neu ebost john.whittaker@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 07753771645 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: Donations to Cemetery Friends Group

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 16 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12088

Myfyrdod Dydd Llun

Myfyrdod Dydd Llun 6 pm-7pm yn Creuynni Gofal Iechyd Cyflenwol

Mae Myfyrdod Dydd Llun yn ymarfer myfyrdod wythnosol gyda'i gilydd mewn grŵp bach. Mae cyfuniad o feddylfrydau sy'n cael eu harwain, mae hyn yn addas ar gyfer pob oedran a phrofiad o fyfyrdod, dechreuwyr, canolig ac uwch.

I gadarnhau archebu, cysylltwch â Facebook Facebook Gofal Iechyd Atodol Creuynni a / neu Whatsapp / Signal 07472266952

Rhodd a awgrymir yw £ 5 neu fwy.

Mae archebu yn hanfodol, fel arall, yn gyntaf, mae niferoedd yn cael eu cyflwyno'n gyntaf, yn ôl y taliad ymlaen llaw yn y lle.

Efallai yr hoffech ddod â phad a phensil, i ddileu, ysgrifennu, i dynnu lluniau, delweddau, teimladau a all ddod o'r myfyrdod.

Os yw'n well gennych eistedd ar y llawr, gallwch ddod â chlustog.

Am fwy o wybodaeth: https://www.meetup.com/Meditation-Meetups-Wrexham/events/wrsghqyxnbtb/

Lleoedd: Creuynni Complementary Healthcare, 7 Salisbury Close, Wrexham, LL13 7BY
Dyddiad: 22/10/2018
Amseroedd: 6pm - 7pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Katie ar 07472266952 neu ebost creuynni@yahoo.co.uk

Swyddfa Bocs: 07472266952 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: Suggested contribution £5 or more

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12077

Gweithdy brandio a marchnata

Mae’r gweithdy hwn yn hanfodol i fusnesau o unrhyw faint sydd eisiau cael rhagor allan o’u brand a’u gwaith marchnata. Mae nifer lleoedd yn gyfyngedig felly sicrhewch eich bod yn archebu’ch lle. Mae’r gweithdy 5 awr hwn yn llawn gwaith ymarferol, enghreifftiau a thrafodaethau ar gemeg brandiau, beth yw eu hystyr ac ym mha ffordd y gall marchnata da roi mantais i chi dros eich cystadleuwyr. Gan ddefnyddio enghreifftiau enwog a llai adnabyddus, mae’n ystyried brandio ym maes busnesau bach a chynlluniwyd y gweithdy i helpu perchnogion busnesau wella a manteisio ar eu cynnig unigryw. Bydd y bobl sy’n cymryd rhan yn gadael gyda dealltwriaeth dipyn yn well o’r hyn sy’n creu delwedd brand glir a sut i gymhwyso naratif cyson a deniadol i’w gwaith marchnata er mwyn ennill cwsmeriaid newydd ac ysbrydoli’r rhai sydd ganddynt eisoes. Byddwn yn edrych ar rai cwestiynau sylfaenol ac yn ymchwilio iddynt, cwestiynau fel: •Pa mor dda rydych chi’n deall eich cwsmeriaid, nid yn unig yr hyn a ddywedant wrthych, ond beth sydd, mewn gwirionedd, yn peri eu hymddygiad? •Ar ba gynulleidfa o gwsmeriaid y dylech chi ganolbwyntio, a pha gamau penodol y dylech eu cymryd? •Sut allwch ryddhau potensial a chreadigrwydd cudd eich holl staff, er mwyn iddynt ddod yn rhan o’ch gwaith marchnata? •Oes rhywbeth y gallwch ei wneud nawr a fyddai’n gallu newid eich cwmni? Sut allaf i farchnata fy musnes heb wario ffortiwn? •Ac yn ogystal â rhain, byddwn yn edrych ar lawer o bethau eraill. Byddwn yn edrych hefyd ar fyd ffisegol brandio a marchnata, ac yn ymchwilio i fyd y cyfryngau digidol ac ar-lein. Ni fyddwn yn gallu derbyn mwy na 1 gynrychiolydd o bob busnes yn y digwyddiad yma. Mae blaenoriaeth ar gyfer lleoedd ar y digwyddiad hwn yn cael ei roi i fusnesau bach a chanolig eu maint yn y sector preifat sydd wedi eu lleoli yng Nghymru (SME - yn llai na 250 o weithwyr).

Lleoedd: Wrexham Enterprise Hub, Wrexham, LL11 1NF
Dyddiad: 22/10/2018
Amseroedd: 09:00 - 16:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/branding-marketing/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12055

Rhy Uchel, Rhy Isel

Mae’n wych gweithio ar eich liwt eich hun oherwydd gallwch godi pa bris bynnag yr ydych ei eisiau am eich gwasanaeth. Felly, faint ydych chi’n ei godi? Sut ydych chi’n penderfynu beth yw gwerth eich gwaith? Yn y gweithdy yma byddwn yn edrych ar weithio llawrydd mewn llawer o wahanol ddiwydiannau, gan edrych ar elfennau tebyg a gwahaniaethau yn y technegau prisio.

Lleoedd: Wrexham Enterprise Hub, Wrexham, LL11 1AT
Dyddiad: 24/10/2018
Amseroedd: 12:00 - 14:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/the-price-isnt-right/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12056

Parc Stryt Las – Glanhau’r Gymuned

Helpwch i dacluso'r parc. Cyfarfod ym mynedfa’r parc - Cwm Glas (LL14 2AD).

Lleoedd: Stryt Las Park
Dyddiad: 24/10/2018
Amseroedd: 1pm – 3pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11657

SharePoint - Ffurflenni Papur a Systemau Rheoli Ansawdd ISO

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/sharepoint-paperless-forms-iso-quality-management-systems-tickets-50220170883?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: The E-Business Centre, Davy Way, Llay, LL12 0PG
Dyddiad: 24/10/2018
Amseroedd: 09:00 – 12:00

Addas ar gyfer

Cyswllt MWL Systems ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/sharepoint-paperless-forms-iso-quality-management-systems-tickets-50220170883?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12063

Hyfforddiant Ymarferydd Strengthscope Wrecsam

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/strengthscope-practitioner-training-wrexham-tickets-50259807437?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Glyndwr University, Wrexham, LL11 2BD
Dyddiad: 24/10/2018
Amseroedd: 09:30 – 17:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Helping Reach Potential Ltd ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/strengthscope-practitioner-training-wrexham-tickets-50259807437?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £834 – £954

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12066

DYFODOL DIGIDOL 2018

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/dyfodol-digidol-2018-digital-futures-2018-tickets-47773082576?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Catrin Finch Conference Centre, Wrexham Glyndwr University, Mold Road, LL11 2AW
Dyddiad: 25/10/2018
Amseroedd: 09:30 to 16:00

Addas ar gyfer

Cyswllt ZONE Enterprise Hub ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/dyfodol-digidol-2018-digital-futures-2018-tickets-47773082576?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12068

Sioe Gerddoriaeth Fyw yn Nhy Pawb

Rydym wrth ein boddau i groesawu Deuawd Clasurol HH i arddangosfa Cerddoriaeth Fyw Tŷ Pawb yr wythnos hon, a fydd yn arddull unigryw o gerddoriaeth i Wrecsam. Mae John Hosking ac Olivia Hunt yn gerddorion adnabyddus yng Ngogledd Cymru (a thu hwnt) ac rydym yn falch y byddant yn perfformio datganiad ar gyfer rhaglen Harpsichord, Piano aa llais. Mae eu rhaglen yn cynnwys cerddoriaeth gan William Byrd, Andrew LLoyd Webber ac Antonio Vivaldi. Sioe Gerddoriaeth Fyw arbennig iawn yn Nhŷ Pawb.

Lleoedd: Tŷ Pawb Arts Centre, Chester Street, Wrexham LL13 8BB
Dyddiad: 25/10/2018
Amseroedd: 1pm - 2pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Derek Jones ar 07889379591 neu ebost jones_derek@btconnect.com

Swyddfa Bocs: 01978 292093

Pris Tocyn: Free to attend, donations welcome

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 15 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12086

Twf Busnes Straen Am Ddim - Rhyddhau'r Potensial yn Eich Busnes

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/stress-free-business-growth-unleash-the-potential-in-your-business-tickets-50225674344?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Wrexham Glyndwr University, Mold Road, Wrexham, LL112AW
Dyddiad: 25/10/2018
Amseroedd: 06:45 – 08:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Action Coach - Jeff Williams ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/stress-free-business-growth-unleash-the-potential-in-your-business-tickets-50225674344?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12062

Blwyddyn Darganfod 2019

Byddwn yn ol ar y ffordd ym mis Medi a mis Hydref gyda chyfres o sioeau teithiol i weld sut y gallwch weithio gyda ni ar Flwyddyn Darganfod yn 2019. Gallwch ddysgu am y cynlluniau diweddaraf ar gyfer ein thema marchnata yn 2019 a byddwn yn rhoi blas ar y calendr cynnwys a deunydd creadigol yr ymgyrch ar gyfer y flwyddyn. Byddwn hefyd yn rhannu newyddion o sut rydym yn symud tuag at fwy o integreiddio digidol rhwng ein gwefannau twristiaeth a busnes drwy'r prosiect newydd a chyffrous - Porth Digidol Cymru. Dysgwch sut y gallwch gymryd rhan! Bydd siaradwyr gwadd yn cynnwys awdur teithio, fydd yn cynnig awgrymiadau ynghylch y math o wybodaeth sydd ei hangen ar y cyfryngau ar gyfer erthyglau teithio, a siaradwr o’r diwydiant twristiaeth lleol a fydd yn rhannu ei brofiad o weithio gyda Croeso Cymru. Bydd arddangosfa bwyd a diod o Gymru ar gael gydol y dydd. Bydd cyngor busnes am ddim hefyd ar gael yn ystod yr egwyl ac amser cinio. Bydd sefydliadau sy'n mynychu’r clinigau busnes di-dâl yn cynnwys: •Croeso Cymru – Cynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth; Sicrhau Ansawdd •Busnes Cymru •Cyflymu Cymru i Fusnesau •Cymraeg Byd Busnes - menter Llywodraeth Cymru i helpu busnesau bach gydag ystod eang o wasanaethau cymorth, gan gynnwys cyfieithu bwydlenni, negeseuon cyfryngau cymdeithasol a deunyddiau hyrwyddo am ddim •Banc Datblygu Cymru •Awdurdodau lleol (lle bo modd) •Cadwch Gymru’n Daclus Bydd y digwyddiadau’n dechrau am 9.30 am ac yn gorffen am 4.00 pm – darperir cinio ysgafn. Bwciwch nawr Mae llefydd yn brin oherwydd maint y lle. Er mwyn i gymaint o fusnesau â phosib allu dod, rydyn ni’n gofyn yn garedig ichi beidio â gofyn inni gadw mwy na dau le ar gyfer pob busnes/sefydliad. Cofiwch, bydd angen ichi archebu ar wahân ar gyfer pob person.

Lleoedd: Tŷ Pawb, Wrexham, LL13 8BB
Dyddiad: 25/10/2018
Amseroedd: 09:30 - 16:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Visit Wales ar neu ebost quality.tourism@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/year-of-discovery-2019/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12057

Ras hwyl zombie 5k Llandegla

Os ydych yn mwynhau rhedeg a rasio trwy'r goedwig, dewch i ymuno ar ras hwyl 5k zombie yn Llandegla. Dewch gyda'ch ffrindiau i gael profiad bythgofiadwy,llawn cyffro, ac i weld os gallwch ddianc o'r zombies. Mi fydd bagiau llawn anrhegion ar gael ar y diwrnod. Fedrwch chi oroesi'r zombie datguddiad?

Lleoedd: Coed Llandegla Forest, Ruthin Rd, Llandegla, Wrexham LL11 3AA
Dyddiad: 28/10/2018
Amseroedd: 16:30

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt John Edwards ar 07595420709 neu ebost macrocycle4fitness@gmail.com

Gwefan: https://m.facebook.com/events/295454054351274 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £9 - £15

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 20 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11939

Digwyddiad Dinosoriaid

Digwyddiad Dinosoriaid. Yn cynnwys crefftau, gemau, helfa drysor, gwisg ffansi a llawer o weithgareddau hwyliog i wneud efo dinosoriaid

Lleoedd: Chirk Library
Dyddiad: 29/10/2018
Amseroedd: 2.00 p.m.

Addas ar gyfer age 4-11 years

Cyswllt Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01691772344 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: £1.00 per child

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 20 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11942

Pum Ffordd i Les

Helpwch eich iechyd meddwl gyda’r Pum Ffordd i Les Rydym i gyd yn arwain bywydau prysur a gall ein hiechyd meddwl ddioddef. Un ffordd i sicrhau ein bod yn gofalu am ein hiechyd meddwl ein hunain yw dysgu am y Pum Ffordd i Lles. Bydd y sesiwn hon yn eich cyflwyno i'r Pum Ffordd a sut y gellir eu hymgorffori yn eich bywyd eich hun bob dydd. Byddwn yn edrych yn fyr ar arwyddion a symptomau'r problemau iechyd meddwl mwyaf cyffredin a chwblhau ymarfer meddwl.

Lleoedd: Brynteg Library, Quarry Rd, Brynteg, LL11 6AB
Dyddiad: 30/10/2018
Amseroedd: 2-3pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Lynda Davies ar 01978 759523 neu ebost Lynda.Davies@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 759523 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 17 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12027

Storiau Anifeiliaid Y Mabinogi

Trochwch eich hun ym mydoedd chwedlonol a hudol y Mabinogi yr hanner tymor Hydref gyda storïwr proffesiynol lleol Fiona Collins am blant 5 oed ac o dan 5 oed. Rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn £2.50 plant £2 oedlion O dan 1 oed am ddim Nifer cyfyngedig ar gael RHAID ARCHEBU O FLAEN LLAW! I archebu dewch i’r amgueddfa neu ffoniwch ni ar: 01978297460

Lleoedd: Wrexham Museum, Regent Street, Wrexham
Dyddiad: 31/10/2018
Amseroedd: 11am - 11.40am

Addas ar gyfer Ages 5 and under

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297460 neu ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 297460 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: £2.50 per child

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 11 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12009

Neil Owen: Hysbysebu ar Facebook

Mae Ellison Marketing yn cyfuno strategaethau marchnata wedi’u profi gyda brwdfrydedd mawr am greadigedd. Mae ein tîm dynamig yn cynnwys strategwyr marchnata, datblygwyr gwefannau, arbenigwyr SEO, prif gynhyrchwyr, gweithredwyr telegyfathrebu, dylunwyr graffeg, technegwyr fideo ac amlgyfrwng, ysgrifenwyr copi a ffotograffwyr. Bydd Neil yn ymdrin â’r holl ffeithiau sy’n hanfodol bwysig ynglŷn â sut i ddefnyddio Facebook orau i hysbysebu eich busnes.

Lleoedd: Wrexham Enterprise Hub, Wrexham, LL11 1AT
Dyddiad: 31/10/2018
Amseroedd: 12:00 - 14:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/neil-owen-facebook-advertising/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12058

Sgwrs - Cyfwyno'r Mabinogi

Cyfwyno'r Mabinogi - sgwrs i oedolion gan Fiona Collins £7 am un ticed RHAID ARCHEBU O FLAEN LLAW I archebu dewch i Amgueddfa Wrecsam neu ffoniwch: 01978 297460

Lleoedd: Wrexham Museum, Regent Street, Wrexham, LL11 1RB
Dyddiad: 31/10/2018
Amseroedd: 6.30pm - 8pm

Addas ar gyfer Adults

Cyswllt Wrexham Museum ar neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 297460 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: £7.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 11 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12011

Storiau Y Mabinogi

Trochwch eich hun ym mydoedd chwedlonol a hudol y Mabinogi yr hanner tymor Hydref gyda storïwr proffesiynol lleol Fiona Collins am blant 6 oed+ Rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn £2.50 plant £2 oedlion O dan 1 oed am ddim Nifer cyfyngedig ar gael RHAID ARCHEBU O FLAEN LLAW! I archebu dewch i’r amgueddfa neu ffoniwch ni ar: 01978297460

Lleoedd: Wrexham Museum, Regent Street, Wrexham, LL11 1RB
Dyddiad: 31/10/2018
Amseroedd: 3.30pm - 4.30pm

Addas ar gyfer Ages 6+

Cyswllt Wrexham Museum ar neu ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.50 per child

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 11 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12010

Dyfroedd Alun – Llwyau Dychrynllyd

Gwneud pyped llwy ar gyfer Nos Galan Gaeaf

Lleoedd: Alyn Waters
Dyddiad: 31/10/2018
Amseroedd: 1.30pm – 3.30pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.60

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11658

Tŷ Mawr – Gwneud Symudydd Dail

Defnyddio dail yr hydref i wneud symudydd hardd

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 01/11/2018
Amseroedd: 1.30pm – 3.30pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.60

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11659

Sioe Gerddoriaeth Fyw yn Nhŷ Pawb

Rydym wrth ein bodd bod canwr ifanc Wrecsam, Elan Catrin Parry, yn perfformio cerddoriaeth o'i Chyfryn Cân yn ein cyngerdd Show Music Showcase yr wythnos hon. Bydd Elan, a lansiodd ei CD gyntaf, 'Angel' yn Nhŷ Pawb yn yr haf, yn dychwelyd i'n sywno ni gyda'i hamser hyfryd o ganeuon traddodiadol a chyfoes o Gymru a ledled y byd. Rydyn ni'n edrych ymlaen at arddangosfa Cerddoriaeth Fyw wych arall yn Nhŷ Pawb yn ystod gwyliau hanner tymor mewn cyngerdd i'r teulu cyfan.

Lleoedd: Tŷ Pawb Arts Centre, Chester Street, Wrexham LL13 8BB
Dyddiad: 01/11/2018
Amseroedd: 12.30pm - 1.30pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Derek Jones ar 07889379591 neu ebost jones_derek@btconnect.com

Swyddfa Bocs: 01978 292093

Pris Tocyn: Free to attend, donations welcome

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 15 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12087

Delta Radio Band // The Revolutionary Spirit // Cull

| DELTA RADIO BAND | | THE REVOLUTIONARY SPIRIT | | CULL | -3/11/2018- -8PM- -£5-

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: 03/11/2018
Amseroedd: 20:00 - 00:00

Addas ar gyfer All

Cyswllt Morgan Thomas ar 01978 292146 neu ebost typawb@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £5

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12037

Myfyrdod Dydd Llun

Myfyrdod Dydd Llun 6 pm-7pm yn Creuynni Gofal Iechyd Cyflenwol

Mae Myfyrdod Dydd Llun yn ymarfer myfyrdod wythnosol gyda'i gilydd mewn grŵp bach. Mae cyfuniad o feddylfrydau sy'n cael eu harwain, mae hyn yn addas ar gyfer pob oedran a phrofiad o fyfyrdod, dechreuwyr, canolig ac uwch.

I gadarnhau archebu, cysylltwch â Facebook Facebook Gofal Iechyd Atodol Creuynni a / neu Whatsapp / Signal 07472266952

Rhodd a awgrymir yw £ 5 neu fwy.

Mae archebu yn hanfodol, fel arall, yn gyntaf, mae niferoedd yn cael eu cyflwyno'n gyntaf, yn ôl y taliad ymlaen llaw yn y lle.

Efallai yr hoffech ddod â phad a phensil, i ddileu, ysgrifennu, i dynnu lluniau, delweddau, teimladau a all ddod o'r myfyrdod.

Os yw'n well gennych eistedd ar y llawr, gallwch ddod â chlustog.

Am fwy o wybodaeth: https://www.meetup.com/Meditation-Meetups-Wrexham/events/wrsghqyxnbtb/

Lleoedd: Creuynni Complementary Healthcare, 7 Salisbury Close, Wrexham, LL13 7BY
Dyddiad: 05/11/2018
Amseroedd: 6pm - 7pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Katie ar 07472266952 neu ebost creuynni@yahoo.co.uk

Swyddfa Bocs: 07472266952 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: Suggested contribution £5 or more

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12078

Dysgu Dros Cinio: Rhyfel Wrecsam 1914-18

Fel tref warchodlu, roedd Ffrynt Cartref Wrecsam efo rhan yn y rhyfel o’r amser pan gyhoeddwyd y rhyfel hyd at y cyhoeddwyd y Cadoediad yn Nhachwedd 1918. Siapiodd y rhyfel y dref tu hwnt i ddathliadau heddwch yng Ngorffennaf 1919. Dewch gyda ni ar daith i ddysgu am y Rhyfel Byd Cyntaf a Wrecsam. AM DDIM: rhaid archebu lle ymlaen llaw.

Lleoedd: Wrexham Library
Dyddiad: 07/11/2018
Amseroedd: 1-2pm

Addas ar gyfer any

Cyswllt Debbie Wiliams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12092

Tŷ Mawr – Grwp nyddu, gwau a gwehyddu misol

Cysylltwch â June Mclaughlin ar 01978711941 neu e-bostiwch junemclaughlin@btinternet.com am fwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 07/11/2018
Amseroedd: 1.00pm – 4.00pm

Addas ar gyfer Beginners welcome.

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Contact June Mclaughlin

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11660

Nid Anghofiwyd

Nosan o Gerddoriaeth a Barddoniaeth Cor Meibion Brymbo Yng Nghanolfan Adnoddau Cymunedol Gwersyllt 6.00pm Tocynnau: 5.00 Yn cynnwys caws a gwin

Lleoedd: Gwersyllt Community Resource Centre
Dyddiad: 09/11/2018
Amseroedd: 6.00pm

Addas ar gyfer open to all ages

Cyswllt Sandra Davies ar 01978 722880 neu ebost sandra.davies@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £5.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12075

Ffaglau Goleuni

Fel rhan o’r digwyddiad hwn bydd dros 1,000 o ffaglau’n cael eu cynnau ledled y Deyrnas Unedig, Ynysoedd y Sianel, Ynys Manaw a thiriogaethau’r DU Dramor fel symbol o ddiweddu tywyllwch rhyfel a dychwelyd i oleuni heddwch. Yma yn Wrecsam bydd ein ffagl olau ni yn cael ei chynnau am 7pm ar ben Eglwys San Silyn.

Lleoedd: St Giles' Church, Wrexham
Dyddiad: 11/11/2018
Amseroedd: 7pm

Addas ar gyfer All | Pawb

Cyswllt Rachel Edwards ar 01978 292278 neu ebost rachel.edwards@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free | Am Ddim

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12090

Gwasanaeth Cofio Blynyddol

Bydd Gwasanaeth Cofio Blynyddol yn cael ei gynnal ger Cofeb y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig, Bodhyfryd, ddydd Sul 11 Tachwedd am 10.55am. Am 10.59am bydd biwglwr yn seinio’r ‘Post Olaf’ ac yna bydd dau funud o dawelwch. Gwahoddir aelodau’r cyhoedd i fynychu’r digwyddiad teimladwy hwn i gofio’r rhai a gollodd eu bywydau yn y ddau Ryfel Byd a sawl gwrthdaro wedi hynny.

Lleoedd: RWF Memorial Bodhfryd, Wrexham
Dyddiad: 11/11/2018
Amseroedd: 10.55am

Addas ar gyfer All | Pawb

Cyswllt Rachel Edwards ar 01978 292278 neu ebost rachel.edwards@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free | Am Ddim

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12091

Rheoli absenoldeb a thâl mamolaeth, mabwysiadu, tadolaeth a rhiant a rennir

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.com/e/managing-maternity-adoption-paternity-and-shared-parental-leave-and-pay-for-employers-and-managers-tickets-48671606084?aff=es2

Lleoedd: Aqua Lounge, Plas Madoc Leisure Centre, Llangollen Road, Acrefair, LL14 3HL
Dyddiad: 12/11/2018
Amseroedd: 2:30pm – 4:30pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Inga Davies ar neu ebost ing@ingadavies.co.uk

Gwefan: https://www.eventbrite.com/e/managing-maternity-adoption-paternity-and-shared-parental-leave-and-pay-for-employers-and-managers-tickets-48671606084?aff=es2 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11923

Ceffyl Rhyfel (War Horse) (12A)

Dewch draw i Tŷ Pawb ar 12 Tachwedd o 7pm tan 9pm er mwyn gwylio’r ffilm Warhorse (12A). Mae’r ffilm ddrama ryfel hon a gafodd ei chyfarwyddo a’i chyd-gynhyrchu gan Steven Spielberg yn seiliedig ar nofel 1982 Michael Morpurgo o’r un enw.

Lleoedd: Tŷ Pawb Arts Centre, Chester Street, Wrexham LL13 8BB
Dyddiad: 12/11/2018
Amseroedd: 7pm

Addas ar gyfer 12+

Cyswllt Derek Jones ar 07889 379591 neu ebost jones_derek@btconnect.com

Gwefan: https://www.typawb.wales (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £8 / £5 concessions (Children and Students)

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12089

Myfyrdod Dydd Llun

Myfyrdod Dydd Llun 6 pm-7pm yn Creuynni Gofal Iechyd Cyflenwol

Mae Myfyrdod Dydd Llun yn ymarfer myfyrdod wythnosol gyda'i gilydd mewn grŵp bach. Mae cyfuniad o feddylfrydau sy'n cael eu harwain, mae hyn yn addas ar gyfer pob oedran a phrofiad o fyfyrdod, dechreuwyr, canolig ac uwch.

I gadarnhau archebu, cysylltwch â Facebook Facebook Gofal Iechyd Atodol Creuynni a / neu Whatsapp / Signal 07472266952

Rhodd a awgrymir yw £ 5 neu fwy.

Mae archebu yn hanfodol, fel arall, yn gyntaf, mae niferoedd yn cael eu cyflwyno'n gyntaf, yn ôl y taliad ymlaen llaw yn y lle.

Efallai yr hoffech ddod â phad a phensil, i ddileu, ysgrifennu, i dynnu lluniau, delweddau, teimladau a all ddod o'r myfyrdod.

Os yw'n well gennych eistedd ar y llawr, gallwch ddod â chlustog.

Am fwy o wybodaeth: https://www.meetup.com/Meditation-Meetups-Wrexham/events/wrsghqyxnbtb/

Lleoedd: Creuynni Complementary Healthcare, 7 Salisbury Close, Wrexham, LL13 7BY
Dyddiad: 12/11/2018
Amseroedd: 6pm - 7pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Katie ar 07472266952 neu ebost creuynni@yahoo.co.uk

Swyddfa Bocs: 07472266952 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: Suggested contribution £5 or more

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12079

Parc Acton – Sesiwn Glanhau Cymunedol

Helpwch i dacluso'r parc. Cyfarfod yn y pafiliwn bowlio.

Lleoedd: Acton Park
Dyddiad: 13/11/2018
Amseroedd: 10am – 12pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11661

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o ddirprwyon ar gyfer pob cyfarfod, Mae grwp "Rhwydweithio 360" Llinellfusnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a heb bwysau i: • Gwrdd â gweithwyr busnes proffesiynol lleol a ffurfio perthynas â hwy • Hyrwyddo eich cynnyrch a gwasanaethau • Gwrando ar gyflwyniadau sy’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau busnes, a fydd yn rhoi syniadau newydd, cymhelliant a gwybodaeth ychwanegol i chi i ddatblygu eich busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i'ch mynychu: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Atrium Suite (3rd Floor) of Redwither Tower, Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL13 9X
Dyddiad: 13/11/2018
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Llinellfusnes | Businessline ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11459

Employer Skills and Funding Surgery

Ydych chi eisiau cynllunio olyniaeth a datblygu eich gweithwyr? Oes gan eich gweithwyr fylchau yn eu sgiliau sydd angen mynd i’r afael â nhw i gael busnes newydd? Ydych chi eisiau canfod pa hyorddiant addas sydd ar gael? Oeddech chi’n gwybod bod arian ar gael gan Lywodraeth Cymru? Os ydych chi wedi ateb unrhyw un o’r cwestiynau uchod yn gadarnhaol ………. darllenwch ymlaen! Oeddech chi’n gwybod bod Coleg Cambria yn llawer mwy na “Dim ond Coleg”? Gan weithio mewn partneriaeth gyda CBSW, bydd Cambria ar gyfer Busnes (Adran Dysgu yn y Gwaith Coleg Cambria) yn cydweithio â chyflogwyr Wrecsam drwy gynnal Cymhorthfa Sgiliau a Chyllido i Gyflogwyr bob deufis ar 3ydd llawr Twr Rhydfudr, Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam rhwng 09.30 a 16.00. Nid oes angen trefnu apwyntiad ar gyfer y sesiynau hyn. Fodd bynnag, os bydd angen rhagor o wybodaeth fanwl a chynnal adolygiad manwl o anghenion hyorddi’r sta presennol, trefnir cyfarfod dilynol gydag un o dîm Ymgysylltu â Chyflogwyr Cambria ar gyfer Busnes. Cewch gyfle i ennill cwrs byr Rheoli am ddim ym mhob sesiwn hefyd (gadewch gerdyn busnes!)

Lleoedd: 3rd floor, Redwither Tower, Wrexham Industrial Estate
Dyddiad: 13/11/2018
Amseroedd: 09.30-16.00

Addas ar gyfer

Cyswllt Coleg Cambria ar neu ebost employers@cambria.ac.uk

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 June 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11857

Techneg Gwerthiannau Busnes Newydd

Mae’n RHAID i bawb sy’n dechrau, neu’n rhedeg busnes llwyddiannus allu gwerthu i gwsmer. Tra bo’r byd digidol yn gweithio i rai mathau o gynnyrch neu wasanaethau, mae angen sgiliau gwerthu ar sawl busnes. Mae gan Tony Bridger, hwylusydd y cwrs, brofiad gwerthu helaeth ac roedd ei gwmni diwethaf yn gwerthu meddalwedd wedi’i becynnu i 18 cwmni mawr y gyfnewidfa stoc, dau lywodraeth - ac roedd hefyd yn ymgymryd â gwaith i Banc y Byd. Yn ogystal â hynny mae Tony wedi gwerthu ystod eang o feddalwedd, nwyddau manwerthu a chynnyrch gwelliannau i'r cartref. Bydd y rhaglen yn trafod technegau ar gyfer adnabod cwsmeriaid, ymgysylltu â nhw a chyfathrebu drwy LinkedIn/Facebook, sut mae prynwyr manwerthu a masnachol yn meddwl, defnyddio technegau holi ac ateb a chau, yn ogystal â gwerthiannau dilyn i fyny. Mae’r cwrs yn un hynod rhyngweithiol, a fydd yn darparu technegau y gallwch eu defnyddio yn syth ac wedi eu dylunio i ddod â’ch cynnyrch a’ch gwasanaeth “oddi ar y dudalen”. Mae hwyl i gael hefyd – rydym yn ddoniol. Cost y rhaglen yw £75.00 am y diwrnod. Ein manylion cyswllt am ragor o wybodaeth yw mailto:admin@data-trainingworx.co.uk Ewch i’n gwefan https://data-trainingworx.co.uk am fanylion, telerau/amodau a’r broses archebu lle. Bydd lleoliad ac amser yn cael eu cadarnhau.

Lleoedd: To be confirmed
Dyddiad: 14/11/2018
Amseroedd:

Addas ar gyfer

Cyswllt Data-Trainingworx ar neu ebost admin@data-trainingworx.co.uk

Gwefan: https://data-trainingworx.co.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £75

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04 May 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11736

Taith Gerdded Ymwybyddiaeth Ofalgar

Taith Gerdded Ymwybyddiaeth Ofalgar – cerdded gofalgar ac ymwybyddiaeth ofalgar mewn natur DEWISOL (RHAID CADW LLE £5) Cinio; Bwffe Cnoi Cil Gweithgareddau: Ymarferion Mandala ac ymwybyddiaeth ofalgar naturiol

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 15/11/2018
Amseroedd: 10.15 - 3pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countrypark@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £5.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12007

Cynhadledd Menter Gymdeithasol 2018

Mae menter gymdeithasol yn ymwneud â chreu newid cymdeithasol cadarnhaol, boed yn gwella cyfleoedd bywyd pobl, yn cefnogi cymunedau neu'n helpu'r amgylchedd. Mae mentrau cymdeithasol yn debyg iawn i fusnes arferol - mae'n rhaid iddynt wneud elw ond yr hyn y maent yn ei wneud â’u helw, sef naill ai ail-fuddsoddi neu ei roi at weithred gymdeithasol sy’n eu gosod ar wahân. Mae mentrau cymdeithasol yn bodoli ym mron pob sector, mae dros 80,000 o fentrau cymdeithasol ledled y wlad sy’n cyfrannu £24 biliwn i'r economi ac sy’n cyflogi bron i filiwn o bobl. Nod y Gynhadledd Menter Gymdeithasol yw hysbysu, ysbrydoli a dathlu.

Lleoedd: Catrin Finch Conference Centre, Wrexham Glyndŵr University, Mold Road, Wrexham, LL11 2AW
Dyddiad: 16/11/2018
Amseroedd: 09:30 – 15:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Judith Alexander ar neu ebost j.alexander@glyndwr.ac.uk

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/social-enterprise-conference-2018-tickets-46008515709 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 16 May 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11748

John Fairhurst/Delta Radio Band/Blind Wilkie McEnroe

Croeso mawr i John Fairhurst i Ty Pawb! Ar ol taith llwyddiannus o Ewrop a Gwyliau, rydym yn falch i groeso John I Wrecsam fel rhan o'i daith.

Cefnogaeth eithriadol gan Delta Radio Band a Blind Wilkie McEnroe, sioe hwn yn wirioneddol yw sioe i beidio a cholli allan https://www.facebook.com/events/248602669185831/

Lleoedd: Ty Pawb, Wrexham
Dyddiad: 16/11/2018
Amseroedd: 6pm

Addas ar gyfer 14 plus

Cyswllt David Salisbury ar 07708145626 neu ebost mojoswan42@sky.com

Gwefan: https://www.seetickets.com/tour/john-fairhurst (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £8 standard £15 package gig/drink/curry

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12073

Noson gyda Chôr Meibion y Fron ac Athena

Ymunwch â Chôr Meibion y Fron am noson o gerddoriaeth fyw anhygoel.

Maent yn cael eu hymuno eleni gan y trio clasurol, Athena, sy'n cynnwys sopranos Gwawr Edwards ac Ellen Williams, a'r mezzo-soprano Sioned Terry, sy'n dod at ei gilydd mewn undeb cerddorol hardd. Bu gan y trio flwyddyn brysur yn creu trefniadau newydd, yn ymddangos ar deledu a radio, ac yn gosod lawr traciau yn y stiwdio recordio.

Yn 2018 mae'r côr poblogaidd hwn yn diddanu cynulleidfaoedd ledled y DU ac Ewrop gyda dyddiadur llawn o gyngherddau a thaith i Awstria ym mis Mehefin 2018. Yn mis Tachwedd 2017 gwerthodd cyngerdd y Fron allan yn Neuadd William Aston, ac gydag Athena fel gwesteion, disgwylir fod galw yn uchel ar tocynnau. Prynwch eich tocynnau yn gynnar i osgoi cael eich siomi.

Lleoedd: William Aston Hall, Glyndwr University, Mold Road, Wrexham LL11 2AW
Dyddiad: 17/11/2018
Amseroedd: 7.30pm

Addas ar gyfer All

Cyswllt David Jones ar 07732655366 neu ebost davidthomas.jones@gmail.com

Swyddfa Bocs: 0844 888 99 91 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: https://www.eventim.co.uk/event/11134253/?affiliate=WXH (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Tickets £15 concessions £12.50 10% booking fee may apply

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 17 April 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11707

Tŷ Mawr – Dosbarth Crefft – sesiwn flasu. Angylion a Chorachod Ffelt

Darperir yr holl ddeunyddiau. I archebu lle, cysylltwch â junemclaughlin@btinternet.com neu ffoniwch 01978711941 am fwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 17/11/2018
Amseroedd: 1pm- 3pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £10 per person

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11662

Myfyrdod Dydd Llun

Myfyrdod Dydd Llun 6 pm-7pm yn Creuynni Gofal Iechyd Cyflenwol

Mae Myfyrdod Dydd Llun yn ymarfer myfyrdod wythnosol gyda'i gilydd mewn grŵp bach. Mae cyfuniad o feddylfrydau sy'n cael eu harwain, mae hyn yn addas ar gyfer pob oedran a phrofiad o fyfyrdod, dechreuwyr, canolig ac uwch.

I gadarnhau archebu, cysylltwch â Facebook Facebook Gofal Iechyd Atodol Creuynni a / neu Whatsapp / Signal 07472266952

Rhodd a awgrymir yw £ 5 neu fwy.

Mae archebu yn hanfodol, fel arall, yn gyntaf, mae niferoedd yn cael eu cyflwyno'n gyntaf, yn ôl y taliad ymlaen llaw yn y lle.

Efallai yr hoffech ddod â phad a phensil, i ddileu, ysgrifennu, i dynnu lluniau, delweddau, teimladau a all ddod o'r myfyrdod.

Os yw'n well gennych eistedd ar y llawr, gallwch ddod â chlustog.

Am fwy o wybodaeth: https://www.meetup.com/Meditation-Meetups-Wrexham/events/wrsghqyxnbtb/

Lleoedd: Creuynni Complementary Healthcare, 7 Salisbury Close, Wrexham, LL13 7BY
Dyddiad: 19/11/2018
Amseroedd: 6pm - 7pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Katie ar 07472266952 neu ebost creuynni@yahoo.co.uk

Swyddfa Bocs: 07472266952 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: Suggested contribution £5 or more

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12080

Cyngerdd Coffa 100 mlynedd WW1 Cerddorfa Symffoni Wrecsam

Mewn cydweithrediad â'r Lleng Brydeinig Frenhinol (Cymru), mae Cerddorfa Symffoni Wrecsam yn ymuno â'r marcio coffa cenedlaethol ers 100 mlynedd ers diwedd y Gwrthfuddiad yn 1918. Wrth osod teyrnged i'r rhai a roddodd eu bywydau yn ystod y rhyfel hwn, mae rhaglen y Gerddorfa yn cynnwys cerddoriaeth a geiriau o'r cyfnod, gan gynnwys Dartmoor 1912 o War Horse, cerddoriaeth gan Ravel, Panufnik Butterworth a Walton yn ogystal â cherddi gan Wilfred Owen ac eraill. Mae'r rhaglen hefyd yn cynnwys gweithred fach o goffáu gyda cherddoriaeth gan Edward Elgar. Bydd aelodau'r Lleng Brydeinig Frenhinol yn cymryd rhan mewn gorymdaith o safonau a baneri yn ystod y cyngerdd

Lleoedd: William Aston Hall, Wrexham Glyndwr University, Mold Road Wrexham, LL11 2AW
Dyddiad: 24/11/2018
Amseroedd: 19:15

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Derek Jones ar 07889379591 neu ebost jones_derek@btconnect.com

Swyddfa Bocs: 0844 888 9991 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.wrexhamorch.co.uk/tickets (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Prices vary from £2 to £20

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12042

Myfyrdod Dydd Llun

Myfyrdod Dydd Llun 6 pm-7pm yn Creuynni Gofal Iechyd Cyflenwol

Mae Myfyrdod Dydd Llun yn ymarfer myfyrdod wythnosol gyda'i gilydd mewn grŵp bach. Mae cyfuniad o feddylfrydau sy'n cael eu harwain, mae hyn yn addas ar gyfer pob oedran a phrofiad o fyfyrdod, dechreuwyr, canolig ac uwch.

I gadarnhau archebu, cysylltwch â Facebook Facebook Gofal Iechyd Atodol Creuynni a / neu Whatsapp / Signal 07472266952

Rhodd a awgrymir yw £ 5 neu fwy.

Mae archebu yn hanfodol, fel arall, yn gyntaf, mae niferoedd yn cael eu cyflwyno'n gyntaf, yn ôl y taliad ymlaen llaw yn y lle.

Efallai yr hoffech ddod â phad a phensil, i ddileu, ysgrifennu, i dynnu lluniau, delweddau, teimladau a all ddod o'r myfyrdod.

Os yw'n well gennych eistedd ar y llawr, gallwch ddod â chlustog.

Am fwy o wybodaeth: https://www.meetup.com/Meditation-Meetups-Wrexham/events/wrsghqyxnbtb/

Lleoedd: Creuynni Complementary Healthcare, 7 Salisbury Close, Wrexham, LL13 7BY
Dyddiad: 26/11/2018
Amseroedd: 6pm - 7pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Katie ar 07472266952 neu ebost creuynni@yahoo.co.uk

Swyddfa Bocs: 07472266952 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: Suggested contribution £5 or more

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12081

Contract Cyflogaeth

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.com/e/contracts-of-employment-tickets-48671874888?aff=es2

Lleoedd: Aqua Lounge, Plas Madoc Leisure Centre, Llangollen Road, Acrefair, LL14 3HL
Dyddiad: 28/11/2018
Amseroedd: 2:30pm – 4:30pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Inga Davies ar neu ebost ing@ingadavies.co.uk

Gwefan: https://www.eventbrite.com/e/contracts-of-employment-tickets-48671874888?aff=es2 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11922

Myfyrdod Dydd Llun

Myfyrdod Dydd Llun 6 pm-7pm yn Creuynni Gofal Iechyd Cyflenwol

Mae Myfyrdod Dydd Llun yn ymarfer myfyrdod wythnosol gyda'i gilydd mewn grŵp bach. Mae cyfuniad o feddylfrydau sy'n cael eu harwain, mae hyn yn addas ar gyfer pob oedran a phrofiad o fyfyrdod, dechreuwyr, canolig ac uwch.

I gadarnhau archebu, cysylltwch â Facebook Facebook Gofal Iechyd Atodol Creuynni a / neu Whatsapp / Signal 07472266952

Rhodd a awgrymir yw £ 5 neu fwy.

Mae archebu yn hanfodol, fel arall, yn gyntaf, mae niferoedd yn cael eu cyflwyno'n gyntaf, yn ôl y taliad ymlaen llaw yn y lle.

Efallai yr hoffech ddod â phad a phensil, i ddileu, ysgrifennu, i dynnu lluniau, delweddau, teimladau a all ddod o'r myfyrdod.

Os yw'n well gennych eistedd ar y llawr, gallwch ddod â chlustog.

Am fwy o wybodaeth: https://www.meetup.com/Meditation-Meetups-Wrexham/events/wrsghqyxnbtb/

Lleoedd: Creuynni Complementary Healthcare, 7 Salisbury Close, Wrexham, LL13 7BY
Dyddiad: 03/12/2018
Amseroedd: 6pm - 7pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Katie ar 07472266952 neu ebost creuynni@yahoo.co.uk

Swyddfa Bocs: 07472266952 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: Suggested contribution £5 or more

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12082

Tŷ Mawr – Grwp nyddu, gwau a gwehyddu misol

Cysylltwch â June Mclaughlin ar 01978711941 neu e-bostiwch junemclaughlin@btinternet.com am fwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 05/12/2018
Amseroedd: 1.00pm – 4.00pm.

Addas ar gyfer Beginners welcome.

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Contact June Mclaughlin

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11663

Testun Gwefan

Ydych chi’n teimlo bod adeiladu a chynnal eich gwefan yn gostus? Ydi’r ffaith nad ydych yn ei rheoli'n llawn yn anodd? Ydych chi wedi cael llond bol ar safleoedd ansawdd isel, am ddim? Mae adeiladu eich gwefan o safon, gyda'ch enw parth, cyfeiriadau e-bost, cynnwys a dyluniad eich hun yn rhwydd -ac yn gost effeithiol - nid oes angen rhaglennu. Mae angen ychydig o hyfforddiant ac ymarfer; mae ein rhaglen yn esbonio nodweddion cadarnhaol a negyddol y dull hwn. Byddwn yn dangos y camau allweddol i chi – gyda chyfoeth o awgrymiadau – rydym wedi gwneud hyn fel busnes bach. Nid yw ein rhaglen yn addas i ddatblygwyr na rhaglennwyr – ein hamcan yw cynnig dosbarth cam wrth gam i chi sy’n dangos sut mae’r adnodd yn gweithio – a’r camau sydd angen i chi eu dilyn. Nid yw’n rhaglen “ymarferol” 'chwaith - felly dim ond bod yna pan rydych wedi archebu lle sydd angen. Mae ein dull yn arddangos adnoddau meddalwedd sy’n darparu gwefan addasl i ffonau symudol, tabledi a chyfrifiaduron. Ar ddiwedd y rhaglen, byddwn yn dosbarthu canllaw cam wrth gam. Mae’r cwrs undydd hwn wedi’i ddylunio i’ch gwneud yn ymwybodol o’r medrusrwydd sydd ar gael, a sut y gallwch ei ddefnyddio – a’r costau sydd ynghlwm â hynny. Cost y rhaglen yw £75.00 am y diwrnod. Nid amcan ein busnes yw adeiladu gwefannau i chi, mae’n well o lawer eich bod yn dysgu sut i wneud hynny eich hun. Ein manylion cyswllt am ragor o wybodaeth yw mailto:admin@data-trainingworx.co.uk Ewch i’n gwefan https://data-trainingworx.co.uk am fanylion, telerau/amodau a’r broses archebu lle. Bydd lleoliad ac amser yn cael eu cadarnhau.

Lleoedd: To be confirmed
Dyddiad: 05/12/2018
Amseroedd:

Addas ar gyfer

Cyswllt Data-Trainingworx ar neu ebost admin@data-trainingworx.co.uk

Gwefan: https://data-trainingworx.co.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £75

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04 May 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11733

Rheoli Absenoldeb oherwydd Salwch

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.com/e/managing-sickness-absence-tickets-48672184815?aff=es2

Lleoedd: Aqua Lounge, Plas Madoc Leisure Centre, Llangollen Road, Acrefair, LL14 3HL
Dyddiad: 06/12/2018
Amseroedd: 2:30pm – 4:30pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Inga Davies ar neu ebost ing@ingadavies.co.uk

Gwefan: https://www.eventbrite.com/e/managing-sickness-absence-tickets-48672184815?aff=es2 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11924

Myfyrdod Dydd Llun

Myfyrdod Dydd Llun 6 pm-7pm yn Creuynni Gofal Iechyd Cyflenwol

Mae Myfyrdod Dydd Llun yn ymarfer myfyrdod wythnosol gyda'i gilydd mewn grŵp bach. Mae cyfuniad o feddylfrydau sy'n cael eu harwain, mae hyn yn addas ar gyfer pob oedran a phrofiad o fyfyrdod, dechreuwyr, canolig ac uwch.

I gadarnhau archebu, cysylltwch â Facebook Facebook Gofal Iechyd Atodol Creuynni a / neu Whatsapp / Signal 07472266952

Rhodd a awgrymir yw £ 5 neu fwy.

Mae archebu yn hanfodol, fel arall, yn gyntaf, mae niferoedd yn cael eu cyflwyno'n gyntaf, yn ôl y taliad ymlaen llaw yn y lle.

Efallai yr hoffech ddod â phad a phensil, i ddileu, ysgrifennu, i dynnu lluniau, delweddau, teimladau a all ddod o'r myfyrdod.

Os yw'n well gennych eistedd ar y llawr, gallwch ddod â chlustog.

Am fwy o wybodaeth: https://www.meetup.com/Meditation-Meetups-Wrexham/events/wrsghqyxnbtb/

Lleoedd: Creuynni Complementary Healthcare, 7 Salisbury Close, Wrexham, LL13 7BY
Dyddiad: 10/12/2018
Amseroedd: 6pm - 7pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Katie ar 07472266952 neu ebost creuynni@yahoo.co.uk

Swyddfa Bocs: 07472266952 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: Suggested contribution £5 or more

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12083

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o ddirprwyon ar gyfer pob cyfarfod, Mae grwp "Rhwydweithio 360" Llinellfusnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a heb bwysau i: • Gwrdd â gweithwyr busnes proffesiynol lleol a ffurfio perthynas â hwy • Hyrwyddo eich cynnyrch a gwasanaethau • Gwrando ar gyflwyniadau sy’n cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau busnes, a fydd yn rhoi syniadau newydd, cymhelliant a gwybodaeth ychwanegol i chi i ddatblygu eich busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i'ch mynychu: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Atrium Suite (3rd Floor) of Redwither Tower, Wrexham Industrial Estate, Wrexham, LL13 9XT1AU
Dyddiad: 11/12/2018
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Llinellfusnes | Businessline ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 December 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11460

Myfyrdod Dydd Llun

Myfyrdod Dydd Llun 6 pm-7pm yn Creuynni Gofal Iechyd Cyflenwol

Mae Myfyrdod Dydd Llun yn ymarfer myfyrdod wythnosol gyda'i gilydd mewn grŵp bach. Mae cyfuniad o feddylfrydau sy'n cael eu harwain, mae hyn yn addas ar gyfer pob oedran a phrofiad o fyfyrdod, dechreuwyr, canolig ac uwch.

I gadarnhau archebu, cysylltwch â Facebook Facebook Gofal Iechyd Atodol Creuynni a / neu Whatsapp / Signal 07472266952

Rhodd a awgrymir yw £ 5 neu fwy.

Mae archebu yn hanfodol, fel arall, yn gyntaf, mae niferoedd yn cael eu cyflwyno'n gyntaf, yn ôl y taliad ymlaen llaw yn y lle.

Efallai yr hoffech ddod â phad a phensil, i ddileu, ysgrifennu, i dynnu lluniau, delweddau, teimladau a all ddod o'r myfyrdod.

Os yw'n well gennych eistedd ar y llawr, gallwch ddod â chlustog.

Am fwy o wybodaeth: https://www.meetup.com/Meditation-Meetups-Wrexham/events/wrsghqyxnbtb/

Lleoedd: Creuynni Complementary Healthcare, 7 Salisbury Close, Wrexham, LL13 7BY
Dyddiad: 17/12/2018
Amseroedd: 6pm - 7pm

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Katie ar 07472266952 neu ebost creuynni@yahoo.co.uk

Swyddfa Bocs: 07472266952 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: Suggested contribution £5 or more

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12084

Casglu deunydd bytholwyrdd Nadoligaidd i wneud addurniadau

Casglu deunydd bytholwyrdd Nadoligaidd i wneud addurniadau DEWISOL (RHAID CADW LLE £5)

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 20/12/2018
Amseroedd: 10.15 - 3pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countrypark@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £5.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12008

Comedi Dydd Gwener Gwyllt

Tŷ Pawb yn cyflwyno: NOSON GOMEDI DYDD GWENER GWYLLT! Ymunwch â ni am noson arall o gomedi proffesiynol o'r brig gan rai o brif gomics teithiol y DU. Ymysg y digrifwyr fydd:* | NOEL JAMES | | CALLUM OAKLEY | a'ch compère, o Wrecsam ei hun: | KEVIN CASWELL-JONES | 7.30PM /£10 *digrifwyr yn amodol ar newid

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: 21/12/2018
Amseroedd: 19:30 – 22:30

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Morgan Thomas ar 01978 291146 neu ebost typawb@wrexham.gov.uk

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/comedi-dydd-gwener-gwyllt-mad-friday-comedy-tickets-50392620685?aff=erelexpmlt (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £10

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12038

Darganfod // Discover

Mae penwythnos o ddarganfod gwyddonol yn dod i Wrecsam. Penwythnos llawn darlithoedd, perfformiadau, arddangosiadau a gweithgareddau ymarferol yn dathlu rhyfeddodau gwyddoniaeth.

Bydd DARGANFOD//DISCOVER yn digwydd mewn lleoliadau ar draws canol tref Wrecsam o ddydd Gwener 26ain tan ddydd Sul 28ain o Hydref. Gyda chymysgedd o ddigwyddiadau yn ystod y dydd a gyda'r nos, ei nod yw cynnig rhywbeth i bawb, o blant a theuluoedd i amaturiaid ac arbenigwyr sydd â diddordeb ym mhob agwedd o wyddoniaeth.

Mae'r digwyddiad, a noddwyd yn garedig gan Wockhardt UK, yn cael ei drefnu gan wirfoddolwyr Cangen Gogledd Cymru o'r British Science Association (Cymdeithas Gwyddoniaeth Prydain) ynghyd â phartneriaid cyflenwi Techniquest Glyndŵr, Tŷ Pawb, Undegun, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam a Hwb Menter Wrecsam.

Lleoedd: Techniquest Glyndwr Pop-up, Ty Pawb, Wrexham Enterprise Hub, Un Deg Un
Dyddiad: gan 26/10/2018 i 28/10/2018
Amseroedd: Various

Addas ar gyfer All Ages / Pob Oed

Cyswllt Hannah Marubbi ar 01978 293400 neu ebost contact@darganfod-discover.com

Gwefan: http://www.darganfod-discover.com (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Various

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04 October 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12071

Cymru a'i Chwedlau: Brenin Arthur a'r Mabinogion

Ewch ar antur yr haf hwn i ailddarganfod hudolwch y Mabinogion, y Brenin Arthur a Thywysogion y Bwrdd Crwn yn arddangosfa ddiweddaraf Amgueddfa Wrecsam.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum & Archives
Dyddiad: gan 15/10/2018 i 20/10/2018
Amseroedd: Mon - Fri: 10am - 5pm; Sat: 11am - 4pm

Addas ar gyfer Adults and children

Cyswllt Wrexham Museum reception ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 July 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11884

Cymru a'i Chwedlau: Brenin Arthur a'r Mabinogion

Ewch ar antur yr haf hwn i ailddarganfod hudolwch y Mabinogion, y Brenin Arthur a Thywysogion y Bwrdd Crwn yn arddangosfa ddiweddaraf Amgueddfa Wrecsam.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum & Archives
Dyddiad: gan 29/10/2018 i 03/11/2018
Amseroedd: Mon - Fri: 10am - 5pm; Sat: 11am - 4pm

Addas ar gyfer Adults and children

Cyswllt Wrexham Museum reception ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 July 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11885

Clwb Celf Sadwrn

Ein clwb gweithgaredd crefftau wythnosol i blant. Addas ar gyfer plant 7-11 oed £6 y sesiwn (£ 4 ar gyfer brodyr a chwiorydd) Cofiwch archebu lle!

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: gan 22/09/2018 i 27/10/2018
Amseroedd: 10:00 - 12:00

Addas ar gyfer 7 - 11

Cyswllt Morgan Thomas ar 01978 291146 neu ebost typawb@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292143 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: £6 per session (£4 for siblings)

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12030

Tylino Babi ABC

Dewch i ddysgu technegau tylino ar gyfer eich babi - ffordd hyfryd o ddod i nabod eich gilydd yn ystod yr wythnosau cyntaf. Bydd y sesiynau'n ddwy-ieithog (Cymraeg a Saesneg). Rydym yn canu hwiangerddi er mwyn creu awyrgylch diogel a hudol i chi a'ch babi. Nid yw'n broblem os ydy'r babanod angen eu bwydo, neu eisiau cysgu yn ystod y sesiynau - rydym yn sicrhau bod pawb yn cael cyfle i ddysgu'r technegau tylino! Cost cwrs 6 wythnos yw £40, mae hyn yn cynnwys cerdyn wedi lamineiddio gyda'r technegau i chi ddefnyddio adre'. Gall babi fynychu o enedigaeth hyd 12 mis oed. Dyma ffordd delfrydol o ddod i adnabod eich baban yn yr wythnosau cyntaf, ac mae Mamau yn dueddol o wneud ffrindiau newydd wrth ddod i'r dosbarthiadau hefyd! Rhaid cadw lle o flaen llaw - anfonwch neges breifat ar y dudalen FB, e-bostiwch bethan@abcymraeg.co.uk neu ffoniwch 07484 88 35 30

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: gan 14/09/2018 i 26/10/2018
Amseroedd: 10:45

Addas ar gyfer 0-12 months

Cyswllt Morgan Thomas ar 07484 88 35 30 neu ebost morgan.thomas@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 07484 88 35 30 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.abcymraeg.co.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £40.00 for six weeks

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12017

Ioga babi

Cwrs 6 wythnos ioga babi ABC i fabanod rhwng tua 3 mis i 9 mis - £36 (neu £8 yr wythnos). Awr ymlaciol yn cynnwys ymarferion ioga, caneuon ac hwyl! Mae'r symudiadau yn helpu babanod symud tuag at y cam datblygiad nesaf ac yn cefnogi mamau i wella'u osgo, adeiladu cryfder a dysgu sut i ymlacio. Rydych yn siwr o gael hwyl gyda'ch babi a gofalu am eich corff ar yr un pryd! Anfonwch neges breifat ar FB, e-bostiwch bethan@abcymraeg.co.uk neu ffoniwch 07484 88 35 30 i gadw eich lle

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: gan 14/09/2018 i 26/10/2018
Amseroedd: 09:15

Addas ar gyfer 3-9 months

Cyswllt Heather Wilson ar neu ebost Heather.wilson@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 07484 88 35 30

Gwefan: http://bethan@abcymraeg.co.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £36.00 or £8.00 per week

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12016

Clwb celf Sadwrn

Ein clwb gweithgaredd crefftau wythnosol i blant. Addas ar gyfer plant 7-11 oed £6 y sesiwn (£ 4 ar gyfer brodyr a chwiorydd) Cofiwch archebu lle!

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: gan 15/09/2018 i 27/10/2018
Amseroedd: 10:00-12:00

Addas ar gyfer 7-11

Cyswllt Morgan Thomas ar 01978 292093 neu ebost morgan.thomas@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 292093 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: £6.00 siblings £4.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12018

Dysgu Cymraeg Am Ddim! (Dydd Sul)

Rydym yn cynnal gwersi Cymraeg am ddim! Byddwn yn cynnal gwersi Cymraeg anffurfiol i ddechreuwyr yn Nhŷ Pawb rhwng 10am-12pm a 1-3pm bob dydd Sul yn ein Gofod Hyblyg (flexi space). Anelwyd yr awr gyntaf i fod yn sesiwn o wersi hamddenol ar gyfer dechreuwyr, gyda'r ail awr yn cymryd agwedd llawer mwy hamddenol, yn cynnwys gemau hwylus, neu sgwrs efo paned o Blank Canvas. Dechrau ar 2il o Fedi Croeso cynnes i bawb I gadarnhau lle: emzybee97@gmail.com

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: gan 23/09/2018 i 16/12/2018
Amseroedd: 10:00 - 15:00

Addas ar gyfer All

Cyswllt Morgan Thomas ar 01978 291146 neu ebost typawb@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12031

Tystysgrif Gyffredinol NEBOSH

Mae'r cwrs hwn yn rhedeg am 14 wythnos, bob dydd Mercher o 12 Medi, yn Delyn Safety UK Ltd, 6 Queens Lane, Ystad Ddiwydiannol Bromfield, Yr Wyddgrug CH7 1JR. Cost: £ 1,000.00 + vat (yn cynnwys ffioedd arholiad a llyfrau). Ffoniwch: 01352 756114 neu e-bostiwch: info@delynsafety.co.uk am ragor o fanylion.

Lleoedd: Delyn Safety UK Ltd, 6 Queens Lane, Bromfield Industrial Estate, Mold CH7 1JR
Dyddiad: gan 12/09/2018 i 12/12/2018
Amseroedd:

Addas ar gyfer 18+

Cyswllt Delyn Safety UK Ltd ar 01352 756114 neu ebost info@delynsafety.co.uk

Pris Tocyn: £1,000.00 + VAT

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26 July 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11915

Tystysgrif Gyffredinol NEBOSH

Mae'r cwrs hwn yn rhedeg am 14 wythnos, bob dydd Mercher o 12 Medi, yn Delyn Safety UK Ltd, 6 Queens Lane, Ystad Ddiwydiannol Bromfield, Yr Wyddgrug CH7 1JR. Cost: £ 1,000.00 + vat (yn cynnwys ffioedd arholiad a llyfrau). Ffoniwch: 01352 756114 neu e-bostiwch: info@delynsafety.co.uk am ragor o fanylion.

Lleoedd: Delyn Safety UK Ltd, 6 Queens Lane, Bromfield Industrial Estate, Mold CH7 1JR
Dyddiad: gan 12/09/2018 i 12/12/2018
Amseroedd:

Addas ar gyfer

Cyswllt Delyn Safety UK Ltd ar 01352 756114 neu ebost info@delynsafety.co.uk

Pris Tocyn: £1000 + VAT

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26 July 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11916

Dysgu Cymraeg am ddim!

Byddwn yn cynnal gwersi Cymraeg anffurfiol i ddechreuwyr yn Nhŷ Pawb rhwng 10am-12pm a 1-3pm bob dydd Sul yn ein Gofod Hyblyg (flexi space). Anelwyd yr awr gyntaf i fod yn sesiwn o wersi hamddenol ar gyfer dechreuwyr, gyda'r ail awr yn cymryd agwedd llawer mwy hamddenol, yn cynnwys gemau hwylus, neu sgwrs efo paned o Blank Canvas.

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: gan 16/09/2018 i 16/12/2018
Amseroedd: 10-12am 1-3pm

Addas ar gyfer Any

Cyswllt Morgan Thomas ar 01978 292093 neu ebost morgan.thomas@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292093

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12019

Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Seswin Galw Mewn

Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Seswin Galw Mewn

Lleoedd: Chirk Library
Dyddiad: gan 13/09/2018 i 31/12/2018
Amseroedd: Every Tuesday 2.15 p.m. - 4.15 p.m.

Addas ar gyfer All

Cyswllt Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 20 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11941

Amser stori a chan (9 dan 5 oed - Dydd Mercher)

Amser stori a chan

Lleoedd: Chirk Library
Dyddiad: gan 11/09/2018 i 31/12/2018
Amseroedd: 2.15pm - 2.45pm Every Tuesday

Addas ar gyfer 0 - 5

Cyswllt Chirk Library ar 01691 772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11931

Amser stori a chan (dan 5 oed - Dydd Mawrth)

Amser stori a chan

Lleoedd: Chirk Library
Dyddiad: gan 11/09/2018 i 31/12/2018
Amseroedd: 2.15pm - 2.45pm Every Tuesday

Addas ar gyfer 0 - 5

Cyswllt Chirk Library ar 01691 772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11932

Cerddoriaeth Gwlad Bob Nos Iau

Cerddoriaeth Gwlad Bob Nos Iau.Drysau'n 7:30yh

Lleoedd: Wrexham Lager Club
Dyddiad: gan 21/06/2018 i 20/12/2018
Amseroedd: 8:30 - 10:45

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Bob ar 01978312037 neu ebost r.a.donovan@btinternet.com

Pris Tocyn: Adult £5, Under 16 £2:50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 June 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11810

Stori a Chan yn Llyfrgell Wrecsam bob pnawn ddydd iau 2-23.30pm

Sessiwn stori a Chan yn Llyfrgerll Wrecsam bob pnawn ddydd Iau 2 - 2.30pm

Lleoedd: Wrexham Library
Dyddiad: gan 07/06/2018 i 20/12/2018
Amseroedd: 2 - 2.30pm

Addas ar gyfer under 5's

Cyswllt Nia Davies ar 01978292090 neu ebost Nia.Davies@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090

Pris Tocyn: free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04 May 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11737

Wing Chun Kung Fu gwers gwersi am ddim

Dosbarthiadau Wing Chun i Oedolion sy'n rhedeg bob nos Fercher yn Wrecsam yn Neuadd Eglwys All Saints. Mae hwn yn gelf ymladd hunan-amddiffyn chwarter yn addas ar gyfer unrhyw brofiad blaenorol mewn unrhyw gelfyddydau ymladd. Yn ddelfrydol ar gyfer hunan amddiffyn, ffitrwydd a hunanhyder. Efallai mai hwn yw dechrau ffordd o fyw newydd i chi. Gadewch inni ar Wing Chin International eich cychwyn ar eich taith yn Wing Chun

Lleoedd: All Saint church Hall, Poyser street, Wrexham
Dyddiad: gan 09/05/2018 i 26/12/2018
Amseroedd: 6.30PM

Addas ar gyfer 13+ (under 18's will require parent/guardian 18+ present for this trial lesson

Cyswllt Wing Chun Kung Fu Free trial lesson ar 07960772223 neu ebost davidridgway.wingchun@gmail.com

Swyddfa Bocs: 07960772223 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.wciworldwide.com/book-a-free-lesson/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: *FREE*

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 08 May 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11738

Cynfnewid Jigsos

MAE CROESO I CHI DDOD Â CH JIGSOS CYFLAWN NAD YDYCH EU ANGEN A CHYFNEWID AM UN ARALL. BYDDWN YN CYNNAL HWN UNWAITH Y MIS AR DDYDD IAU AM 2.30 PM (ONI BAI I GOFYNNIR AMDANO YN AMLACH)!

Lleoedd: Chirk Library
Dyddiad: gan 01/05/2018 i 31/12/2018
Amseroedd: 2.30 p.m. 1st Thursday of the month

Addas ar gyfer All

Cyswllt Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 April 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11718

CLWB PLANT

Crefftau, lliwiadau, posau dydd Mawrth cyntaf bob mis (yn ystod y tymor yn unig). 3 - 8 oed. Rhaid I blant fod yng nghwmni oedolyn.

Lleoedd: Coedpoeth Library
Dyddiad: gan 06/02/2018 i 04/12/2018
Amseroedd: 3.30 - 4.15pm

Addas ar gyfer 3 - 8 YEARS

Cyswllt Coedpoeth Library ar 01978 722920 neu ebost coedpoeth.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 02 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11464

GRWP DARLLEN

Grwp Darllen 4ydd Dydd Mawrth bob mis 2 - 3pm Croeso I bawb. Am ddim.

Lleoedd: Coedpoeth Library
Dyddiad: gan 23/01/2018 i 27/11/2018
Amseroedd: 2 - 3pm

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Coedpoeth Library ar 01978 722920 neu ebost coedpoeth.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 02 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11465

Llyfrau Tu Chwith Allan

Clwb ar ôl ysgol i blant 8-10 oed, darganfod llyfrau ac ysgrifennu creadigol. Straeon byrion, adolygiadau llyfrau, darlunio, barddoniaeth, comics, llyfrau “pop-up”

Lleoedd: Wrexham Library
Dyddiad: gan 12/09/2018 i 17/07/2019
Amseroedd: Wednesdays 4-5pm

Addas ar gyfer 8-10

Cyswllt Emily Ashworth ar 01978 292604 neu ebost emily.ashworth@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: 50p

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12023

Grwp Crefft

Mae hwn yn grwp cyfeillgar iawn sydd bob amser yn croesawu aelodau newydd. Mae am ddim a does dim angen archebu lle - dewch draw I ymuno a ni! Mae'r grwp yn gwau, Crosio a chroes bwytho yn bennaf, ac meant yn awyddus I rannu eu sgiliau.

Lleoedd: Llay Library / Llyfrgell Llay
Dyddiad: gan 10/01/2018 i 12/12/2018
Amseroedd: 1.00 - 3.00pm

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Llay Library ar 01978 855100 neu ebost llay.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11467

Llais a Llyfr

Grwp darllen gyda'n gilydd, yn wythnosol, yn rhad ac am ddim. Bob dydd Mawrth bydd y grwp yn darllen stori fer a ddarn o farddoniaeth ac yn trafod eu rhinweddau ar hyd y ffordd tra’n mwynhau paned o de. Croeso i bawb!

Lleoedd: Wrexham Library
Dyddiad: gan 01/01/2018 i 31/12/2018
Amseroedd: 2.30-4pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 15 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11546

Sesiwn galw mewn - cyfrifiadur

Ydych chi eisiau help efo ebost, atodiadau neu help ymarferol efo cyfrifiadur? Dewch yam fe ac fe wnawn geisio eich helpu

Lleoedd: Chirk Library
Dyddiad: gan 01/01/2018 i 31/12/2018
Amseroedd: 2.00 p.m. Every Thursday

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free of charge

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11559

Amser stori a chan

Amser stori a chan ar gyfer rhai dan bump oed

Lleoedd: Chirk Library
Dyddiad: gan 01/01/2018 i 31/12/2018
Amseroedd: 3.30 p.m. - 4.00p.m. Every Friday

Addas ar gyfer under 5

Cyswllt Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free of Charge

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11560

Cyngor ar Bopeth

Cyngor di-duedd ac am ddim

Lleoedd: Chirk Library
Dyddiad: gan 01/01/2018 i 31/12/2018
Amseroedd: Every Monday 9.00 a.m. - 12 noon

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11561

Sticio a gludo ar Ddydd Gwener

Sesiwn crefft i rai 8 oed

Lleoedd: Chirk Library
Dyddiad: gan 01/01/2018 i 31/12/2018
Amseroedd: 4.00 p.m. - 4.30 p.m. last Friday of the Month

Addas ar gyfer Under 8

Cyswllt Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free of Charge

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11562

Grwp Darllen Oedolion

Grwp Darllen Oedolion, dewch i ymuno mewn trafodaeth fywiog

Lleoedd: Chirk Library
Dyddiad: gan 01/01/2018 i 31/12/2018
Amseroedd: 2.30 p.m. first Tuesday of the month

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11563

Chwarae a iaith Chatterbox sesiynau

Canu caneuon, Sgwrsio a chwarae, Rhannu storiau. Pob Dydd Iau (Ystod y tymor)

Lleoedd: Cefn Mawr Library
Dyddiad: gan 01/01/2018 i 31/12/2018
Amseroedd: 1-2.15

Addas ar gyfer 0-3

Cyswllt Rosie Marubbi ar 01978 820938 neu ebost cefnmawr.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 16 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11549

Clwb Lego

I blant sydd yn hoffi Lego, Beth wnei DI adeiladu? Pob Dydd Iau

Lleoedd: Cefn Mawr Library
Dyddiad: gan 01/01/2018 i 31/12/2018
Amseroedd: 3.30-4.30

Addas ar gyfer 4+

Cyswllt Rosie Marubbi ar 01978 820938 neu ebost cefnmawr.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: 50p per child

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 16 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11550

Clwb Lyfrau Llyfrgell Rhiwabon

Clwb lyfrau anffurfiol bob mis lle mae darllenwyr yn trafod y llyfr maen't wedi dewis; yn cynwys paned.

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: gan 07/03/2018 i 06/03/2019
Amseroedd: 2.15yp/pm

Addas ar gyfer Oedolion/Adults

Cyswllt LLyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 822002

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11554

Event Title in Welsh

Grwp Crefftau Memrwn Yn dechrau dydd iau 26 Hydref 2017 Yn Llyfrgell Llai Dewch a'ch pecyn crefftau memrwn gyda chi!

Lleoedd: Llay Library
Dyddiad: gan 26/10/2017 i 20/12/2018
Amseroedd: 1.00-3.00pm

Addas ar gyfer adult

Cyswllt Llay Library ar 01978 855100 neu ebost llay.library'wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04 January 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11468

Clwb Llyfrau Brynteg

Clwb Llyfrau Brynteg Darllenwyr Sy'n Oedolion Dydd Iau olaf bob mis 2-3pm Mae croeso i bawb - te a bisgedi/cacennau ar gael.

Lleoedd: Brynteg Library/Llyfrgell Brynteg
Dyddiad: gan 28/09/2017 i 29/11/2018
Amseroedd: 2-3pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Lynda Davies ar 01978 759523 neu ebost Brynteg.Library@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 759523

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 September 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11290

'Lite Arted'

'Lite Arted' - Celf am hwyl I oedolion! Dydd Iau cyntaf pob mis 2.15-4.15pm yn Llyfrgell Brynteg. £2 yr un I dalu am ddeunyddiau. Yn cynnwys coffi, teisen a sgwrs!

Lleoedd: Brynteg Library/Llyfrgell Brynteg
Dyddiad: gan 05/10/2017 i 06/12/2018
Amseroedd: 2.15 - 4.15pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Carol Jones ar 01978 759523 neu ebost Brynteg.Library@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 759523

Pris Tocyn: £2

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 September 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11291

Grwp Darllen Plant

Mae ein grwp darllen plant yn cyfarfod bob tair wythnos I drafod y llyfr diweddaraf meant yn ei ddarllen. Maent hefyd yn gwneud chwileiriau, posau a chael sgwrs am y pethau meant yn hoffi eu darllen. Yn dilyn meant yn cael diod a rhywbeth bach i'w fwyta.

Lleoedd: Llay Library / Llyfrgell Llay
Dyddiad: gan 06/01/2017 i 23/12/2018
Amseroedd: 3.30-4.30

Addas ar gyfer 5-11

Cyswllt llay library ar 01978855100 neu ebost llay.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06 January 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=10549

Gweu a sgwrsio

Dewch a'ch gwaith gyda chi, Rhanwch eich sgiliau gyda gweddill y grwp, Cyfle I gyfnewid patrymau a syniadaiu. Dim angen bwcio. Pob dydd Mercher

Lleoedd: Cefn Mawr Library
Dyddiad: gan 01/01/2018 i 31/12/2019
Amseroedd: 2.30-4.30

Addas ar gyfer Any

Cyswllt Rosie Marubbi ar 01978820938 neu ebost cefnmawr.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 15 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11548

Cyngor ar Bopeth

Cyngor di-duedd ac am ddim ar unrhyw bwnc yn cynnwys cyflogaeth, budd-daliadau a materion ariannol/dyledion. Galwch mewn – dim angen gwneud apwyntiad.

Lleoedd: Gwersyllt Resource Centre
Dyddiad: gan 31/08/2017 i 31/08/2019
Amseroedd: Thursday 9.30 - 12.30

Addas ar gyfer All ages

Cyswllt Gwersyllt Library ar 01978 722890 neu ebost gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 31 August 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11247

Clwb Scrabble

Beth am ddod â ffrind i’r llyfrgell a chael gêm o Scrabble? Croeso i bawb – arbenigwyr neu ddechreuwyr! Rydym yn darparu y byrddau, llyfrau cyfeiriol a phaned.

Lleoedd: Gwersyllt Library
Dyddiad: gan 31/08/2017 i 31/08/2019
Amseroedd: Monday 2pm

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Gwersyllt Library ar 01978 722890 neu ebost gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 31 August 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11248

Gweu a Sgwrs

Dewch â’ch prosiect diweddaraf, gall fod yn weu, Crosio neu wnio, a chael cwmni y grwp cartrefol yma. Efallai cewch ysbrydoliaeth gan aelodau eraill y grwp a mwynhau paned yr un pryd!

Lleoedd: Gwersyllt Library
Dyddiad: gan 31/08/2017 i 31/08/2019
Amseroedd: Tuesday 2pm - 4pm

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Gwersyllt Library ar 01978 722890 neu ebost gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 31 August 2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11249

Grwp Crefft

Mae hwn yn grwp cyfeillgar iawn sydd bob amser yn croesawu aelodau newydd. Mae am ddim a does dim angen archebu lle - dewch draw i ymuno a ni!

Lleoedd: Gwersyllt Library
Dyddiad: gan 15/02/2018 i 31/12/2020
Amseroedd: Fridays 2pm to 5pm

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Gwersyllt Library ar 01978722890 neu ebost gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 15 February 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11547