Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae 11 digwyddiadau yn y 7 diwrnod nesaf.

Bydis Bryn

Clwb hanes misol Amgueddfa Wrecsam ar gyfer plant rhwng 7 ac 11 oed yw Cyfeillion Bryn. Cynhelir Cyfeillion Bryn ar y dydd Sadwrn cyntaf ym mhob mis gan amlaf, mae’r clwb yn canolbwyntio ar ddigwyddiadau neu gyfnodau hanesyddol gwahanol sy’n amrywio o'r Cyfnod Mesolithig i Ddiwrnod y Meirw Mexico Rhaid neilltuo o flaen llaw - museumeducation@wrexham.gov.uk

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam / Wrexham Museum
Dyddiad: 07/12/2019
Amseroedd: 11am - 12.30pm

Addas ar gyfer Plant 7-11 oed / Children aged 7-11 years

Cyswllt Wrexham Museum ar neu ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 297460 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: £2.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12678

Bydis Bryn

Clwb hanes misol Amgueddfa Wrecsam ar gyfer plant rhwng 7 ac 11 oed yw Cyfeillion Bryn. Cynhelir Cyfeillion Bryn ar y dydd Sadwrn cyntaf ym mhob mis gan amlaf, mae’r clwb yn canolbwyntio ar ddigwyddiadau neu gyfnodau hanesyddol gwahanol sy’n amrywio o'r Cyfnod Mesolithig i Ddiwrnod y Meirw Mexico Rhaid neilltuo o flaen llaw - museumeducation@wrexham.gov.uk

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam / Wrexham Museum
Dyddiad: 07/12/2019
Amseroedd: 11am - 12.30pm

Addas ar gyfer Plant 7-11 oed / Children aged 7-11 years

Cyswllt Wrexham Museum ar neu ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 297460 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: £2.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12679

Diwrnod Hwyl y Nadolig

Ymunwch â ni ar gyfer ein Diwrnod Hwyl Nadolig! Llawer o weithgareddau, crefft, te, coffi a chacennau. Drama'r geni rhyngweithiol am 11am - dilynwch stori’r Nadolig 'O'r Angel i'r Preseb’

Lleoedd: Acton Community Resource Centre, Overton Way, Acton, Wrexham,
Dyddiad: 07/12/2019
Amseroedd: 10:00am-12:00Pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Discovery Church Wrexham ar neu ebost dcwrexham@gmail.com

Pris Tocyn: Am Ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 20 November 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12806

Gweithdy Torchau Nadolig

Dydd Sul Rhagfyr 8fed Gweithdy Torch Nadolig11 am—2pm £ 25 y pen

Lleoedd: Y Lleoliad yn y Parc, Alyn Waters Country Park LL11 4AG
Dyddiad: 08/12/2019
Amseroedd: 11:00am

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Hanna Clarke ar 01978 757524 neu ebost hanna.clarke@groundworknorthwales.org.uk

Pris Tocyn: £25 y pen / £25 per person

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07 October 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12736

Dyffryn Moss – Digwyddiad Nadoligaidd

Dyffryn Moss – Digwyddiad Nadoligaidd Ewch i dudalen Facebook ‘Friends of Moss Valley’ am fwy o fanylion.

Lleoedd: Dyffryn Moss Moss Valley
Dyddiad: 08/12/2019
Amseroedd: ‘Friends of Moss Valley’ am fwy o fanylion.

Addas ar gyfer pob oedran All ages.

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 April 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12449

Noson Gomedi Tŷ Pawb (Rhagfyr)

Ymunwch â ni am ein Noson Gomedi chwarterol ar Nos Wener 13eg Rhagfyr 2019! Mae hon yn noson gomedi o'r brig sy'n sicr o wneud i chi chwerthin a gadael i chi deimlo wedi'ch dyrchafu! Bydd y bar ar agor a bydd bwyd ar gael cyn ac yn ystod y noson. Yn serennu: Jack Gleadow 'Star Potential- The Sky's the limit' - Beyond The Joke, Bruce Dessau Gyda gwesteion arbennig TOM SHORT "Impossible not to love" – HopScotch Friday HOWARD WALKER "A natural stage presence, an instantly amenable demeanour, inventive imagery" - Stagefright Comedy ANNA THOMAS Digrifwr Cymraeg yn byw yn Lloegr! a'ch compère KEVIN CASWELL-JONES "Wrexham's Premier Comedian" - Funhouse Comedy --------- Tocynnau: £10 (TOCYNNAU CYNNAR £8 AR GAEL!) Drysau: 7.30pm Act gyntaf: 8.00pm 16+ Tŷ Pawb, Wrecsam, LL13 8BB 01978 292144 typawb@wrexham.gov.uk

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: 13/12/2019
Amseroedd: 7.30-11.00pm

Addas ar gyfer 16+

Cyswllt Morgan Thomas ar 01978 292146 neu ebost morgan.thomas@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292144 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/noson-gomedi-ty-pawb-comedy-night-rhagfyrdecember-tickets-72934849097 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £10

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 16 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12685

Brecwast gyda Siôn Corn

Dewch i gael brecwast gyda Siôn Corn Dydd Sadwrn 14eg Rhagfyr 2019 o 10am ymlaen. Plant ac oedolion £7.95 yn cynnwys brecwast llawn a diod boeth i’r oedolyn a dewis o frecwast llawn i blentyn neu grempog gyda diod I blentyn. RHAID ARCHEBU LLE Telerau ac Amodau yn gymwys

Lleoedd: Venue in the Park Alyn Waters Country Park
Dyddiad: 14/12/2019
Amseroedd: 10:00Pm - 12:00Pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Hanna Clarke ar 01978 757 524 neu ebost hanna.clarke@groundworknorthwales.org.uk

Gwefan: https://www.groundworknorthwales.org.uk/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Am Ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 20 November 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12803

Pel-droed Am Byth!

Pêl-droed am byth! Cyflwyno hanes pêl-droed yng Nghymru a Chymru ar y maes pêl-droed Arddangosfa yng nghartref Casgliad Pêl-droed Cymru yn Wrecsam — cartref ysbrydol pêl-droed Cymru

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam | Wrexham Museum
Dyddiad: o 06/12/2019 i 11/12/2019
Amseroedd: Mon-Fri: 10am - 4.30pm; Sat: 11am - 3.30pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim |Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 July 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12593

Pel-droed Am Byth!

Pêl-droed am byth! Cyflwyno hanes pêl-droed yng Nghymru a Chymru ar y maes pêl-droed Arddangosfa yng nghartref Casgliad Pêl-droed Cymru yn Wrecsam — cartref ysbrydol pêl-droed Cymru

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam | Wrexham Museum
Dyddiad: o 09/12/2019 i 14/12/2019
Amseroedd: Mon-Fri: 10am - 4.30pm; Sat: 11am - 3.30pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Wrexham Museum ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim |Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 July 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12592

Gwneud Fideos Gwell ar gyfer Cyfryngau Cymdeithasol: Canllaw i Ddechreuwyr

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/cymryd-fideos-gwell-ar-gyfer-cyfryngau-cymdeithasol-canllaw-i-ddechreuwyr/

Lleoedd: Wrexham Enterprise Hub, Hwb Menter Wrecsam, LL11 1AT
Dyddiad: o 04/12/2019 i 12/12/2019
Amseroedd: 12:00 - 14:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Pris Tocyn: Am Ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 November 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12799

Stori a Chan

Stori a Chan

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 12/12/2018 i 12/12/2019
Amseroedd: 2 :00 - 3:00

Addas ar gyfer 0 - 3

Cyswllt Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 December 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12186