Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae eich dewis wedi cyflwyno 92 digwyddiadau.

DARLITH “SYMUD YMLAEN Ä RHEOLAETH LLAWFEDDYGOL Ä GWRTHDARO” I’R GYMDEITHAS DDINESIG

“Symud Ymlaen â Rheolaeth Llawfeddygol â Gwrthdaro” yw testun sgwrs I’w chyflwyno gan y Gymdeithas. Bydd yn cael ei roi gan Mick Crumplin, lawfeddyg sydd wedi ymddeol o Ysbyty Maelor, Wrecsam.

Croeso i bawb, mynediad am ddim. Bydd y Gymdeithas yn falch o groesawi chi. Am fwy o wybodaeth am weithgareddau y Gymdeithas, dewch i’r cyfarfod, neu ewch i’n wefan http://www.facebook.com/wrexhamcivic

Lleoedd: Ty AVOW, 21 Egerton St., Wrexham
Dyddiad: 19/09/2019
Amseroedd: 7.00pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Simon Jones ar 01978 266945 neu ebost simong.jones@tiscali.co.uk

Swyddfa Bocs: 01978 266945

Pris Tocyn: Am Ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05/08/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12627

Diwylliant Busnes Rhyngwladol – Y Dwyrain Canol

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/diwylliant-busnes-rhyngwladol-y-dwyrain-canol/

Lleoedd: Ramada Plaza, Wrecsam | Ramada Plaza, Wrexham
Dyddiad: 19/09/2019
Amseroedd: 08:00 - 13:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Llywodraeth Cymru | Welsh Government ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/international-business-culture-middle-east/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28/08/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12659

WISH Gogledd Cymru – Taith Dynes ym Maes Tai

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/wish-north-wales-a-womans-journey-in-housing-tickets-69744978107?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Swyddfeydd Moneypenny | Moneypenny offices
Dyddiad: 19/09/2019
Amseroedd: 08:30 – 11:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt WISH (Women in Social Housing) ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/wish-north-wales-a-womans-journey-in-housing-tickets-69744978107?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £43.71

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/08/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12668

Sioe Gerddoriaeth Fyw yn Nhŷ Pawb

Mae Arddangosfa Gerdd Fyw Tŷ Pawb yn dychwelyd ar gyfer ei gyfres ddatganiad Hydref ar ddydd Iau 19eg Medi am 1pm pan fyddwn yn croesawu’r Siolydd Ursula Byzdra a’r pianydd Tim Stuart a fydd yn cyflwyno datganiad o hoff ddarnau ar gyfer Cello and Piano gan Rachmaninoff, Bach, Vivaldi, Brahms, Saint- Saens a Fauré. Mae'r rhain AM DDIM i fynychu cyngherddau yn fwy a mwy poblogaidd yn rhaglen digwyddiadau wythnosol Tŷ Pawb, gan ddenu cynulleidfaoedd mawr yn rheolaidd.

Lleoedd: Tŷ Pawb Arts Centre, Market Street, Wrexham LL13 8BB
Dyddiad: 19/09/2019
Amseroedd: 1pm to 2pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Derek Jones ar 07889379591 neu ebost jones_derek@btconnect.com

Swyddfa Bocs: 01978 292093

Pris Tocyn: Am ddim gwerthfawrogir rhoddion

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 11/09/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12682

Arddangosfa hanesyddol Rhiwabon a teulu Williams Wynn

Arddangosfa hanesyddol Rhiwabon a teulu Williams Wynn o Ystad Wynnstay.

Lleoedd: Eglwys y Santes Fair Rhiwabon/St. Mary's Church Ruabon
Dyddiad: 20/09/2019
Amseroedd: 10:00 - 16:00 (13:00 -16:00 Sul/Sun)

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Kate Tiltman ar 01978 824087 neu ebost katherinetiltman@gmail.com

Pris Tocyn: Am ddim / free entry

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12/09/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12683

Ysgol Hŷn Moreton Hall, Chweched Dosbarth, Diwrnod Agored Paratoi a Meithrin

Mae Moreton Hall Prep, Hŷn a Chweched Dosbarth yn agor ei ddrws ddydd Sadwrn 21ain Medi, 10am

Hoffai Moreton Hall wahodd darpar fyfyrwyr i ymweld â'u Hysgol Prep, Ysgol Hŷn a'u Chweched Dosbarth yn ystod eu Diwrnod Agored ddydd Sadwrn 21ain Medi 2019.

Bydd y Diwrnod Agored yn rhoi cyfle i fyfyrwyr a'u teuluoedd edrych yn agosach ar yr ysgol, ei chyfleusterau preswyl, cwrdd â'r Pennaeth, staff a myfyrwyr newydd a chael blas ar yr hyn sy'n gwneud Neuadd Moreton yn un o Ysgolion Annibynnol gorau'r DU.

Ysgol Fyrddio Annibynnol ac Ysgol Ddydd

Arlwyo i Ferched 3-18 oed a Bechgyn 3-11 oed.

Cofrestrwch eich presenoldeb yn www.moretonhall.org/Open-Day

Lleoedd: Moreton Hall
Dyddiad: 21/09/2019
Amseroedd: 10.00am

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Kelly Parsons ar 01691 773671 neu ebost parsonsk@moretonhall.com

Gwefan: http://www.moretonhall.org/Open-Day (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Am Ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 11/09/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12681

Dechrau a Rhedeg Busnes – Rhoi Cynnig Arni

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/cychwyn-a-rhedeg-busnes-rhoi-cynnig-arni--2/

Lleoedd: Tŵr Rhydfudr | Redwither Tower
Dyddiad: 24/09/2019
Amseroedd: 09:30 - 16:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/starting-and-running-a-business-taking-the-plunge-2019/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07/08/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12635

Tynnu Lluniau Cynnyrch Gwell ar gyfer Cyfryngau Cymdeithasol

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/tynnu-lluniau-cynnyrch-gwell-ar-gyfer-y-cyfryngau-cymdeithasol/

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 25/09/2019
Amseroedd: 12:00 - 14:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/taking-better-product-photos-for-social-media/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07/08/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12636

Gwerthiant Cynnyrch i fabanod a phlant Billy the kids Baby Bazaar

Marchnad wib babanod a phlant yn llawn eitemau brandiau poblogaidd o safon uchel a nwyddau boutique unigryw! Mae parcio am ddim, lleoliad cyfeillgar pram dan do, chwarae meddal am ddim a chaffi yna bob amser yn ein marchnad. Arbedwch ddillad, teganau, llyfrau, beiciau, offer meithrin, mamolaeth, anrhegion cawod babanod ynghyd â llawer, llawer mwy! Mynediad £ 1 plant am ddim! Mae'r farchnad yn rhedeg rhwng 10am -12pm. Archebwch stondin i wneud rhywfaint o arian a chlirio rhywfaint o le! Mae stondinau yn costio £ 12 ac yn cynnwys bwrdd a chadeiriau

Lleoedd: Pafiliwn Llangollen Pavilion
Dyddiad: 28/09/2019
Amseroedd: 10am until 12pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Jenny putt ar 07711851466 neu ebost Billythekidsbabybazaar@gmail.com

Swyddfa Bocs: 07711851466

Gwefan: http://Pafiliwn Llangollen Pavilion (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £1

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09/09/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12680

Tŷ Mawr – Grŵp nyddu, gwau a gwehyddu misol

1.00pm - 4.00pm. Croeso i ddechreuwyr. Cysylltwch â June Mclaughlin ar 01978 711941 neu anfonwch neges e-bost at junemclaughlin@btinternet.com i gael mwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 02/10/2019
Amseroedd: 1.00pm – 4.00pm.

Addas ar gyfer Pob Oedran All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free.

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12437

Gofalu am eich Busnes

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/taking-care-of-business-keeping-you-your-customers-and-your-business-safe-tickets-68782826285?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 03/10/2019
Amseroedd: 08:30 – 11:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru | FSB Wales ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/taking-care-of-business-keeping-you-your-customers-and-your-business-safe-tickets-68782826285?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £5

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/08/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12667

Bydis Bryn

Clwb hanes misol Amgueddfa Wrecsam ar gyfer plant rhwng 7 ac 11 oed yw Cyfeillion Bryn. Cynhelir Cyfeillion Bryn ar y dydd Sadwrn cyntaf ym mhob mis gan amlaf, mae’r clwb yn canolbwyntio ar ddigwyddiadau neu gyfnodau hanesyddol gwahanol sy’n amrywio o'r Cyfnod Mesolithig i Ddiwrnod y Meirw Mexico! Rhaid neilltuo o flaen llaw - museumeducation@wrexham.gov.uk

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam / Wrexham Museum
Dyddiad: 05/10/2019
Amseroedd: 11am - 12.30pm

Addas ar gyfer Plant 7-11 oed / Children 7-11 years

Cyswllt Wrexham Museum ar neu ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 297460 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: £2.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05/09/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12676

Tŷ Mawr – Sesiwn flasu Dosbarth Crefftau Ffeltio â Nodwydd – Madarch a Chaws Llyffant Hudolus

Darperir yr holl ddeunyddiau. I gadw eich lle, cysylltwch â junemclaughlin@btinternet.com neu ffoniwch 01978 711941 am fwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 05/10/2019
Amseroedd: 1.00pm – 4.00pm.

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £15

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12438

Clwb Seryddiaeth

Clwb Seryddiaeth yn dychwelyd ar gyfer 2019/20 gan ddechrau ym mis Hydref! Archwiliwch gyfrinachau'r Bydysawd trwy nifer o wahanol agweddau ar ein bodolaeth. Teithio trwy'r gofod a dadorchuddio dyfnderoedd ein byd a thu hwnt

Lleoedd: Techniquest Glyndŵr
Dyddiad: 05/10/2019
Amseroedd: 18:30-20:30

Addas ar gyfer 4-17

Cyswllt Ollie Williams ar 01978 293400 neu ebost info@tqg.org.uk

Swyddfa Bocs: 01978 293400 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://bit.ly/2kivYMj (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £5

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/09/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12687

Dyffryn Moss – Digwyddiad Glanhau’r Hydref

Cyfarfod yn y maes chwarae wrth y llyn. Dewch â menig gyda chi.

Lleoedd: Dyffryn Moss Moss Valley
Dyddiad: 06/10/2019
Amseroedd: 10am – 12pm

Addas ar gyfer Pob Oedran All Ages

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12439

Cath Staincliffe

Dewch i wrando ar awdur trosedd sy’n gwerthu orau, Cath Staincliffe yn siarad am yr ysbrydoliaeth ar ei nofelau ddiweddaraf, straeon am bobl gyffredin sy’n cael eu dal mewn amgylchiadau anghyffredin.

https://www.wrecsam.gov.uk/esiop

Lleoedd: Llyfrgell Wrecsam | Wrexham Library
Dyddiad: 07/10/2019
Amseroedd: 7pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090

Pris Tocyn: £5

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 02/09/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12672

David Ebsworth

Pan fo’r gwir yn rhyfeddach na ffuglen: Cyfres o hanesion gan awdur David Ebsworth am rai o’r storiau gwir a rhyfeddol sydd yn ysbrydoli awduron ffuglen hanesyddol

Lleoedd: Llyfrgell Wrecsam | Wrexham Library
Dyddiad: 08/10/2019
Amseroedd: 1pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090

Pris Tocyn: Am Ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 02/09/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12673

Parc Acton – Digwyddiad Tacluso a Glanhau Cymunedol

Parc Acton – Digwyddiad Tacluso a Glanhau Cymunedol Dewch i helpu tacluso'r parc. 10am – 12pm - Cyfarfod yn y pafiliwn bowlio. Am ddim. Darperir lluniaeth.

Lleoedd: Parc Acton Acton Park
Dyddiad: 08/10/2019
Amseroedd: 10am – 12pm

Addas ar gyfer Pob Oedran All Ages

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12440

Fiona Holland

Taith yr Awdur Dechreuodd taith Fiona Holland fel awdur trwy ysgrifennu llythyrau serch hiraethus at y bachgen papur. Ers hynny mae hi wedi cyhoeddi dwy nofel ac wedi ysgrifennu straeon byrion arobryn. Ymunwch â Fiona wrth iddi siarad am rai darganfyddiadau anarferol a wnaed yn ymchwilio i hanes ei theulu ac yn rhoi awgrymiadau a chyngor ar ddod yn awdur

Lleoedd: Llyfrgell Wrecsam | Wrexham Library
Dyddiad: 09/10/2019
Amseroedd: 1pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 02/09/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12675

CIPD Gogledd a Chanolbarth Cymru – Diweddariad am Gyflogaeth (Wrecsam)

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/cipd-mid-and-north-wales-employment-update-wrexham-tickets-67795475091?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Canolfan Catrin Finch | Catrin Finch Centre
Dyddiad: 10/10/2019
Amseroedd: 08:00-10:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt CIPD Cymru | CIPD Wales ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/cipd-mid-and-north-wales-employment-update-wrexham-tickets-67795475091?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0 - £7

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28/08/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12661

Adeiladu a Rheoli Gweithlu Effeithiol

Mae ymrwymiad gweithwyr cyflogedig yn bwysicach nac erioed. Mae arweinwyr busnes blaengar yn sylweddoli bod y llwybr i fusnes effeithlon, deinamig sy’n creu elw yn dechrau gyda'i bobl. Oes gan eich busnes yr offer a’r wybodaeth i wneud y newidiadau sydd eu hangen i nid yn unig gadw eu staff allweddol yn eich busnes ond hefyd i gael gwared ar y bobl sydd yn dal eich busnes yn ei ôl? Ydi eich prosesau AD a chyfraith cyflogaeth yn ddigon hyblyg i yrru eich busnes ymlaen? Ymunwch â ni ar y cwrs arloesol ac effeithiol i newid wyneb eich gweithle i gynyddu perfformiad ac elw. Yn ystod y sesiwn bydd Evans Lamsley yn delio gyda: Defnydd effeithiol o weithdrefnau cyfraith cyflogaeth ac AD, cydbwyso iechyd a lles, creu strategaeth 6 mis i gynyddu ymrwymiad a phroffidioldeb. Pwy ddylai fynychu: Perchnogion busnes, cyfarwyddwyr, pobl broffesiynol AD neu reolwyr gyda chyfrifoldeb am staff.

Lleoedd: Ystafell 4, Pentref Busnes Yr Orsedd | Suite 4, Rossett Business Village
Dyddiad: 10/10/2019
Amseroedd: 10am – 4pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Evans Lamsley ar neu ebost hello@evanslamsley.com

Gwefan: https://evanslamsley.com/training-events-networking/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £100 + VAT

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26/06/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12545

Dadlwytho e-adnoddau

Dysgwch sut i lawrlwytho e-lyfrau, e-gylchgronnau, e-lyfrau llafar ac e-gomics o’n llyfrgell arlein. Peidiwch ag anghofio eich tabled!

Lleoedd: Llyfrgell Wrecsam | Wrexham Library
Dyddiad: 11/10/2019
Amseroedd: 9.30-10.30 AM

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 02/09/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12674

Noson i ddathlu yng nghwmni Cor y Byd

Dewch I ymuno a ni mewn noson o gan, I dathlu blwyddyn llwyddiannus dros ben I Gor Meibion Johns' Boys.

Lleoedd: Theatr y Stiwt Rhos / Stiwt Theatre Rhos
Dyddiad: 12/10/2019
Amseroedd: 7:00pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Cor Meibion Johns' Boys Male Chorus ar 01978 841300 neu ebost cantorion@hotmail.com

Swyddfa Bocs: 01978 841 300 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http:// www.Stiwt.com (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £15 / £12

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22/08/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12653

Llwybr Llusernau yng Nghoedwig Plas Power

Dewch i archwilio’r goedwig yn y nos gyda llwybr o oleuadau, adroddwr straeon a diodydd o amgylch y tân. Ewch i wefan y Woodland Trust i weld yr amseroedd. Mae’n rhaid i chi gadw eich lle: £5 am 1 plentyn ac 1 oedolyn Rhaid i blant dan 16 oed ddod gyda rhiant neu warcheidwad. www.woodlandtrust.org.uk/news/events

Lleoedd: Melin y Nant Nant Mill
Dyddiad: 12/10/2019
Amseroedd: 5.30pm – 8.30pm

Addas ar gyfer Pob Oedran All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £5 am 1 plentyn ac 1 oedolyn£5 for 1 child and 1 adult

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12441

Dydd Plentyn Bach

Mae Techniquest Glyndŵr yn falch o gynnig diwrnodau arbennig i blant bach a chylchoedd chwarae. Mae gan bob diwrnod ei thema ei hun gydag adrodd straeon a gweithgareddau ‘gwneud a chymryd’.

Mae Diwrnodau Plant Bach wedi'u hanelu at blant dan bump oed gyda gweithgareddau wedi'u haddasu ac ychwanegol.

Mae'r Ganolfan Ddarganfod Wyddoniaeth fel arfer ar gau i ymwelwyr eraill ar ddydd Llun er mwyn i chi allu rhedeg rhediad arddangosion Techniquest Glyndŵr i'ch plentyn bach yn ddiogel.

Dewch draw i archwilio trwy chwarae i weld beth maen nhw'n ei ddarganfod yn yr amgylchedd hwn sy'n canolbwyntio ar y plentyn. Galwch heibio unrhyw amser gyda phum awr o archwilio ar gael o 10:00.

Lleoedd: Techniquest Glyndŵr
Dyddiad: 14/10/2019
Amseroedd: 10:00-15:00

Addas ar gyfer 0-5

Cyswllt Ollie Williams ar 01978 293400 neu ebost info@tqg.org.uk

Swyddfa Bocs: 01978 293400

Pris Tocyn: Plant/Children £5 - Oedolion am ddim/Adults Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/09/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12688

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o archebion yn cael eu neilltuo ar gyfer pob cyfarfod, mae grŵp "360 Networking" y llinellau busnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a dim pwysau i; cyfarfod a ffurfio perthynas â gweithwyr proffesiynol busnes lleol, hyrwyddo eich cynnyrch a'ch gwasanaethau a gwrando ar gyflwyniadau sy'n ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i fynychu'r cyfarfod hwn: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Ystafell Atriwm Tŵr Rhydfudr/Atrium Suite Redwither Tower
Dyddiad: 15/10/2019
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26/11/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12166

Glanhau Stryt Las

Glanhau Stryt Las Dewch i helpu’r Ceidwaid i dacluso Parc Stryt Las Cyfarfod ym mynedfa’r parc ochr Cwm Glas (LL14 2AD)

Lleoedd: Stryt Las
Dyddiad: 16/10/2019
Amseroedd: 1.30pm t 3.00pm

Addas ar gyfer Pob Oedran All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12442

Glanhau Stryt Las

Dewch i helpu’r Ceidwaid i dacluso Parc Stryt Las Cyfarfod ym mynedfa’r parc ochr Cwm Glas (LL14 2AD)

Lleoedd: Stryt Las
Dyddiad: 16/10/2019
Amseroedd: 1.30pm - 3.00pm

Addas ar gyfer Pob Oedran All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12443

Sesiwn Gwybodaeth Ddigidol Banc Lloyds (Wrecsam)

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/lloyds-bank-digital-knowhow-session-wrexham-tickets-66190370179?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 16/10/2019
Amseroedd: 09:00-13:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Banc Lloyds | Lloyds Bank ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/lloyds-bank-digital-knowhow-session-wrexham-tickets-66190370179?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/08/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12664

Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith – Cwrs Lefel 3

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/emergency-first-aid-at-work-level-3-course-18th-october-2019-tickets-57978559432?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Parc Gwledig Dyfroedd Alun | Alyn Waters Country Park
Dyddiad: 18/10/2019
Amseroedd: 9:30 – 16:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Groundwork Gogledd Cymru | Groundwork North Wales ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/emergency-first-aid-at-work-level-3-course-18th-october-2019-tickets-57978559432?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £62.99

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/08/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12666

Diwylliant Busnes Rhyngwladol - Tsieina

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/diwylliant-busnes-rhyngwladol-tsieina/

Lleoedd: Ramada Plaza, Wrecsam | Ramada Plaza, Wrexham
Dyddiad: 24/10/2019
Amseroedd: 08:00 - 13:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Llywodraeth Cymru | Welsh Government ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/international-business-culture-china/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28/08/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12660

Lab Trychineb Proffeswr Monty

Sioe Gwyddoniaeth Bwganllyd unigryw, Ymunwch â ni yn ein Lab i wneud rhywfaint o Lysnafedd Brawychus! Ewch yn grefftus gyda rhai pethau hyfryd. Trochi eich hun yn ein sesiynau galw heibio Rhith-wirionedd. Ymchwilio i'r ochr arall fel heliwr ysbrydion . A llawer mwy!

SYLWCH: Mae archebu'n hanfodol trwy ein system archebu ar-lein gan fod lleoedd yn gyfyngedig.

Rhaid i chi fod yn deiliwr Docyn Blynyddol dilys a ddylid ei gyflwyno yn y dderbynfa ar ôl cyrraedd. Os yw'ch tocyn blynyddol wedi dod i ben, peidiwch â phoeni, gallwch ei adnewyddu ar y diwrnod neu brynu un am y tro cyntaf ar y diwrnod neu dros y ffôn! - gadewch i ni wybod i ni pan fyddwch chi'n archebu.>

Gall Deiliaid Tocynnau ddod ag uchafswm o 6 gwestai, a chodir £ 4 yr un arnynt. Rhaid cadw lleoedd gwesteion hefyd wrth archebu. Rhowch wybod i ni a yw'ch gwesteion yn oedolion neu'n blant.

Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn ar gyfer y digwyddiad hwn.

Lleoedd: Techniquest Glyndŵr
Dyddiad: 26/10/2019
Amseroedd: 17:00-20:00

Addas ar gyfer Teluoedd/Families

Cyswllt Ollie Williams ar 01978 293400 neu ebost info@tqg.org.uk

Swyddfa Bocs: 01978 293400 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://bit.ly/2kIquKR (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Am Ddim/Free (deiliaid tocyn blynyddol/annual pass holders). £4

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/09/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12686

Parc y Ponciau – Hyfforddiant BMX Proffesiynol

Dewch i ddysgu sut i feistroli’r trac neu wella’r sgiliau sydd gennych yn barod. Ychydig yn unig o leoedd sydd ar gael, ffoniwch 01978 844028 i gadw lle ymlaen llaw

Lleoedd: Parc y Ponciau Ponciau Banks
Dyddiad: 28/10/2019
Amseroedd: 10.00am - 3.00pm

Addas ar gyfer 7+

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £7.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12444

Tŷ Mawr – Hwyl Calan Gaeaf

Llond crochan o hwyl a sbri – wynebau'r coetir, taflu cylchoedd Calan Gaeaf, swynion hud a lledrith, towcio afalau a llawer mwy. Hwyl i’r teulu gyda gwisg ffansi.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 31/10/2019
Amseroedd: 1.30-3.30

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.go.uk

Pris Tocyn: £2.70

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12445

Tŷ Mawr – Grŵp nyddu, gwau a gwehyddu misol

Croeso i ddechreuwyr. Cysylltwch â June Mclaughlin ar 01978 711941 neu anfonwch neges e-bost at junemclaughlin@btinternet.com i gael mwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 06/11/2019
Amseroedd: 1.00pm – 4.00pm.

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 711941 neu ebost junemclaughlin@btinternet.com

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12446

Tŷ Mawr – Dosbarth Crefftau – Gwlân a Helyg – torchau Nadolig

Tŷ Mawr – Dosbarth Crefftau – Gwlân a Helyg – torchau Nadolig Darperir yr holl ddeunyddiau. I gadw eich lle, cysylltwch â junemclaughlin@btinternet.com neu ffoniwch 01978711941 am fwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 09/11/2019
Amseroedd: 11.00pm – 4.00pm.

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £30.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12447

Bydis Bryn

Clwb hanes misol Amgueddfa Wrecsam ar gyfer plant rhwng 7 ac 11 oed yw Cyfeillion Bryn. Cynhelir Cyfeillion Bryn ar y dydd Sadwrn cyntaf ym mhob mis gan amlaf, mae’r clwb yn canolbwyntio ar ddigwyddiadau neu gyfnodau hanesyddol gwahanol sy’n amrywio o'r Cyfnod Mesolithig i Ddiwrnod y Meirw Mexico! Rhaid neilltuo o flaen llaw - museumeducation@wrexham.gov.uk

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam / Wrexham Museum
Dyddiad: 09/11/2019
Amseroedd: 11am - 12.30pm

Addas ar gyfer Plant 7-11 oed / Children aged 7-11

Cyswllt Wrexham Museum ar neu ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 297460 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: £2.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05/09/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12677

Parc Acton – Digwyddiad Glanhau Cymunedol

Dewch i helpu tacluso'r parc. Cyfarfod yn y pafiliwn bowlio. Am ddim

Lleoedd: Parc Acton Acton Park
Dyddiad: 12/11/2019
Amseroedd: 10am – 12pm

Addas ar gyfer pob oedran All ages.

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12448

Rhwydweithio 360

Gyda chyfartaledd o 20 o archebion yn cael eu neilltuo ar gyfer pob cyfarfod, mae grŵp "360 Networking" y llinellau busnes yn cynnig cyfle hamddenol, cyfeillgar a dim pwysau i; cyfarfod a ffurfio perthynas â gweithwyr proffesiynol busnes lleol, hyrwyddo eich cynnyrch a'ch gwasanaethau a gwrando ar gyflwyniadau sy'n ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau busnes. Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle i fynychu'r cyfarfod hwn: www.wrecsam.gov.uk/rhwydweithio-360

Lleoedd: Ystafell Atriwm Tŵr Rhydfudr/Atrium Suite Redwither Tower
Dyddiad: 19/11/2019
Amseroedd: 5:00pm - 6:45pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost businessline@wrexham.gov.uk

Gwefan: http://www.wrexham.gov.uk/360-attend (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0, £5, £48

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26/11/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12167

Gwobrau Enhancing Entrepreneurship

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/enhancing-entrepreneurship-awards-tickets-68443802255?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Canolfan Catrin Finch | Catrin Finch Centre
Dyddiad: 19/11/2019
Amseroedd: 13:00 – 16:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Enhancing Entrepreneurship ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/enhancing-entrepreneurship-awards-tickets-68443802255?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/08/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12669

Tŷ Mawr – Grŵp nyddu, gwau a gwehyddu misol

Croeso i ddechreuwyr. Cysylltwch â June Mclaughlin ar 01978 711941 neu anfonwch neges e-bost at junemclaughlin@btinternet.com i gael mwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 04/12/2019
Amseroedd: 1.00pm - 4.00pm.

Addas ar gyfer pob oedran All ages.

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12450

Bydis Bryn

Clwb hanes misol Amgueddfa Wrecsam ar gyfer plant rhwng 7 ac 11 oed yw Cyfeillion Bryn. Cynhelir Cyfeillion Bryn ar y dydd Sadwrn cyntaf ym mhob mis gan amlaf, mae’r clwb yn canolbwyntio ar ddigwyddiadau neu gyfnodau hanesyddol gwahanol sy’n amrywio o'r Cyfnod Mesolithig i Ddiwrnod y Meirw Mexico Rhaid neilltuo o flaen llaw - museumeducation@wrexham.gov.uk

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam / Wrexham Museum
Dyddiad: 07/12/2019
Amseroedd: 11am - 12.30pm

Addas ar gyfer Plant 7-11 oed / Children aged 7-11 years

Cyswllt Wrexham Museum ar neu ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 297460 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: £2.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05/09/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12678

Bydis Bryn

Clwb hanes misol Amgueddfa Wrecsam ar gyfer plant rhwng 7 ac 11 oed yw Cyfeillion Bryn. Cynhelir Cyfeillion Bryn ar y dydd Sadwrn cyntaf ym mhob mis gan amlaf, mae’r clwb yn canolbwyntio ar ddigwyddiadau neu gyfnodau hanesyddol gwahanol sy’n amrywio o'r Cyfnod Mesolithig i Ddiwrnod y Meirw Mexico Rhaid neilltuo o flaen llaw - museumeducation@wrexham.gov.uk

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam / Wrexham Museum
Dyddiad: 07/12/2019
Amseroedd: 11am - 12.30pm

Addas ar gyfer Plant 7-11 oed / Children aged 7-11 years

Cyswllt Wrexham Museum ar neu ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 297460 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: £2.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05/09/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12679

Dyffryn Moss – Digwyddiad Nadoligaidd

Dyffryn Moss – Digwyddiad Nadoligaidd Ewch i dudalen Facebook ‘Friends of Moss Valley’ am fwy o fanylion.

Lleoedd: Dyffryn Moss Moss Valley
Dyddiad: 08/12/2019
Amseroedd: ‘Friends of Moss Valley’ am fwy o fanylion.

Addas ar gyfer pob oedran All ages.

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12449

Noson Gomedi Tŷ Pawb (Rhagfyr)

Ymunwch â ni am ein Noson Gomedi chwarterol ar Nos Wener 13eg Rhagfyr 2019! Mae hon yn noson gomedi o'r brig sy'n sicr o wneud i chi chwerthin a gadael i chi deimlo wedi'ch dyrchafu! Bydd y bar ar agor a bydd bwyd ar gael cyn ac yn ystod y noson. Yn serennu: Jack Gleadow 'Star Potential- The Sky's the limit' - Beyond The Joke, Bruce Dessau Gyda gwesteion arbennig TOM SHORT "Impossible not to love" – HopScotch Friday HOWARD WALKER "A natural stage presence, an instantly amenable demeanour, inventive imagery" - Stagefright Comedy ANNA THOMAS Digrifwr Cymraeg yn byw yn Lloegr! a'ch compère KEVIN CASWELL-JONES "Wrexham's Premier Comedian" - Funhouse Comedy --------- Tocynnau: £10 (TOCYNNAU CYNNAR £8 AR GAEL!) Drysau: 7.30pm Act gyntaf: 8.00pm 16+ Tŷ Pawb, Wrecsam, LL13 8BB 01978 292144 typawb@wrexham.gov.uk

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: 13/12/2019
Amseroedd: 7.30-11.00pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Morgan Thomas ar 01978 292146 neu ebost morgan.thomas@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292144 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/noson-gomedi-ty-pawb-comedy-night-rhagfyrdecember-tickets-72934849097 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £10

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 16/09/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12685

Sioe Tatŵs Wrecsam

Dewch draw i 3ydd Sioe Tatŵs flynyddol Wrecsam a mwynhewch yr hyn sydd wedi dod yn adnabyddus fel y Sioe Tatŵs gyfeillgar ar y calendr, dewch draw i gael Tatŵ gan rai o brif artistiaid y DU a dewch i gwrdd â rhai o chwedlau'r DU o'r fasnach, mae yna ddigonedd o stondinau yn gwerthu popeth o ryfeddodau tacsidermi i gyffug blasus a rhai o'r dillad gorau y gallwch eu dychmygu, mae cerddoriaeth fyw, gweithredoedd burlesque a gweithredoedd bwyta tân. Gallwch gymryd rhan yn y broses o ddewis enillydd y duels Tatŵ sy'n cael eu beirniadu gan bleidlais gyhoeddus, i gyd os ydych chi'n gefnogwr Tatŵ, byddwch wrth eich bodd â'r digwyddiad hwn ac os nad ydych chi wedi newid eto, y digwyddiad hwn fydd yr un i'ch denu chi

Lleoedd: Canolfan Chwaraeon Glyndwr sports centre
Dyddiad: o 16/11/2019 i 17/11/2019
Amseroedd: 10am to 8pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Nick Green ar 01978290876 neu ebost info@wrexhamink.com

Gwefan: http://Eventim (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £10

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 16/07/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12597

Pel-droed Am Byth!

Pêl-droed am byth! Cyflwyno hanes pêl-droed yng Nghymru a Chymru ar y maes pêl-droed Arddangosfa yng nghartref Casgliad Pêl-droed Cymru yn Wrecsam — cartref ysbrydol pêl-droed Cymru

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam | Wrexham Museum
Dyddiad: o 23/09/2019 i 28/09/2019
Amseroedd: Mon-Fri: 10am - 4.30pm; Sat 11am - 3.30pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim |Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12/07/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12586

Pel-droed Am Byth!

Pêl-droed am byth! Cyflwyno hanes pêl-droed yng Nghymru a Chymru ar y maes pêl-droed Arddangosfa yng nghartref Casgliad Pêl-droed Cymru yn Wrecsam — cartref ysbrydol pêl-droed Cymru

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam | Wrexham Museum
Dyddiad: o 07/10/2019 i 12/10/2019
Amseroedd: Mon-Fri: 10am - 4.30 pm; Sat: 11am - 3.30pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim |Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12/07/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12587

Pel-droed Am Byth!

Pêl-droed am byth! Cyflwyno hanes pêl-droed yng Nghymru a Chymru ar y maes pêl-droed Arddangosfa yng nghartref Casgliad Pêl-droed Cymru yn Wrecsam — cartref ysbrydol pêl-droed Cymru

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam | Wrexham Museum
Dyddiad: o 21/10/2019 i 26/10/2019
Amseroedd: Mon-Fri: 10am - 4.30 pm; Sat: 11am - 3.30pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim |Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12/07/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12588

Pel-droed Am Byth!

Pêl-droed am byth! Cyflwyno hanes pêl-droed yng Nghymru a Chymru ar y maes pêl-droed Arddangosfa yng nghartref Casgliad Pêl-droed Cymru yn Wrecsam — cartref ysbrydol pêl-droed Cymru

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam | Wrexham Museum
Dyddiad: o 28/10/2019 i 02/11/2019
Amseroedd: Mon-Fri: 10am - 4.30pm; Sat: 11am - 3.30pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim |Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12/07/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12589

Pel-droed Am Byth!

Pêl-droed am byth! Cyflwyno hanes pêl-droed yng Nghymru a Chymru ar y maes pêl-droed Arddangosfa yng nghartref Casgliad Pêl-droed Cymru yn Wrecsam — cartref ysbrydol pêl-droed Cymru

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam | Wrexham Museum
Dyddiad: o 04/11/2019 i 09/11/2019
Amseroedd: Mon-Fri: 10am - 4.30pm; Sat: 11am - 3.30pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim |Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12/07/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12590

Pel-droed Am Byth!

Pêl-droed am byth! Cyflwyno hanes pêl-droed yng Nghymru a Chymru ar y maes pêl-droed Arddangosfa yng nghartref Casgliad Pêl-droed Cymru yn Wrecsam — cartref ysbrydol pêl-droed Cymru

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam | Wrexham Museum
Dyddiad: o 18/11/2019 i 23/11/2019
Amseroedd: Mon-Fri: 10am - 4.30pm; Sat: 11am - 3.30pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim |Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12/07/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12591

Pel-droed Am Byth!

Pêl-droed am byth! Cyflwyno hanes pêl-droed yng Nghymru a Chymru ar y maes pêl-droed Arddangosfa yng nghartref Casgliad Pêl-droed Cymru yn Wrecsam — cartref ysbrydol pêl-droed Cymru

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam | Wrexham Museum
Dyddiad: o 06/12/2019 i 11/12/2019
Amseroedd: Mon-Fri: 10am - 4.30pm; Sat: 11am - 3.30pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim |Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12/07/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12593

Pel-droed Am Byth!

Pêl-droed am byth! Cyflwyno hanes pêl-droed yng Nghymru a Chymru ar y maes pêl-droed Arddangosfa yng nghartref Casgliad Pêl-droed Cymru yn Wrecsam — cartref ysbrydol pêl-droed Cymru

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam | Wrexham Museum
Dyddiad: o 09/12/2019 i 14/12/2019
Amseroedd: Mon-Fri: 10am - 4.30pm; Sat: 11am - 3.30pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim |Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12/07/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12592

Dechrau a Rhedeg Busnes – Rhoi Cynnig Arni

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/cychwyn-a-rhedeg-busnes-rhoi-cynnig-arni--2/

Lleoedd: Tŵr Rhydfudr | Redwither Tower
Dyddiad: o 16/09/2019 i 23/09/2019
Amseroedd: 17:30 - 20:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/starting-and-running-a-business-taking-the-plunge-2019/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07/08/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12634

Paentio Gwyneb

Dewch i gael eich gwyneb wedi ei baentio gan yr anhygoel Sophia Leadill Face and Body Art am dim ond £1 o 12 tan 2pm ar y dyddiadau canlynol: 31/08 07/09 14/09 28/09 Pethau eraill i’w gwneud Gofynnwch i Cwtch Ceramics am fanylion eu gweithgareddau creadigol i blant, gan gynnwys paentio crochenwaith a chreu sleim. Ewch draw i No.22 i greu eich pizza blasus eich hun. Dilynwch dudalen Tŷ Pawb ar Facebook www.facebook.com/typawb i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am b erfformiadau cerddorol, lansio arddangosfeydd a llawer mwy

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: o 31/08/2019 i 28/09/2019
Amseroedd: 12-2pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Heather Wilson ar (01978) 292093 neu ebost Heather.Wilson@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £1

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28/06/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12553

Startup Club

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/en/events/startup-club/

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: o 25/07/2019 i 19/09/2019
Amseroedd: 17:00 - 21:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/startup-club/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01/07/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12558

GWAITH- CHWARAE

Amdan yr Arddangosfa Mae Tŷ Pawb yn cynnig ystod eang o weithgareddau i'r teulu yn ystod gwyliau'r ysgol. Mae’r gweithgareddau hyn wedi eu seilio’n bennaf ar gelf a chrefft, ond maent hefyd yn cynnwys gemau, garddio a cherddoriaeth. Rydym yn chwilio’n benodol am wirfoddolwyr i’n cefnogi ni wrth i ni ddarparu sesiynau galw heibio celf a chrefft i deuluoedd. Mae recriwtio gwirfoddolwyr i’n helpu gyda hyn yn ein galluogi i gadw cynifer o weithgareddau â phosib yn rhad ac am ddim a sicrhau eu bod yn hygyrch i gymuned Wrecsam. Yr artistiaid sy'n cymryd rhan yn y prosiect hwn yw Morag Colquhoun a leolir ym Mrycheiniog, a ddefnyddiodd eu gwaith 'Trofannolismo' ar fudiad Tropicana a trefi shanti Brasil, a Mynydd Llandegai yn seiliedig ar Gareth Griffith, sydd wedi cael ei ysbrydoli gan y ceir-gwthio Jamaicanaidd i gynhyrchu ei arddangosfa 'Trailer'.

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: o 07/08/2019 i 27/10/2019
Amseroedd: 10am-5pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Heather Wilson ar (01978) 292093 neu ebost Heather.Wilson@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/ Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28/06/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12554

Caffi Galw Heibio Bygones yn CACH (Dydd Mawrth)

Caffi galw heibio ar ddydd Mawrth 1 tan 3pm i bobl alw heibio am baned a chacen a sgwrs gyfeillgar mewn awyrgylch hamddenol. Croeso i bawb. Prisiau lluniaeth rhesymol.

Lleoedd: Canolfan Adnoddau Cymunedol Hightown / Hightown Community Resource Centre
Dyddiad: o 10/09/2019 i 17/12/2019
Amseroedd: 13.00 - 15.00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Annette Bryden ar 07969 814442 neu ebost annette.bryden@wwha.co.uk

Swyddfa Bocs: 07969 814442

Pris Tocyn: Am Ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22/08/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12654

Cyngor Ar Bopeth Wrecsam (Bob dydd Mawrth)

R’ydym yn cynnig, cyngor, sydd yn gyfrinachol a do-dduedd yn rhad ac am ddim ar faterion fel gwaith, budd- daliadau, dyledion a materion eraill Sesiwn galw heibio yw hon felly nid oes angen archebu apwyntiad

Lleoedd: Swyddfa Dai Plas Madoc/ Plas Madoc Housing Office
Dyddiad: o 03/09/2019 i 17/12/2019
Amseroedd: 1.00pm - 3.00pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Wrexham Citizens Advice ar 03444 77 20 20 neu ebost

Pris Tocyn: Am ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28/08/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12656

Grŵp Cymraeg

Oes awydd dysgu siarad Cymraeg a mwynhau paned ar yr un pryd mewn awyrgyll anffurfiol? Ymunwch á ni yn Llyfrgell Rhos pob pnawn dydd Llun am 2 o'r gloch Yn cychwyn ar 2ail o Fedi 2019 Addas i rhai di Gymraeg a phawb sydd á diddordeb Croeso cynnes i bawb

Lleoedd: Llyfrgell Rhos/Rhos Library
Dyddiad: o 02/09/2019 i 01/02/2020
Amseroedd: 2 - 3pm

Addas ar gyfer Oedolion/Adults

Cyswllt Llyfrgell Rhos Library ar 01978 840328 neu ebost rhos.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14/08/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12647

Yn ystyried dechrau busnes eich hun?

O syniad gwreiddiol i’r rheiny sydd yn weithgar ac wedi dechrau cynllunio sut i lansio eu busnes, beth bynnag gam o’r broses ydych chi ynddo bydd tîm cefnogi busnes Cynghorau Sir Wrecsam ar gael i helpu. Mae croeso i chi drefnu apwyntiad yn hamddenol ac anffurfiol a byddwn yn hapus i’ch helpu gydag unrhyw ymholiadau. Fel cipolwg sydyn byddem yn gallu eich helpu i adnabod unrhyw reoliadau y dylech fod yn ymwybodol ohonynt, trwyddedau y bydd angen i chi gael gafael arnynt, y gwahanol fathau o strwythurau cyfreithiol y gallai eich busnes fanteisio arnynt, ynghyd â darparu mynediad i nifer o offer ac adnoddau defnyddiol a fyddai’n ddefnyddiol. Byddwn hefyd yn gallu eich helpu i adnabod cymorth ychwanegol sydd ar gael yn hawdd ac sydd o bosib yn berthnasol yn ogystal â thynnu sylw at gyfleoedd marchnata / rhwydweithio, y cyllid sydd ar gael, tueddiadau marchnata ac argaeledd eiddo er enghraifft. Llenwch ein ffurflen ar-lein i archebu apwyntiad ac i dderbyn cadarnhad o argaeledd. https://www.wrexham.gov.uk/welsh/business_w/businessline_w/request_appt.cfm

Lleoedd: Llinellfusnes - Llyfrgell Wrecsam / Businessline - Wrexham Library
Dyddiad: o 27/04/2019 i 31/12/2019
Amseroedd: Agored / Open: 9am - 5pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Gareth Hatton ar 01978 292092 neu ebost gareth.hatton@wrexham.gov.uk

Gwefan: https://www.wrexham.gov.uk//english/business/businessline/request_appt.cfm (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/03/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12342

Clwb Plant

Crefftau, lliwiadau a phosau 3-8oed Dydd Mawrth cyntaf bob mis (yn ystod y tymor yn unig) Rhaid I blant fod yng nghwmni oedolyn

Lleoedd: Llyfrgell Coedpoeth Library, Plas Pentwyn, Coedpoeth, Wrecsam, LL11 3NA
Dyddiad: o 05/02/2019 i 03/12/2019
Amseroedd: 3.30-4.15pm

Addas ar gyfer 3-8 oed /years

Cyswllt Llyfrgell Coedpoeth Library ar 01978 722920 neu ebost coedpoeth.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim /Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12199

Clwb Plant

Crefftau, lliwiadau a phosau 3-8oed Dydd Mawrth cyntaf bob mis (yn ystod y tymor yn unig) Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn

Lleoedd: Llyfrgell Coedpoeth Library, Plas Pentwyn, Coedpoeth, Wrexham, LL11 3NA
Dyddiad: o 05/02/2019 i 03/12/2019
Amseroedd: 3.30-4.15pm

Addas ar gyfer 3-8 oed /years

Cyswllt Llyfrgell Coedpoeth Library ar 01978 722920 neu ebost coedpoeth.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim /Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12197

Dosbarthiadau Ysgrifennu Creadigol

Yn dechrau 1af Mawrth 2019. Ydych chi eisiau dechrau ysgrifennu'n greadigol on ddim yn gwybod lle I ddechrau? mae gennym le ar gael yn ein cwrs nesaf o ddosbarthiadau misol. cysylltwch a Lyfrgell y Waun am fanylion 01691 772344

Lleoedd: Llyfrgell y Waun/Chirk Library
Dyddiad: o 01/03/2019 i 31/12/2019
Amseroedd: 1st Friday of the Month at 10.30 a.m.

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt LLyfrgell y Waun/Chirk Library ar 01691 772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12255

Grŵp Darllen

Grwp Darllen 4ydd Dydd Mawrth bob mis Croeso I bawb

Lleoedd: Llyfrgell Coedpoeth Library, Plas Pentwyn, Coedpoeth, Wrecsam, LL11 3NA
Dyddiad: o 22/01/2019 i 26/11/2019
Amseroedd: 2-3pm

Addas ar gyfer Oedolion /Adults

Cyswllt Llyfrgell Coedpoeth Library ar 01978 722920 neu ebost coedpoeth.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12198

Llais a Llyfr

Bob wythnos bydd y grwp yn darllen stori fer a darn o farddoniaeth ac yn trafod eu rhinweddau ar hyd y ffordd tra’n mwynhau paned o de. Croeso i bawb. Pob dydd Mawrth.

Lleoedd: Llyfrgell Wrecsam Library
Dyddiad: o 22/01/2019 i 17/12/2019
Amseroedd: 2.30-4pm

Addas ar gyfer 18+

Cyswllt Debbie Williams ar 01978 292090 neu ebost debbie.williams@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090

Pris Tocyn: Am ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12228

Amser Stori a Chan

Amser Stori a Chan

Lleoedd: Llyfrgell y Waun/Chirk Library
Dyddiad: o 04/01/2019 i 30/12/2019
Amseroedd: Every Tuesday 2.15 pm - 2.45 pm

Addas ar gyfer 0-5

Cyswllt Llyfrgell y Waun/Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: am ddim/free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12229

Amser Stori a Chan

Amser Stori a Chan

Lleoedd: Llyfrgell y Waun/Chirk Library
Dyddiad: o 04/01/2019 i 31/12/2019
Amseroedd: Every Friday 3.30 p.m. - 4.00 p.m.

Addas ar gyfer 0-5

Cyswllt Llyfrgell y Waun/Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12230

Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig (3ydd Dydd Iau o bob mis)

Sesiwn Galw Mewn

Lleoedd: Llyfrgell y Waun/Chirk Library
Dyddiad: o 04/01/2019 i 31/12/2019
Amseroedd: 2.30 - 4.30pm

Addas ar gyfer Pawb/All

Cyswllt LLyfrgell y Waun/Chirk Library ar 01691772344 neu ebost Chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12231

Cymunedau am Waith

Gall ein Cynghorwyr a'n Mentoriaid eich helpu gyda:- Sgiliau Hanfodol, Cymorth gyda'ch CV a'ch Ceisiadau am Swyddi, Addysg a Hyfforddiant

Lleoedd: Llyfrgell y Waun/Chirk Library
Dyddiad: o 04/01/2019 i 31/12/2019
Amseroedd: Every Monday 1pm -3 p.m.

Addas ar gyfer Oedolion/Adults

Cyswllt LLyfrgell y Waun/Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 21/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12232

Grwp Scrabble

Scrabble

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 19/12/2018 i 18/12/2019
Amseroedd: 2:15 - 3:15

Addas ar gyfer Oedolion/Adults

Cyswllt Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12190

Cynfnewid Jigsos

Mae croeso i chi ddod a ch jigsos cyflawn nad ydych eu angen a chyfnewid am un araf

Lleoedd: Llyfrgell y Waun/Chirk Library
Dyddiad: o 01/01/2019 i 31/12/2019
Amseroedd: In opening hours

Addas ar gyfer All

Cyswllt LLyfrgell y Waun/Chirk Library ar 01691 772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12257

Babanod a Plant Bach

Os hoffech gael sgwrs, rhannu syniadau, rhannu eich pryderon, gwneud ffrindiau newydd a mwynhau paned tra fydd y babanod ar' plant bach yn chwarae - dewch draw.

Lleoedd: Llyfrgell y Waun / Chirk Library
Dyddiad: o 01/01/2019 i 31/12/2019
Amseroedd: Every Monday 9 a.m.

Addas ar gyfer Teuluoedd /Families

Cyswllt Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.co.uk

Pris Tocyn: Am Ddim /Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05/04/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12395

Grwp darllen i oedolion Y Waun

Dydd Mawrth cyntaf pob mis 2.30 pm ymlaen. Darperir llunieath ysgfan.

Lleoedd: Llyfrgell Y WAun / Chirk Library
Dyddiad: o 01/01/2019 i 31/12/2019
Amseroedd: 2.30 p.m.

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt LLyfrgell y Waun/Chirk Library ar 01691772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12253

Grwp Gweu a Sgwrs

Croeso i bawb o bob gallu - dewch a'ch prosiect presennol efo chi, cewch gyfarfod pobl newydd a rhannu eich sgiliau. Darperir lluniaeth ysgafn Bob dydd Iau 2 p.m.

Lleoedd: LLyfrgell y Waun/Chirk Library
Dyddiad: o 01/01/2019 i 31/12/2019
Amseroedd: Every Thursday 2 p.m.

Addas ar gyfer All

Cyswllt LLyfrgell y Waun/Chirk Library ar 01691 772344 neu ebost chirk.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/01/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12254

Gwau a Gair

Grwp Gwau a Gair

Lleoedd: Llyfgell Rhiwabon Ruabon Library
Dyddiad: o 10/05/2019 i 08/05/2020
Amseroedd: 2:00 - 4.00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Llyfgell Rhiwabon Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 08/05/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12496

Grŵp darllen

Grŵp darllen

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 05/08/2019 i 03/08/2020
Amseroedd: 3 - 4

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Llyfrgell Rhiwabon / Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/07/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12621

Stori a Chan

Stori a Chan

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 12/12/2018 i 12/12/2019
Amseroedd: 2 :00 - 3:00

Addas ar gyfer 0 - 3

Cyswllt Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12186

Cyngerdd Clasurol X Dros Calon FM

Mae Calon FM, gorsaf Radio Cymunedol Wrecsam, yn cynnal cyngerdd Clasurol X Over gwych sy'n cynnwys nifer o'r artistiaid mwyaf poblogaidd yn y maes cerddoriaeth hwn sy'n tyfu'n gyflym gan gynnwys Elan Catrin Parry o Wrecsam Mae artistiaid eraill sy'n ymddangos yn cynnwys Joanna Forest. Y cyfansoddwr brenhinol Olga Thomas, Natasha Hardy a Lucy Thomas a Hercules Smith (The Voice).

Lleoedd: Theatr y Stiwt / Stiwt Theatre, Rhosllannerchrugog
Dyddiad: o 19/10/2018 i 20/10/2019
Amseroedd: 7pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Janine Rawlinson ar 07765 258662 neu ebost jan.r.doyle@gmail.com

Swyddfa Bocs: 01978 841300 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.stiwt.com (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £15 / £12

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 16/09/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12684

Clwb Celf i Deuluoedd

Sesiwn dan ofal artist i blant a’u teuluoedd grwydro ein horielau a datblygu sgiliau dychymyg a chreu gyda’i gilydd. Gweithgareddau lluniad, paentio neu greu gwahanol bob wythnos. Bob dydd Sadwrn, 10am – 12pm £2 y plentyn, oedolion am ddim. Am fwy o wybodaeth am Glwb Celf i Deuluoedd, Criw Celf, Portffolio ac ymweliadau ysgol, cysylltwch â'n Swyddog Dysgu ffurfiol trwy Oriel.Learning@wrexham.gov.uk

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: o 01/06/2019 i 01/06/2020
Amseroedd: 10am-12pm

Addas ar gyfer Yn addas i rai 4 oed a hyn/ Suitable for ages 4 and up

Cyswllt Heather Wilson ar (01978) 292093 neu ebost Heather.Wilson@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2 y plentyn/ £2 per child

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28/06/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12552

Clwb Cyfeillgarwch Llyfrgell Rhos

Hoffech chi wneud ffrindiau newydd? Dewch i gwrdd á phobl fel chi yn ein clwb cyfeillgarwch newydd. Mwynhewch baned hen ffasiwn da tra'n darllen, gwrando a thrafod pynciau eang sy'n addas i bawb. Does dim pwysau i ymuno ac mae croeso i bawb

Lleoedd: Llyfrgell Rhos/Rhos Library
Dyddiad: o 06/09/2019 i 06/09/2020
Amseroedd: 2 - 3pm

Addas ar gyfer Oedolion/Adults

Cyswllt Rhos Library ar 01978 840328 neu ebost rhos.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14/08/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12648

Sgwrs a Chlonc

Grŵp sgwrs a chlonc

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 05/08/2019 i 06/08/2020
Amseroedd: 4:00 - 5:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Llyfrgell Rhiwabon / Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/07/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12619

Grŵp Darllen

Grŵp darllen

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 04/09/2019 i 05/09/2020
Amseroedd: 2:15 - 3:15

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Llyfrgell Rhiwabon / Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29/07/2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12620

Gweu a sgwrsio

Dewch a'ch gwaith gyda chi, Rhannwch eich sgiliau gyda gweddill y grŵp, Cyfle i gyfnewid patrymau a syniadau. Dim angen bwcio. Pob dydd Mercher

Lleoedd: Llyfrgell Cefn Mawr Library
Dyddiad: o 01/01/2018 i 31/12/2019
Amseroedd: 2.30-4.30

Addas ar gyfer Pawb/Any

Cyswllt Rosie Marubbi ar 01978820938 neu ebost cefnmawr.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 15/02/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11548

Gwau a Gair

Gwau a Gair

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 10/12/2018 i 10/12/2020
Amseroedd: 2:15 - 3:15

Addas ar gyfer Oedolion/Adults

Cyswllt LLyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12181

Darllen efo Elliott

Darllen efo Elliott

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 12/12/2018 i 12/12/2020
Amseroedd: 3:30 - 4:30

Addas ar gyfer 0 - 8

Cyswllt Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12187

Sesiwn Galw heibio Cyfrifiadurol

Sesiwn galw heibio cyfrifiadurol

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 12/12/2018 i 12/12/2020
Amseroedd: 4:00 - 5:00

Addas ar gyfer Oedolion/Adults

Cyswllt Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12188

Sesiwn Galw heibio cyfrifiadurol

Sesiwn Galw heibio cyfrifiadurol

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 12/12/2018 i 12/12/2020
Amseroedd: 4:00 - 5:00

Addas ar gyfer Oedolion/Adults

Cyswllt Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12189

Grwp Sgwrsio

Grwp Sgwrsio

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 10/12/2018 i 31/12/2020
Amseroedd: 2:00 - 3:00

Addas ar gyfer Oedolion/Adults

Cyswllt LLyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12182

Amser stori

Amser stori

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 10/12/2018 i 31/12/2020
Amseroedd: 2:15 - 2:45

Addas ar gyfer 0 - 3

Cyswllt LLyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10/12/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12183

Grwp Crefft

Mae hwn yn grŵp cyfeillgar iawn sydd bob amser yn croesawu aelodau newydd. Mae am ddim a does dim angen archebu lle - dewch draw i ymuno a ni!

Lleoedd: Llyfrgell Gwersyllt Library
Dyddiad: o 15/02/2018 i 31/12/2020
Amseroedd: Dydd Gwener/Fridays 2pm i/to 5pm

Addas ar gyfer Oedolion/Adult

Cyswllt Llyfrgell Gwersyllt Library ar 01978722890 neu ebost gwersyllt.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 15/02/2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11547