Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 78 digwyddiadau.

Gweithdy Treth a Cadw Llyfrau

Mae'r gweithdy yn anelu at ddarparu gwybodaeth i gefnogi chi gyda lwfansau personol a chyfalaf, treth syml a chyfrifiadau YG a hunan-asesu. Rydym yn ateb y cwestiwn "Pam fod cadw llyfrau yn bwysig?", A sut i gadw cofnodion i sicrhau bod gennych reolaeth dros eich trafodion busnes. Mae hwn yn weithdy ymarferol ac yn eich galluogi i deimlo'n hyderus ac yn deall y rhesymau pam treth a chadw llyfrau da yw arferion busnes hanfodol a sain. Bydd y bwriad i gyflwyno treth digidol hefyd yn cael ei drafod a sut i sicrhau nad ydych yn cael eu gadael drysu gan y newidiadau i gyflwyno ffurflenni. Bydd y cyflwyniad yn esbonio beth treth digidol, sut a pham ei fod yn cael ei gyflwyno. Byddwch hefyd yn cael y cyfle i gael unrhyw gwestiynau a atebwyd gan y Cyfrifydd profiadol a fydd yn cael eu cyflwyno yn y gweithdy.

Lleoedd: Hwb menter Wrecsam/Wrexham Enterprise Hub, Wrexham, LL11 1AT
Dyddiad: 18/02/2019
Amseroedd: 17:30 - 20:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/tax-and-bookkeeping-workshop/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12243

Gweithwyr proffesiynol busnesau ifanc Wrecsam a Gogledd Cymru

Bydd yna sgwrs gan gynghorydd ariannol o Williams Financial Ltd a brecwast am ddim a ddarperir. Noddir y digwyddiad yn garedig gan Williams Financial Ltd.

Lleoedd: Caffi Cwtch, Wrecsam
Dyddiad: 19/02/2019
Amseroedd: 8:00am – 9:00am

Addas ar gyfer

Cyswllt Wrexham & North Wales Young Business Professionals ar neu ebost wrexhamybp@gmail.com

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 11/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12221

Cefnogi eich gweithlu

Dysgwch sut y gall eich cwmni gefnogi gweithwyr sy'n wynebu heriau sy'n gysylltiedig â phroblemau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau gwael-a sut y gall elusen CAIS eich helpu i gadw a recriwtio. Cadw eich lle drwy anfon e-bost at employment@cais.org.uk cyn dydd Gwener 15ain Chwefror

Lleoedd: Tŵr Rhydfudr/Redwither Tower, Wrexham Industrial Estate, LL13 9XT
Dyddiad: 20/02/2019
Amseroedd: 8:30am - 11am

Addas ar gyfer

Cyswllt CAIS ar neu ebost employment@cais.org.uk

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 31/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12263

Y Digwyddiad Parodrwydd am Newid

Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/the-change-readiness-event-tickets-53949015959?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Prifysgol Glyndwr Glyndwr University Wrecsam(1887)
Dyddiad: 20/02/2019
Amseroedd: 17:30 – 19:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Glyndwr University ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/the-change-readiness-event-tickets-53949015959?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12250

Doing Business in Sweden

Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/doing-business-in-sweden-tickets-54794306245?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Development Bank of Wales, Ffordd Ellice Way
Dyddiad: 20/02/2019
Amseroedd: 14:00 – 17:00

Addas ar gyfer

Cyswllt The International Trade Support Group ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/doing-business-in-sweden-tickets-54794306245?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12252

DARLITH ERDDIG I’R GYMDEITHAS CENEDLAETHOL

“ERDDIG – JEWEL MEWN CORON TAI GWLAD CYMRU’ yw teitl gyflwyniad i’r Gymdeithas Cenedlaethol Ardal Wrexham gan Jill Burton. Buodd hi yn ymddeuol 6 flwyddyn yn ȏl ar ȏl gweithio fel Swyddog Addysg i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Erddig a Chastell y Waun am 21 flwyddyn. Croeso i bawb, mynediad am ddim. Bydd y Gymdeithas yn falch o groesawi chi. Am fwy o wybodaeth am weithgareddau y Gymdeithas, dewch i’r cyfarfod, neu ewch i’n wefan http://www.facebook.com/wrexhamcivic.

Lleoedd: Ty AVOW, 21 Egerton Street, Wrexham
Dyddiad: 21/02/2019
Amseroedd: 7.00pm

Addas ar gyfer Pob oedran/Any

Cyswllt Simon Jones ar 01978266945 neu ebost simong.jones@tiscali.co.uk

Pris Tocyn: am ddim/free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12227

Tyfu Eich Busnes, Tyfu Eich Elw

Oes gennych chi uchelgeisiau i dyfu eich busnes ond ddim yn siŵr ble i ddechrau? Nod y gweithdy hwn yw darparu sail i gynrychiolwyr ar gyfer cynllunio ar gyfer twf. 5 S o Dwf: •Strategaeth - gweledigaeth, SWOT, LEPEST •Strwythur - sut i adeiladu busnes strwythuredig •Staff - pryd a sut i logi staff •Sgiliau - nodi bylchau sgiliau •Systemau - sut mae systemau a phrosesau yn allweddol i dwf - Cynllunio ar gyfer Llwyddiant •Pwysigrwydd cynllunio gweithredol •Mesurau llwyddiant allweddol •Cynllun busnes un dudalen Ariannu eich Cynlluniau Twf: Trosolwg o'r opsiynau ariannu Adolygiad o Gyllid mwy manwl ar gyfer Gweithdy Twf

Lleoedd: Tŵr Rhydfudr/Redwither Tower, Wrexham, LL13 9XT
Dyddiad: 21/02/2019
Amseroedd: 09:30 - 13:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/growing-your-business-growing-your-profits/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12244

Cychwyn A Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni 2019

Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn sydd ei angen i gychwyn busnes, a bydd yn eich galluogi i asesu a ydych chi'n meddu ar yr hyn sydd ei angen i lwyddo. Erbyn diwedd y sesiwn, byddwch yn: •deall manteision ac anfanteision bod yn bennaeth arnoch chi'ch hun •gallu asesu eich sgiliau personol •gwybod am agweddau cyfreithiol cychwyn busnes •deall y tasgau allweddol y mae eu hangen i gychwyn busnes •gwybod sut mae rhoi cynllun busnes sylfaenol ar waith •gwybod ble i droi am gyngor a chyllid ar gyfer eich busnes

Lleoedd: Tŵr Rhydfudr/Redwither Tower, Wrexham, LL13 9XT
Dyddiad: 22/02/2019
Amseroedd: 10:00 - 16:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/starting-and-running-a-business-taking-the-plunge-2019/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12245

Cyngerdd Blynyddol Preswylwyr Cerddorfa Symffoni Wrecsam gydag Opera Cenedlaethol Cymru

Mae'r cyngerdd hwn, y 3ydd yn ein tymor cyngerdd 50 mlwyddiant, yn gydweithrediad ag Opera Cenedlaethol Cymru ac mae hefyd yn gyngerdd blynyddol ein Llywydd. Yr ydym yn cefnogi 'Eich Gofod', sef elusen leol Wrecsam sy'n cefnogi teuluoedd â phlant ac oedolion ifanc yr effeithir arnynt gan awtistiaeth. Mae'r rhaglen gyngerdd yn cynnwys gwaith gan Beethoven, Elgar's Sea Pictures a nodweddion 5ed Symffoni Prokofiev. Rydym wrth ein boddau i groesawu Rebecca Afonwy-Jones yn ogystal â Leon Bosch fel ein harweinydd. Anogwch gymaint o'ch teuluoedd a'ch ffrindiau i ymuno â ni wrth i ni barhau i ddathlu 50 mlynedd o wneud cerddoriaeth yn Wrecsam

Lleoedd: William Aston Hall, Wrexham Glyndwr University, Mold Road, Wrexham LL11 2AW
Dyddiad: 23/02/2019
Amseroedd: 7.15pm for 7.30pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Derek Jones ar 07889379591 neu ebost jones_derek@btconnect.com

Swyddfa Bocs: 01978 292015

Gwefan: http://www.wrexhamorch.co.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Family Ticket £20; Balcony £12; Stalls £10 (concessions £8); U 17 £2.

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12233

Cychwyn A Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni 2019

25 Chwefror 2019 - 4 Mawrth 2019. Bydd y gweithdai yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn sydd ei angen i gychwyn busnes, a bydd yn eich galluogi i asesu a ydych chi'n meddu ar yr hyn sydd ei angen i lwyddo. Erbyn diwedd y sesiwn, byddwch yn: •deall manteision ac anfanteision bod yn bennaeth arnoch chi'ch hun •gallu asesu eich sgiliau personol •gwybod am agweddau cyfreithiol cychwyn busnes •deall y tasgau allweddol y mae eu hangen i gychwyn busnes •gwybod sut mae rhoi cynllun busnes sylfaenol ar waith •gwybod ble i droi am gyngor a chyllid ar gyfer eich busnes

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam/Wrexham Enterprise Hub, Wrexham, LL11 1AT
Dyddiad: 25/02/2019
Amseroedd: 17:30 - 20:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/starting-and-running-a-business-taking-the-plunge-2019/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12246

Cyflymu Cymru i Fusnesau – Gwerthwch Fwy Drwy Ddefnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol

Mae 90% o fusnesau yn codi ymwybyddiaeth brand gyda’r cyfryngau cymdeithasol. Mae’n ffordd hawdd iawn i godi’ch proffil, denu cwsmeriaid newydd ac ennill busnes newydd. Dangoswn i chi sut i fanteisio ar y cyfryngau cymdeithasol yn ein gweithdy a ariennir yn llawn. Byddwch chi’n dysgu: •Sut i ysgrifennu postiadau mwy dengar •Sut i greu strategaeth cyfryngau cymdeithasol llwyddiannus i ennill busnes •Awgrymiadau i ddysgu pa ddulliau sy’n gweithio a pha rai nad ydynt yn gweithio •Llwyfannau cyfryngau cymdeithasol yn gynnwys Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, a LinkedIn •Defnyddio byrddau cyfryngau cymdeithasol fel Hootsuite a Buffer

Lleoedd: Ystafell Atriwm / The Atrium Suite, Wrecsam LL13 9XT
Dyddiad: 25/02/2019
Amseroedd: 09:00 - 13:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/superfast-business-wales-sell-more-with-social-media/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12247

Plu, Porthwyr a phlant

Cyfle i blant greu porthwr neu fwydyr adar syml a chael hwyl wrth ddilyn ein llwybr drwyr parc i chwilio am adar ar ein taith.

Lleoedd: Phyllau Plwm Y Mwynglawdd/Minera Lead Mines
Dyddiad: 25/02/2019
Amseroedd: 1pm - 3pm

Addas ar gyfer 0-16

Cyswllt Richard Aram ar 01978 757524 neu ebost info@groundworknorthwales.org.uk

Pris Tocyn: Am Ddim | Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01/02/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12266

Amgueddfa Anniben

Byddwn yn arbrofi gyda deunyddiau gwahanol i greu wynebau platiau papur gwirion yn y sesiwn ymarferol. Yn addas i blant 3 oed ac iau. £2 bob babi / plentyn bach, oedolion am ddim

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam / Wrexham Museum
Dyddiad: 25/02/2019
Amseroedd: 10.30am - 12noon

Addas ar gyfer 0-3

Cyswllt Wrexham Museum ar neu ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12216

Crefft Creu a Chadw

10.30am –12.30pm (galw heibio) Gwnewch fachyn drws wedi'i bersonoli i fynd adre gyda chi Argymhellir ar gyfer plant 3 oed a hŷn £1 fesul crefft

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam / Wrexham Museum
Dyddiad: 26/02/2019
Amseroedd: 10.30am - 12.30pm

Addas ar gyfer 3+

Cyswllt Wrexham Museum ar neu ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £1

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12217

Syrcas Cartŵn Fyw

HWYL GWYLIAU HANNER TYMOR! Daw'r holl hwyl y syrcas i Neuadd Goffa Wrecsam ddydd Mawrth 26 Chwefror am 1.30pm pan fydd y sioe lwyfan "Cartoon Circus Live" yn cyfuno comedi pantomeim gyda swyn y syrcas. Mae'r sioe Gwyliau Hanner Tymor 80 munud yn cynnwys rhai o'r clowniau mwyaf doniol ym Mhrydain, comedi slapstick traddodiadol, hud, chwistrelliadau, cydbwyso, diabolos hedfan uchel, cymeriadau cartŵn, troelli platiau, 'slinky' acrobatiadd byw, pypedau, gwobrau a pethau annisgwyliau. Mae hyd yn oed 'piranha' yn perfformio. Tocynnau i gyd yn £7. TOCYNNAU DIM OND YN £5 AR GYFER GRWPIAU O 10 NEU MWY! Swyddfa Docynnau: 01384 423496

Lleoedd: Neudd Goffa Wrecsam/Wrexham Memorial Hall
Dyddiad: 26/02/2019
Amseroedd: 1:30pm

Addas ar gyfer Pob oedran/All Ages

Cyswllt Peter ar 01384423496 neu ebost clownsgalore123@aol.com

Swyddfa Bocs: 01384423496

Pris Tocyn: £7

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12236

Dyma weithdy rhwydweithio twristiaeth Wrecsam (2)

Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/this-is-wrexham-tourism-networking-workshop-2-tickets-55208039733?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Castell y Waun/Chirk Castle
Dyddiad: 27/02/2019
Amseroedd: 14:00 – 16:00

Addas ar gyfer

Cyswllt This Is Wrexham Tourism Partnership ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/this-is-wrexham-tourism-networking-workshop-2-tickets-55208039733?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12262

Tŷ Mawr – Tai Gwydr Micro

Dewch i greu eich tŷ gwydr micro eich hun a phlannu planhigion yn barod ar gyfer y gwanwyn

Lleoedd: Tŷ Mawr LL14 3PE
Dyddiad: 27/02/2019
Amseroedd: 1.30-3.30

Addas ar gyfer Pob oedran. / All ages.

Cyswllt Parciau Gwledig / Countryparks ar 01978763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.60

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04/02/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12269

Defnyddio Twitter ar gyfer eich Busnes

Mae OCM yn gyfun o farchnadoedd, dylunwyr a strategwyr sy'n helpu brandiau i greu cymunedau ffyddlon. Yn y cwrs Twitter dwy awr hon, byddwch yn dysgu; postio effeithiol, sut i dyfu eich dilynwyr, dadansoddiadau Twitter, a llawer mwy , gan roi popeth sydd ei angen arnoch i redeg tudalen Twitter llwyddiannus cyn gynted ag posib.

Lleoedd: Wrexham Enterprise Hub, Wrexham, LL11 1AT
Dyddiad: 27/02/2019
Amseroedd: 12:00 - 14:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12248

Taith Hanes Dywysedig

Ymunwch â ni ar daith gerdded dywysedig o amgylch Pyllau Plwm a Pharc Gwledig y Mwynglawdd, gan archwilio’r mwyngloddiau a’r treftadaeth ddiwydiannol. Mae’r daith yn dechrau am 1.30pm ac yn para am tua 1.5 awr.

Lleoedd: Phyllau Plwm Y Mwynglawdd/Minera Lead Mines
Dyddiad: 28/02/2019
Amseroedd: 1.30pm

Addas ar gyfer 5-16

Cyswllt Richard Aram ar 01978 757524 neu ebost info@groundworknorthwales.org.uk

Swyddfa Bocs: 01978 757524

Pris Tocyn: Am Ddim | Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01/02/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12265

Bingo Natur

Ymunwch â Kate i fwynhau gêm bingo natur gan ddarganfod y parc gwledig a dysgu am y bywyd gwyllt sy’n byw yma. Dewiswch eich sesiwn!

Lleoedd: Phyllau Plwm Y Mwynglawdd/Minera Lead Mines
Dyddiad: 01/03/2019
Amseroedd: 10.30am - 11.15pm, 11.45am - 12.30pm

Addas ar gyfer 5-16

Cyswllt Richard Aram ar 01978 757524 neu ebost info@groundworknorthwales.org.uk

Swyddfa Bocs: 01978 757524

Pris Tocyn: Am ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01/02/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12264

Dyffryn Moss – Digwyddiad Glanhau’r Gwanwyn

Cyfarfod yn y maes chwarae wrth y llyn. Dewch â menig gyda chi.

Lleoedd: Dyffryn Moss Moss Valley LL11 4UR
Dyddiad: 03/03/2019
Amseroedd: 10.00-12.00

Addas ar gyfer Pob oedran. All ages.

Cyswllt Parciau Gwledig/Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04/02/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12271

Tŷ Mawr – Grŵp nyddu, gwau a gwehyddu misol

Cysylltwch â June Mclaughlin ar 01978 711941 neu anfonwch neges e-bost at junemclaughlin@btinternet.com i gael mwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr LL14 3PE
Dyddiad: 06/03/2019
Amseroedd: 1.00-4.00pm

Addas ar gyfer Croeso i ddechreuwyr. Beginners welcome.

Cyswllt Parciau Gwledig/Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £1.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04/02/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12272

Wrecsam yn erbyn canser plentyndod yng Ngogledd Cymru

7pm am 8 o'r gloch Er mwyn cynorthwyo'r frwydr yn erbyn canser plentyndod yng Ngogledd Cymru drwy Gronfa plant a chanser GIG Gogledd Cymru. Y perfformio bydd Teacher's Pet Rock Show UK, Y prif fand terynged Jack Black School of Rock yn y DU yn ysgwyd y Rock Suite i'w seiliau. Bydd Band Jamie Porter yn dechrau'r cyngerdd ac yn eich paratoi gyda canaeuon o'r 80au i'r diwrnod presennol.

Lleoedd: Rock Suite, Wrecsam/Wrexham
Dyddiad: 09/03/2019
Amseroedd: 7pm am/for 8pm

Addas ar gyfer Dros/Over 18

Cyswllt David Jones ar 07946299361 neu ebost Enquiry.littledragon@hotmail.com

Swyddfa Bocs: 01978353050

Gwefan: https://wrexhamrockstickets.eventbrite.co.uk/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £5 neu £5 neu £8 ar y noson/on the night

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12235

Parc Acton – Digwyddiad Tacluso a Glanhau Cymunedol

Dewch i helpu tacluso'r parc. 10am – 12pm - Cyfarfod yn y pafiliwn bowlio. Am ddim. Darperir lluniaeth.

Lleoedd: Parc Gwaunyterfyn/Acton Park LL12 7YG
Dyddiad: 12/03/2019
Amseroedd: 10.00-12.00

Addas ar gyfer Pob oedran / All ages.

Cyswllt Parciau Gwledig / Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04/02/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12273

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o archebion yn cael eu neilltuo ar gyfer pob cyfarfod, mae grŵp "360 Networking" y llinellau busnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a dim pwysau i; cyfarfod a ffurfio perthynas â gweithwyr proffesiynol busnes lleol, hyrwyddo eich cynnyrch a'ch gwasanaethau a gwrando ar gyflwyniadau sy'n ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i fynychu'r cyfarfod hwn: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Ystafell Atriwm Tŵr Rhydfudr/Atrium Suite Redwither Tower
Dyddiad: 12/03/2019
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26/11/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12161

Cynyddu proffidioldeb drwy ddelio â'r cyflogai "hwnnw"

Bydd y rhan fwyaf o gyflogwyr wedi dod ar draws y cwynwr, y Dodger, y distawach a'r clesiper ymhlith eu gweithwyr. Mae'r gweithwyr hyn yn anodd delio â hwy gan nad ydynt wedi gwneud unrhyw beth mor ddifrifol fel eu bod yn cyfiawnhau cymryd camau disgyblu ond maent yn costio arian i'r busnes. Bydd y digwyddiad hyfforddi hwn yn rhoi arweiniad i gyflogwyr ar sut i ddelio â'r gweithwyr hyn i gynyddu proffidioldeb. Bydd cyfle hefyd i fynychwyr rwydweithio â busnesau lleol eraill dros frecwast.

Byddai'r digwyddiad hwn fel arfer yn costio £15 ond bydd yn rhad ac am ddim gyda'r Cod disgownt: WC15

Lleoedd: Stiwdiop 4/Suite 4, Parc Busnes Rossett Business Village, Rossett, Wrexham LL12 0AY
Dyddiad: 14/03/2019
Amseroedd: 8 – 9.30 am

Addas ar gyfer

Cyswllt Evans Lamsley ar 01244 980680 neu ebost hello@evanslamsley.com

Gwefan: https://evanslamsley.com (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £15

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12237

Tŷ Mawr – Dosbarth Crefftau – Ffeltio

Dewch i ddysgu sut i greu lluniau hyfryd gyda gwlân cnu dafad. Gwnewch lun i fynd adref ac un i’w ychwanegu at y colâg clytwaith i ddathlu Dengmlwyddiant y STB. Darperir yr holl ddeunyddiau. (£10 o ostyngiad am ddarn a ychwanegir at y clytwaith). I gadw eich lle, cysylltwch â junemclaughlin@btinternet.com neu ffoniwch 01978 711941 am fwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr LL14 3PE
Dyddiad: 30/03/2019
Amseroedd: 11.00-4.00

Addas ar gyfer 16+ oed. Age 16+

Cyswllt Parciau Gwledig/Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £30 yr un £30 per person

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04/02/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12274

Tŷ Mawr – Grŵp nyddu, gwau a gwehyddu misol

Cysylltwch â June Mclaughlin ar 01978 711941 neu anfonwch neges e-bost at junemclaughlin@btinternet.com i gael mwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr LL14 3PE
Dyddiad: 03/04/2019
Amseroedd: 1.00 -4.00

Addas ar gyfer Croeso i ddechreuwyr/Beginners welcome.

Cyswllt Parciau Gwledig / Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £1.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04/02/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12275

Glanhau Stryt Las

Dewch i helpu’r Ceidwaid i dacluso Parc Stryt Las Cyfarfod ym mynedfa’r parc ochr Cwm Glas (LL14 2AD)

Lleoedd: Parc Stryt Las / Stryt Las Park LL14 2AF
Dyddiad: 03/04/2019
Amseroedd: 1.30pm to 3.00pm

Addas ar gyfer Addas ar gyfer pob oedran. Suitable for all ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05/02/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12277

Parc Acton – Digwyddiad Tacluso a Glanhau Cymunedol

Dewch i helpu tacluso'r parc. Cyfarfod yn y pafiliwn bowlio. Am ddim. Darperir lluniaeth

Lleoedd: Parc Acton Acton Park LL12 7YG
Dyddiad: 09/04/2019
Amseroedd: 10am – 12pm

Addas ar gyfer Pob oedran. All ages.

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free.

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05/02/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12278

Parc y Ponciau – Hyfforddiant BMX Proffesiynol

Dewch i ddysgu sut i feistroli’r trac neu wella’r sgiliau sydd gennych yn barod. Ychydig yn unig o leoedd sydd ar gael, ffoniwch 01978 844028 i gadw lle ymlaen llaw

Lleoedd: Parc y Ponciau / Ponciau Banks LL14 1RL
Dyddiad: 15/04/2019
Amseroedd: 10.00am – 3.00pm

Addas ar gyfer 7+ oed Age 7+

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 844028 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: £7.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05/02/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12279

Amgueddfa Anniben

10.30am –12pm (galw heibio) Byddwn yn peintio, gludo a lliwio ein masgiau draig ein hunain Yn addas i blant 3 oed ac iau £2 bob babi / plentyn bach, oedolion am ddim

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam / Wrexham Museum
Dyddiad: 15/04/2019
Amseroedd: 10.30am - 12noon

Addas ar gyfer 0-3

Cyswllt Wrexham Museum ar neu ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12218

Creu a Chadw

Addurnwch eich ŵy draig eich hun i fynd adre gyda chi! Sesiwn 1 10.30am - 11.15am Sesiwn 2 11.30am - 12.15pm Sesiwn 3 1.15pm - 2pm Llefydd cyfyngedig ar gyfer bob sesiwn. Argymhellir ar gyfer plant 3 oed a hŷn £2.50 fesul wy Bydd llefydd ar gyfer yr holl ddigwyddiadau yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin oni bai y dywedir yn wahanol. Yn ystod amseroedd prysur, efallai bydd rhaid aros am amser byr. Gofynnir i’r oedolion aros yn ein horielau nes i aelod o staff neu wirfoddolwr roi gwybod bod lle ar gael. Cynhelir yr holl sesiynau dysgu fyny grisiau yn ein hystafell ddysgu, lle gellir parcio pramiau mewn gofod sydd wedi’u cadw. Mae lifft ar gael. Mae’n rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn ym mhob digwyddiad.

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam / Wrexham Museum
Dyddiad: 16/04/2019
Amseroedd: Session 1: 10.30am - 11.15am

Addas ar gyfer 3+

Cyswllt Wrexham Museum ar neu ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12219

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o archebion yn cael eu neilltuo ar gyfer pob cyfarfod, mae grŵp "360 Networking" y llinellau busnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a dim pwysau i; cyfarfod a ffurfio perthynas â gweithwyr proffesiynol busnes lleol, hyrwyddo eich cynnyrch a'ch gwasanaethau a gwrando ar gyflwyniadau sy'n ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i fynychu'r cyfarfod hwn: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Ystafell Atriwm Tŵr Rhydfudr/Atrium Suite Redwither Tower
Dyddiad: 16/04/2019
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26/11/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12162

Parc Bellevue – Llwybr Bwni’r Pasg

Cyfarfod wrth safle’r seindorf

Lleoedd: Parc Bellevue / Bellevue Park LL13 7TG
Dyddiad: 16/04/2019
Amseroedd: 10.00am – 12.00pm.

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Rhoddion i Gyfeillion Parc Bellevue Donations to Friends of Bellevue Park

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05/02/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12280

Tŷ Mawr – Matiau Diod Pren

Dewch i greu anrheg Pasg unigryw.

Lleoedd: Tŷ Mawr / Tŷ Mawr LL14 3PE
Dyddiad: 17/04/2019
Amseroedd: 1.30pm-3.30pm

Addas ar gyfer Pob oedran / All ages

Cyswllt Countryparks ar 01978763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.60

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05/02/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12281

Parc Acton - Llwybr Wyau Pasg

Llwybr llawn hwyl o amgylch y parc. Cefnogir y digwyddiad hwn gan Gyfeillion Parc Acton.

Lleoedd: Parc Acton Acton Park LL12 7YG
Dyddiad: 18/04/2019
Amseroedd: 1pm – 3pm

Addas ar gyfer Pob oedran All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05/02/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12282

Tŷ Mawr - Llwybr y Pasg

Galwch heibio i ddatrys y cliwiau er mwyn canfod eich ffordd o amgylch y llwybr. Bydd y llwybr yn cymryd tuag awr i’w gwblhau.

Lleoedd: Tŷ Mawr Ty MawrLL14 3PE
Dyddiad: 21/04/2019
Amseroedd: 11.00am-3.00pm

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 10987 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.60

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06/02/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12283

Dyfroedd Alyn - Llwybr y Pasg

Dilynwch y llwybr i ennill gwobr. Llwybr galw heibio yn para tuag awr.

Lleoedd: Dyfroedd Alyn Alyn Waters LL11 4AG
Dyddiad: 24/04/2019
Amseroedd: 10.30pm - 3.30pm

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 10987 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.60

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06/02/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12284

Parc Bellevue – Sesiynau Chwaraeon a Gemau

Cyfarfod wrth safle’r seindorf i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau llawn hwyl. Ffoniwch 01978 298997 am fanylion.

Lleoedd: Parc Bellevue Bellevue Park LL13 7TG
Dyddiad: 24/04/2019
Amseroedd: 1pm – 2pm

Addas ar gyfer 8-14 oed 8-14

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06/02/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12285

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o archebion yn cael eu neilltuo ar gyfer pob cyfarfod, mae grŵp "360 Networking" y llinellau busnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a dim pwysau i; cyfarfod a ffurfio perthynas â gweithwyr proffesiynol busnes lleol, hyrwyddo eich cynnyrch a'ch gwasanaethau a gwrando ar gyflwyniadau sy'n ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i fynychu'r cyfarfod hwn: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Ystafell Atriwm Tŵr Rhydfudr/Atrium Suite Redwither Tower
Dyddiad: 14/05/2019
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26/11/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12163

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o archebion yn cael eu neilltuo ar gyfer pob cyfarfod, mae grŵp "360 Networking" y llinellau busnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a dim pwysau i; cyfarfod a ffurfio perthynas â gweithwyr proffesiynol busnes lleol, hyrwyddo eich cynnyrch a'ch gwasanaethau a gwrando ar gyflwyniadau sy'n ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i fynychu'r cyfarfod hwn: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Ystafell Atriwm Tŵr Rhydfudr/Atrium Suite Redwither Tower
Dyddiad: 09/07/2019
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26/11/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12164

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o archebion yn cael eu neilltuo ar gyfer pob cyfarfod, mae grŵp "360 Networking" y llinellau busnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a dim pwysau i; cyfarfod a ffurfio perthynas â gweithwyr proffesiynol busnes lleol, hyrwyddo eich cynnyrch a'ch gwasanaethau a gwrando ar gyflwyniadau sy'n ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i fynychu'r cyfarfod hwn: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Ystafell Atriwm Tŵr Rhydfudr/Atrium Suite Redwither Tower
Dyddiad: 10/09/2019
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26/11/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12165

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o archebion yn cael eu neilltuo ar gyfer pob cyfarfod, mae grŵp "360 Networking" y llinellau busnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a dim pwysau i; cyfarfod a ffurfio perthynas â gweithwyr proffesiynol busnes lleol, hyrwyddo eich cynnyrch a'ch gwasanaethau a gwrando ar gyflwyniadau sy'n ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i fynychu'r cyfarfod hwn: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Ystafell Atriwm Tŵr Rhydfudr/Atrium Suite Redwither Tower
Dyddiad: 08/10/2019
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26/11/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12166

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o archebion yn cael eu neilltuo ar gyfer pob cyfarfod, mae grŵp "360 Networking" y llinellau busnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a dim pwysau i; cyfarfod a ffurfio perthynas â gweithwyr proffesiynol busnes lleol, hyrwyddo eich cynnyrch a'ch gwasanaethau a gwrando ar gyflwyniadau sy'n ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i fynychu'r cyfarfod hwn: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Ystafell Atriwm Tŵr Rhydfudr/Atrium Suite Redwither Tower
Dyddiad: 12/11/2019
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26/11/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12167

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o archebion yn cael eu neilltuo ar gyfer pob cyfarfod, mae grŵp "360 Networking" y llinellau busnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a dim pwysau i; cyfarfod a ffurfio perthynas â gweithwyr proffesiynol busnes lleol, hyrwyddo eich cynnyrch a'ch gwasanaethau a gwrando ar gyflwyniadau sy'n ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i fynychu'r cyfarfod hwn: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Ystafell Atriwm Tŵr Rhydfudr/Atrium Suite Redwither Tower
Dyddiad: 10/12/2019
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26/11/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12168

Gwyl Gerddoraieth 'Country Roads'

Gŵyl gerddoriaeth gwlad a gwerin yw hon. Mae'n benwythnos llawn llawn hwyl i'r teulu. Bydd stondinau a gwersylla ar gael, hyfforddiant dawnsio llinell, rafflau, Bingo Gwyddelig. Digwyddiad tocyn yn unig yw hwn felly gwnewch yn siŵr eich bod yn archebu. Artistiaid gwledig byw, a disgo gwledig.

Lleoedd: Bryn Y Grog Hall, Marchwiel LL13 0SR
Dyddiad: o 23/08/2019 i 27/08/2019
Amseroedd: TBC/I'w gadarnhau.

Addas ar gyfer All Ages/Pob Oedran

Cyswllt Tracy Butler ar 07809904240 neu ebost countryroadsfest@outlook.com

Swyddfa Bocs: 07809904240 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: TBC/I'w gadarnhau

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12215

Rhyfel a Heddwch: Philip Jones Griffiths a Grym Ffotograffiaeth

Roedd Philip Jones Griffiths yn un o ffotograffwyr mwyaf dylanwadol yn niwedd yr 20fed ganrif. Cafodd Griffiths ei eni a’i fagu yng ngogledd-ddwyrain Cymru, roedd yn heddychwr hyd ei oes ac ymdrechodd i ddangos effaith y rhyfel ar frwydrwyr a dinasyddion trwy ei waith. Mae’r arddangosfa hon, ganrif ar ôl ‘y rhyfel i roi terfyn ar bob rhyfel’ yn canolbwyntio ar ei ffotograffau o ddau ryfel hirfaith: Rhyfel Fietnam yn ne-ddwyrain Asia a’r Terfysg yng Ngogledd Iwerddon.

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam/Wrexham Museum
Dyddiad: o 25/02/2019 i 02/03/2019
Amseroedd: Llun-Gwe/Mon-Fri:10am-4pm/Sad/Sat 11am -4pm.

Addas ar gyfer Oedolion/Adults

Cyswllt Amgueddfa Wrecsam/Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: AM DDIM/FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 16/11/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12147

Arddangosfa Gelf yn Llyfrgell y Waun

Arddangosfa gan Grwp Arlunio Qube

Lleoedd: Llyfrgell y Waun/Chirk Library
Dyddiad: o 04/02/2019 i 01/03/2019
Amseroedd: 4th February to 1st march 2019

Addas ar gyfer All

Cyswllt Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12256

Cwrs Ymwybyddiaeth Ofalgar (bob Dydd Mercher)

Cwrs meddylfryd 8 wythnos yw hwn bob nos Fercher o 6.30pm i 9 yn dechrau ar 16eg Ionawr ac yn parhau tan 6 Mawrth.

Bydd y cwrs yn eich helpu i fod yn fwy ymwybodol o'ch meddyliau ac emosiynau, byw eich profiadau ac yn fwy caredig tuag atoch eich hun. Mae'n gyfle i ddysgu strategaethau a dulliau i ddelio â straen mewn lleoliad grŵp bach gydag athro achrededig.

Mae'r pris yn cynnwys gwerslyfr, llyfr gwaith, pedair CD, lluniaeth a sesiwn ymarfer dilynol. Mae cyfradd is ar gyfer pobl sydd â budd-daliadau'r wladwriaeth neu gredydau treth a myfyrwyr llawn amser. Gellir talu trwy randaliadau.

Lleoedd: Wrexham Quaker Meeting House / Tŷ Cyfrfod y Crynwyr
Dyddiad: o 16/01/2019 i 06/03/2019
Amseroedd: 18:30-21:00

Addas ar gyfer Adult/Oedolion

Cyswllt Alan Butterworth ar 07816 988124 neu ebost newmindfulness@gmail.com

Pris Tocyn: £94-£159

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12214

Growing Pains - Grŵp cymorth i rieni (bob dydd Mercher)

Grŵp cymorth i rieni bob dydd Mercher 6pm - 7.30pm yn Y Foyer, Wrecsam. Mae hwn yn grŵp anffurfiol ar gyfer rhieni sydd â phlant â phroblemau iechyd meddwl, o bryder, iselder a hunan-niweidio. Nid oes tâl am grŵp, dim meini prawf cymhwyso. Yn agored i bob rhiant.

Lleoedd: The Foyer, 43 Crescent Road / Ffordd y Cilgant, Wrecsam LL13 8HF
Dyddiad: o 09/01/2019 i 28/02/2019
Amseroedd: 6.00pm - 7.30pm

Addas ar gyfer adults only | Oedolion yn unig

Cyswllt Growing Pains ar neu ebost growingpaingroup@outlook.com

Pris Tocyn: Free | Am Ddim

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12213

Clwb Plant

Crefftau, lliwiadau a phosau 3-8oed Dydd Mawrth cyntaf bob mis (yn ystod y tymor yn unig) Rhaid I blant fod yng nghwmni oedolyn

Lleoedd: Llyfrgell Coedpoeth Library, Plas Pentwyn, Coedpoeth, Wrecsam, LL11 3NA
Dyddiad: o 05/02/2019 i 03/12/2019
Amseroedd: 3.30-4.15pm

Addas ar gyfer 3-8 oed /years

Cyswllt Llyfrgell Coedpoeth Library ar 01978 722920 neu ebost coedpoeth.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim /Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12199

Clwb Plant

Crefftau, lliwiadau a phosau 3-8oed Dydd Mawrth cyntaf bob mis (yn ystod y tymor yn unig) Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn

Lleoedd: Llyfrgell Coedpoeth Library, Plas Pentwyn, Coedpoeth, Wrexham, LL11 3NA
Dyddiad: o 05/02/2019 i 03/12/2019
Amseroedd: 3.30-4.15pm

Addas ar gyfer 3-8 oed /years

Cyswllt Llyfrgell Coedpoeth Library ar 01978 722920 neu ebost coedpoeth.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim /Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12197

Dosbarthiadau Ysgrifennu Creadigol

Yn dechrau 1af Mawrth 2019. Ydych chi eisiau dechrau ysgrifennu'n greadigol on ddim yn gwybod lle I ddechrau? mae gennym le ar gael yn ein cwrs nesaf o ddosbarthiadau misol. cysylltwch a Lyfrgell y Waun am fanylion 01691 772344

Lleoedd: Llyfrgell y Waun/Chirk Library
Dyddiad: o 01/03/2019 i 31/12/2019
Amseroedd: 1st Friday of the Month at 10.30 a.m.

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Chirk Library ar 01691 772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12255

Llyfrau Tu Chwith Allan

Clwb ar ôl ysgol wobrwyol i blant 8-10 oed, darganfod llyfrau ac ysgrifennu creadigol. Straeon byrion, adolygiadau llyfrau, darlunio, barddoniaeth, comics, llyfrau “pop-up”

Lleoedd: Llyfrgell Wrecsam Library
Dyddiad: o 12/09/2018 i 17/07/2019
Amseroedd: Dydd Mercher 4-5pm

Addas ar gyfer 8-10

Cyswllt Emily Ashworth ar 01978 292604 neu ebost emily.ashworth@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: 50c/p

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14/09/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12023

Grŵp Darllen

Grwp Darllen 4ydd Dydd Mawrth bob mis Croeso I bawb

Lleoedd: Llyfrgell Coedpoeth Library, Plas Pentwyn, Coedpoeth, Wrecsam, LL11 3NA
Dyddiad: o 22/01/2019 i 26/11/2019
Amseroedd: 2-3pm

Addas ar gyfer Oedolion /Adults

Cyswllt Llyfrgell Coedpoeth Library ar 01978 722920 neu ebost coedpoeth.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12198

Llais a Llyfr

Bob wythnos bydd y grwp yn darllen stori fer a darn o farddoniaeth ac yn trafod eu rhinweddau ar hyd y ffordd tra’n mwynhau paned o de. Croeso i bawb. Pob dydd Mawrth.

Lleoedd: Llyfrgell Wrecsam Library
Dyddiad: o 22/01/2019 i 17/12/2019
Amseroedd: 2.30-4pm

Addas ar gyfer 18+

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090

Pris Tocyn: Am ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12228

Amser Stori a Chan

Amser Stori a Chan

Lleoedd: Llyfrgell y Waun/Chirk Library
Dyddiad: o 04/01/2019 i 30/12/2019
Amseroedd: Every Tuesday 2.15 pm - 2.45 pm

Addas ar gyfer 0-5

Cyswllt Llyfrgell y Waun/Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: am ddim/free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12229

Amser Stori a Chan

Amser Stori a Chan

Lleoedd: Llyfrgell y Waun/Chirk Library
Dyddiad: o 04/01/2019 i 31/12/2019
Amseroedd: Every Friday 3.30 p.m. - 4.00 p.m.

Addas ar gyfer 0-5

Cyswllt Llyfrgell y Waun/Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12230

Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig (3ydd Dydd Iau o bob mis)

Sesiwn Galw Mewn

Lleoedd: Llyfrgell y Waun/Chirk Library
Dyddiad: o 04/01/2019 i 31/12/2019
Amseroedd: 2.30 - 4.30pm

Addas ar gyfer Pawb/All

Cyswllt LLyfrgell y Waun/Chirk Library ar 01691772344 neu ebost Chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12231

Cymunedau am Waith

Gall ein Cynghorwyr a'n Mentoriaid eich helpu gyda:- Sgiliau Hanfodol, Cymorth gyda'ch CV a'ch Ceisiadau am Swyddi, Addysg a Hyfforddiant

Lleoedd: Llyfrgell y Waun/Chirk Library
Dyddiad: o 04/01/2019 i 31/12/2019
Amseroedd: Every Monday 1pm -3 p.m.

Addas ar gyfer Oedolion/Adults

Cyswllt LLyfrgell y Waun/Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12232

Clwb Lyfrau Llyfrgell Rhiwabon

Clwb lyfrau anffurfiol bob mis lle mae darllenwyr yn trafod y llyfr maen't wedi dewis; yn cynwys paned.

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 07/03/2018 i 06/03/2019
Amseroedd: 2.15yp/pm

Addas ar gyfer Oedolion/Adults

Cyswllt LLyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 822002

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/02/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11554

Grwp Scrabble

Scrabble

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 19/12/2018 i 18/12/2019
Amseroedd: 2:15 - 3:15

Addas ar gyfer Oedolion/Adults

Cyswllt Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12190

Grwp darllen i oedolion Y Waun

Dydd Mawrth cyntaf pob mis 2.30 pm ymlaen. Darperir llunieath ysgfan.

Lleoedd: Llyfrgell Y WAun / Chirk Library
Dyddiad: o 01/01/2019 i 31/12/2019
Amseroedd: 2.30 p.m.

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12253

Grwp Gweu a Sgwrs

Croeso i bawb o bob gallu - dewch a'ch prosiect presennol efo chi, cewch gyfarfod pobl newydd a rhannu eich sgiliau. Darperir lluniaeth ysgafn Bob dydd Iau 2 p.m.

Lleoedd: LLyfrgell y Waun/Chirk Library
Dyddiad: o 01/01/2019 i 31/12/2019
Amseroedd: Every Thursday 2 p.m.

Addas ar gyfer All

Cyswllt Chirk Library ar 01691 772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12254

Cynfnewid Jigsos

Mae croeso i chi ddod a ch jigsos cyflawn nad ydych eu angen a chyfnewid am un araf

Lleoedd: Llyfrgell y Waun/Chirk Library
Dyddiad: o 01/01/2019 i 31/12/2019
Amseroedd: In opening hours

Addas ar gyfer All

Cyswllt Chirk Library ar 01691 772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12257

Stori a Chan

Stori a Chan

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 12/12/2018 i 12/12/2019
Amseroedd: 2 :00 - 3:00

Addas ar gyfer 0 - 3

Cyswllt Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12186

Gweu a sgwrsio

Dewch a'ch gwaith gyda chi, Rhannwch eich sgiliau gyda gweddill y grŵp, Cyfle i gyfnewid patrymau a syniadau. Dim angen bwcio. Pob dydd Mercher

Lleoedd: Llyfrgell Cefn Mawr Library
Dyddiad: o 01/01/2018 i 31/12/2019
Amseroedd: 2.30-4.30

Addas ar gyfer Pawb/Any

Cyswllt Rosie Marubbi ar 01978820938 neu ebost cefnmawr.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 15/02/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11548

Clwb Scrabble

Beth am ddod â ffrind i’r llyfrgell a chael gêm o Scrabble? Croeso i bawb – arbenigwyr neu ddechreuwyr! Rydym yn darparu y byrddau, llyfrau cyfeiriol a phaned.

Lleoedd: Llyfrgell Gwersyllt Library
Dyddiad: o 31/08/2017 i 31/08/2019
Amseroedd: Dydd Llun 2pm Monday

Addas ar gyfer Oedolion /Adults

Cyswllt Llyfrgell Gwersyllt Library ar 01978 722890 neu ebost gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim /Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 31/08/2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11248

Gweu a Sgwrs

Dewch â’ch prosiect diweddaraf, gall fod yn gweu, Crosio neu wnïo, a chael cwmni'r grŵp cartrefol yma. Efallai cewch ysbrydoliaeth gan aelodau eraill y grŵp a mwynhau paned yr un pryd!

Lleoedd: Llyfrgell Gwersyllt Library
Dyddiad: o 31/08/2017 i 31/08/2019
Amseroedd: Dydd Mawrth 2pm - 4pm Tuesday

Addas ar gyfer Oedolion/Adult

Cyswllt Llyfrgell Gwersyllt ar 01978 722890 neu ebost gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 31/08/2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11249

Cyngor ar Bopeth

Cyngor di-duedd ac am ddim ar unrhyw bwnc yn cynnwys cyflogaeth, budd-daliadau a materion ariannol/dyledion. Galwch mewn – dim angen gwneud apwyntiad.

Lleoedd: Canolfan Adnoddau Gwersyllt Resource Centre
Dyddiad: o 31/08/2017 i 31/08/2019
Amseroedd: Dydd Iau/Thursday 9.30 - 12.30

Addas ar gyfer Pob oedran/All ages

Cyswllt Llyfrgell Gwersyllt Library ar 01978 722890 neu ebost gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 31/08/2017 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11247

Gwau a Gair

Gwau a Gair

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 10/12/2018 i 10/12/2020
Amseroedd: 2:15 - 3:15

Addas ar gyfer Oedolion/Adults

Cyswllt LLyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12181

Darllen efo Elliott

Darllen efo Elliott

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 12/12/2018 i 12/12/2020
Amseroedd: 3:30 - 4:30

Addas ar gyfer 0 - 8

Cyswllt Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12187

Sesiwn Galw heibio Cyfrifiadurol

Sesiwn galw heibio cyfrifiadurol

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 12/12/2018 i 12/12/2020
Amseroedd: 4:00 - 5:00

Addas ar gyfer Oedolion/Adults

Cyswllt Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12188

Sesiwn Galw heibio cyfrifiadurol

Sesiwn Galw heibio cyfrifiadurol

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 12/12/2018 i 12/12/2020
Amseroedd: 4:00 - 5:00

Addas ar gyfer Oedolion/Adults

Cyswllt Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12189

Grwp Sgwrsio

Grwp Sgwrsio

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 10/12/2018 i 31/12/2020
Amseroedd: 2:00 - 3:00

Addas ar gyfer Oedolion/Adults

Cyswllt LLyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12182

Amser stori

Amser stori

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 10/12/2018 i 31/12/2020
Amseroedd: 2:15 - 2:45

Addas ar gyfer 0 - 3

Cyswllt LLyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12183

Grwp Crefft

Mae hwn yn grŵp cyfeillgar iawn sydd bob amser yn croesawu aelodau newydd. Mae am ddim a does dim angen archebu lle - dewch draw i ymuno a ni!

Lleoedd: Llyfrgell Gwersyllt Library
Dyddiad: o 15/02/2018 i 31/12/2020
Amseroedd: Dydd Gwener/Fridays 2pm i/to 5pm

Addas ar gyfer Oedolion/Adult

Cyswllt Llyfrgell Gwersyllt Library ar 01978722890 neu ebost gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 15/02/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11547