Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae 17 digwyddiadau yn y 7 diwrnod nesaf.

Parc Acton – Sesiwn Glanhau Cymunedol

Helpwch i dacluso'r parc. Cyfarfod yn y pafiliwn bowlio.

Lleoedd: Acton Park
Dyddiad: 18/09/2018
Amseroedd: 10am – 12pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 March 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11652

Darganfyddwch eich cryfderau super

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/discover-your-super-strengths-tickets-47556453633

Lleoedd: Springfield Hotel and Health Club, A55, Pentre Halkyn, CH8 8BA
Dyddiad: 18/09/2018
Amseroedd: 09:30 – 12:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Cat Williams ar 07799 641347 neu ebost catstaycalm@gmail.com

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/discover-your-super-strengths-tickets-47556453633 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 16 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11935

CYMHORTHFA SGILIAU A CHYLLIDO I GYFLOGWYR

Ydych chi eisiau cynllunio olyniaeth a datblygu eich gweithwyr? Oes gan eich gweithwyr fylchau yn eu sgiliau sydd angen mynd i’r afael â nhw i gael busnes newydd? Ydych chi eisiau canfod pa hyorddiant addas sydd ar gael? Oeddech chi’n gwybod bod arian ar gael gan Lywodraeth Cymru? Os ydych chi wedi ateb unrhyw un o’r cwestiynau uchod yn gadarnhaol ………. darllenwch ymlaen! Oeddech chi’n gwybod bod Coleg Cambria yn llawer mwy na “Dim ond Coleg”? Gan weithio mewn partneriaeth gyda CBSW, bydd Cambria ar gyfer Busnes (Adran Dysgu yn y Gwaith Coleg Cambria) yn cydweithio â chyflogwyr Wrecsam drwy gynnal Cymhorthfa Sgiliau a Chyllido i Gyflogwyr bob deufis ar 3ydd llawr Twr Rhydfudr, Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam rhwng 09.30 a 16.00. Nid oes angen trefnu apwyntiad ar gyfer y sesiynau hyn. Fodd bynnag, os bydd angen rhagor o wybodaeth fanwl a chynnal adolygiad manwl o anghenion hyorddi’r sta presennol, trefnir cyfarfod dilynol gydag un o dîm Ymgysylltu â Chyflogwyr Cambria ar gyfer Busnes. Cewch gyfle i ennill cwrs byr Rheoli am ddim ym mhob sesiwn hefyd (gadewch gerdyn busnes!)

Lleoedd: 3rd floor, Redwither Tower, Wrexham Industrial Estate
Dyddiad: 18/09/2018
Amseroedd: 09.30-16.00

Addas ar gyfer

Cyswllt Coleg Cambria ar neu ebost employers@cambria.ac.uk

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 June 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11856

Grŵp Ymarfer Myfyrdod

Tri myfyrdodau, gan gynnwys sgan corff a meddylfryd anadlu, dan arweiniad athro meddylgar achrededig.

Lleoedd: All Saints Church Hall, 21 Poyser Street, Wrexham LL13 7RP
Dyddiad: 18/09/2018
Amseroedd: 7.30pm - 9pm

Addas ar gyfer Adult

Cyswllt Alan Butterworth ar 07816988124 neu ebost newmindfulness@gmail.com

Pris Tocyn: £6

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12022

Gogledd Cymru - Diweddariad cyfraith cyflogaeth (Wrecsam)

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/north-wales-employment-law-update-wrexham-tickets-49136954955?aff=es2

Lleoedd: 1887 Restaurant, Glyndŵr University, Mold Road, Wrexham, LL11 2AW
Dyddiad: 19/09/2018
Amseroedd: 08:00 – 10:00

Addas ar gyfer

Cyswllt CIPD Wales ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/north-wales-employment-law-update-wrexham-tickets-49136954955?aff=es2 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11994

Techneg Gwerthiannau Busnes Newydd

Mae’n RHAID i bawb sy’n dechrau, neu’n rhedeg busnes llwyddiannus allu gwerthu i gwsmer. Tra bo’r byd digidol yn gweithio i rai mathau o gynnyrch neu wasanaethau, mae angen sgiliau gwerthu ar sawl busnes. Mae gan Tony Bridger, hwylusydd y cwrs, brofiad gwerthu helaeth ac roedd ei gwmni diwethaf yn gwerthu meddalwedd wedi’i becynnu i 18 cwmni mawr y gyfnewidfa stoc, dau lywodraeth - ac roedd hefyd yn ymgymryd â gwaith i Banc y Byd. Yn ogystal â hynny mae Tony wedi gwerthu ystod eang o feddalwedd, nwyddau manwerthu a chynnyrch gwelliannau i'r cartref. Bydd y rhaglen yn trafod technegau ar gyfer adnabod cwsmeriaid, ymgysylltu â nhw a chyfathrebu drwy LinkedIn/Facebook, sut mae prynwyr manwerthu a masnachol yn meddwl, defnyddio technegau holi ac ateb a chau, yn ogystal â gwerthiannau dilyn i fyny. Mae’r cwrs yn un hynod rhyngweithiol, a fydd yn darparu technegau y gallwch eu defnyddio yn syth ac wedi eu dylunio i ddod â’ch cynnyrch a’ch gwasanaeth “oddi ar y dudalen”. Mae hwyl i gael hefyd – rydym yn ddoniol. Cost y rhaglen yw £75.00 am y diwrnod. Ein manylion cyswllt am ragor o wybodaeth yw mailto:admin@data-trainingworx.co.uk Ewch i’n gwefan https://data-trainingworx.co.uk am fanylion, telerau/amodau a’r broses archebu lle. Bydd lleoliad ac amser yn cael eu cadarnhau.

Lleoedd: To be confirmed
Dyddiad: 19/09/2018
Amseroedd:

Addas ar gyfer

Cyswllt Data-Trainingworx ar neu ebost admin@data-trainingworx.co.uk

Gwefan: https://data-trainingworx.co.uk (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £75

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04 May 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11735

Cymorth Cyntaf Argyfwng yn y Gwaith

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/emergency-first-aid-at-work-tickets-45548151748?aff=es2

Lleoedd: Groundwork North Wales, 3-4 Plas Power Road, Tanyfron, Wrexham, LL11 5SZ
Dyddiad: 19/09/2018
Amseroedd: 09:30 – 16:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Groundwork North Wales ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/emergency-first-aid-at-work-tickets-45548151748?aff=es2 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £50.51

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11995

Cyflwyniad i Weithdy Dendro

Gweithdy newydd sydd yn cyflwyno a rhoi gwybodaeth i fusnesau sydd yn newydd i dendro. Amcan y gweithdy yw; •Hwyluso Tendro i'r sector cyhoeddus, •Annog cyflenwyr dod o hyd i ag ymateb i gyfleoedd, •Annog defnydd o ‘GwerthwchiGymru’, gan hyrwyddo eu busnesau i brynwyr Sector Cyhoeddus a phrynwyr haen 1, •Nodi'r gofynion tendro a'r gweithdrefnau y gallai fod angen iddynt eu rhoi ar waith er mwyn gallu ymateb i dendr yn effeithiol, •Deall beth mae prynwyr yn edrych amdano, •Sylweddoli ar ffynonellau cymorth sydd ar gael, Dylid cynghori'r rhai sy'n bresennol ar y gweithdy ddod â gliniadur / tabled efo nhw.

Lleoedd: Redwither Tower, Wrexham, LL13 9XT
Dyddiad: 19/09/2018
Amseroedd: 09:30 - 16:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@wales.gsi.gov.uk

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/introduction-to-tendering-workshop/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11984

Cymorthfeydd Cymorth Busnes

Bydd y cymorthfeydd busnes pwrpasol hyn yn cynnig cyngor AM DDIM ar bynciau arbenigol sy’n berthnasol i’r diwydiant adeiladu! Peidiwch â cholli’ch cyfle, gan y bydd apwyntiadau’n cael eu cynnig ar sail y cyntaf i’r felin. Mae ein meysydd arbenigedd yn ymwneud â: Chontractau NEC, Tendro/Costio, Adeiladu Digidol, Modelu Gwybodaeth am Adeiladau (BIM), Achrediadau, a mwy! Mae cofrestru’n hanfodol ar gyfer y digwyddiad hwn. Dewiswch un pwnc rydych chi eisiau cyngor arno, ond gwnawn ein gorau i gynnig nifer os bydd angen! Hyd pob sesiwn fydd tua 30 munud. Contractau NEC: Mae NEC yn deulu o gontractau sy’n cael eu defnyddio’n gyffredin ar gyfer prosiectau ledled Cymru a’r DU. Maent yn addas ar gyfer caffael amrywiaeth eang o waith, gwasanaethau a chyflenwadau, o brosiectau fframwaith mawr i fân waith a phrynu cyflenwadau a nwyddau. Siaradwch â Rheolwr Rhaglen NEC profiadol am yr holl elfennau sy’n gysylltiedig â chyflawni prosiect a reolir drwy NEC. Tendro a Chostio: Wrth werthuso cyfleoedd yn gyson a gwneud penderfyniadau gwybodus ynghylch gwneud cais/peidio â gwneud cais, byddwch yn ymateb i lai o gyfleoedd. Mae hyn yn golygu y byddwch yn gwario llai o arian. Wrth wario llai, bydd gennych fwy o adnoddau ar gael ar gyfer y cyfleoedd cywir. Pan fydd hyn yn digwydd, byddwch yn ennill mwy a dyna’r nod. Dewch am sgwrs anffurfiol am brosesau tendro a chostio sy’n gysylltiedig ag ennill gwaith. Adeiladu Digidol: Heddiw, mae defnyddio cynhyrchion digidol yn angenrheidiol! Gwnewch yn siwr eich bod yn cadw i fyny â’r gystadleuaeth trwy ddefnyddio cynhyrchion adeiladu digidol ar gyfer datrysiadau ar y safle ac yn y swyddfa. Siaradwch ag Ymgynghorydd DAC ynghylch pa opsiwn fydd yn gweithio ar gyfer eich busnes chi! •Cynyddu capasiti’r busnes ac ymdrin â rhagor o gwsmeriaid heb aberthu ansawdd •Integreiddio darpariaeth gwasanaethau a gwella effeithlonrwydd/perfformiad asedau, gweithwyr, is-gontractwyr a chyflenwyr •Cael golwg gliriach ar berfformiad y busnes fesul gweithgarwch busnes/cwsmer/tasg •Cael rhagolygon cywir ar gyfer y defnydd o asedau, gweithwyr, is-gontractwyr a chyflenwyr a pherfformiad llif arian yn y dyfodol. Modelu Gwybodaeth am Adeiladau (BIM): Dyma gyfle i siarad ag arbenigwr ar BIM o Brifysgol Caerdydd ynghylch nid yn unig yr hyn y mae eich busnes angen a heb angen ei wybod am BIM, ond hefyd sut y gallai BIM effeithio ar eich busnes. Cydnabyddir Prifysgol Caerdydd fel un o’r awdurdodau blaenllaw ar BIM ac mae gan y brifysgol gysylltiadau cryf â Tsieina ac UDA ar lefel academaidd ac ymarferol. Achrediadau, Systemau Busnes o Ansawdd: Erbyn hyn, mae’r rhan fwyaf o waith sector cyhoeddus ac awdurdod lleol yn ei gwneud yn ofynnol i chi fod ag achrediadau er mwyn bod yn gymwys a gweithio gyda nhw! Disgwylir y bydd gan gwmnïau achrediad Iechyd a Diogelwch yn ei le o leiaf. Bellach, heb achrediadau, mae sicrhau contractau yn fwy anodd! Dysgwch am y cymorth y gall DAC ei gynnig gyda’r achrediadau canlynol: •Iechyd a Diogelwch y Cynlluniau Diogelwch ym Maes Caffael (SSIP) megis y Cynllun Asesu Iechyd a Diogelwch Contractwyr (CHAS) •ISO – e.e. 9001:2015 Ansawdd, 14001:2015 Amgylchedd neu 45001:2018 Iechyd a Diogelwch, 2015 ISO triphlyg •Penodol i sector – e.e. F4N Niwclear neu RISQS Rheilffyrdd •A llawer mwy!

Lleoedd: Catrin Finch Centre, Wrexham, LL11 2HS
Dyddiad: 20/09/2018
Amseroedd: 08:00 - 12:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Construction Futures Wales ar neu ebost bethan.wright@be-group.co.uk

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/business-support-surgeries/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11986

Taith Gerdded Chwilota a helfa llwyni, chwilio am a hel mwyar duon, eirin surion bach ac eirin

Taith Gerdded Chwilota a helfa llwyni, chwilio am a hel mwyar duon, eirin surion bach ac eirin DEWISOL (RHAID CADW LLE £5) Cinio, Bwffe’r Cynhaeaf Gweithgareddau; creu meringues mwyar, jin eirin a eirian siwgr.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 20/09/2018
Amseroedd: 10.15 - 3.pm

Addas ar gyfer All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countrypark@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £5.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12005

Plant Bach / Mini Movers

Yn addas ar gyfer plant hyd at 4 oed. Dawns gyda'ch un bach mewn sesiwn chwarae creadigol hwyliog.

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: 20/09/2018
Amseroedd: 9.30am-10.15am & 10.30am-11.15am

Addas ar gyfer up to 4yrs

Cyswllt Tŷ Pawb ar 01978 292093 neu ebost typawb@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12003

Brymbo Rocks 2018

Sioe gerdd fwyaf Brymbo!

Bar trwyddedig llawn drwy’r dydd, Ffair, Diodydd/Bwydydd Poeth ac Oer, Tocynnau ar gael yng Nghanolfan Menter Brymbo ac ar ein gwefan!

Yn falch o’i gefnogi mae: Wrexham Larger, Read Construction and Brymbo Enterprise Centre.

Lleoedd: Brymbo Heritage Trust, Brymbo Steel Works LL11 5BT
Dyddiad: 21/09/2018
Amseroedd: Friday 7pm - 9.30pm; Saturday 1pm - 9.30pm

Addas ar gyfer All ages welcome

Cyswllt Leon Bowen ar 08007720981 neu ebost leon.bowen@brymboheritage.co.uk

Swyddfa Bocs: 08007720981

Gwefan: https://www.tickettailor.com/events/brymboheritageltd/162971/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £5 - £25

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12014

Rhwydwaith Amgylchedd Busnes Wrecsam

Ymunwch â Thîm Busnes a Buddsoddi Cyngor Wrecsam ac Ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru i gael cyfle i glywed gan rai o’r siaradwyr diddorol, a rhwydweithio gydag ystod o fusnesau lleol ac ymweld â stondinau arddangos i ddysgu sut y gall sefydliadau lleol weithio gyda chi. OS OES GENNYCH CHI DDIDDORDEB ARDDANGOS CYSYLLTWCH – MAE LLEFYDD YN GYFYNGEDIG! Darperir lluniaeth a chinio. Gadewch i ni wybod os oes gennych chi unrhyw anghenion deietegol, ac atebwch trwy anfon e-bost i business@wrexham.gov.uk erbyn dydd Gwener 14 Medi 2018. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau ffoniwch: 01978 667000 #RhABWrecsam Rhaglen y Digwyddiad 08.45 Cofrestru, coffi a rhwydweithio 09:15 Croeso a Chyflwyniadau 09:20 Cyfoeth Naturiol Cymru 10:15 Sustrans Cymru 11:15 Lluniaeth a Rhwydweithio 11:45 Hanes Stad Ddiwydiannol Wrecsam 12:30 Ymddiriedolaeth Adar y Gwylptir 13:15 Cinio a Rhwydweithio

Lleoedd: Redwither Tower, Wrexham Industrial Estate, Wrexham LL13 9XT
Dyddiad: 21/09/2018
Amseroedd: 08.45am – 2.00pm

Addas ar gyfer

Cyswllt Wrexham Council’s Business & Investment Team ar 01978 667000 neu ebost business@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 July 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11917

Pwer Cynhyrchu Arwain - Trowch Pam i Wow ...

Am ragor o wybodaeth ac i archebu'ch lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/the-power-of-lead-generation-turn-why-into-wow-tickets-49207807878?aff=es2

Lleoedd: Wrexham Library | Llyfrgell Wrecsam, Rhosddu Road, Wrexham, LL11 1AU
Dyddiad: 21/09/2018
Amseroedd: 09:30 – 12:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Owain Williams ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/the-power-of-lead-generation-turn-why-into-wow-tickets-49207807878?aff=es2 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11997

Cychwyn A Rhedeg Busnes: Rhoi Cynnig Arni

Bydd y gweithdy yma yn rhoi golwg gyffredinol o'r hyn sydd ei angen i gychwyn busnes, a bydd yn eich galluogi i asesu a ydych chi'n meddu ar yr hyn sydd ei angen i lwyddo. Erbyn diwedd y sesiwn, byddwch yn: •deall manteision ac anfanteision bod yn bennaeth arnoch chi'ch hun •gallu asesu eich sgiliau personol •gwybod am agweddau cyfreithiol cychwyn busnes •deall y tasgau allweddol y mae eu hangen i gychwyn busnes •gwybod sut mae rhoi cynllun busnes sylfaenol ar waith •gwybod ble i droi am gyngor a chyllid ar gyfer eich busnes

Lleoedd: Wrexham Enterprise Hub, Wrexham, LL11 1NF
Dyddiad: 24/09/2018
Amseroedd: 10:00 - 16:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@wales.gsi.gov.uk

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/starting-and-running-a-business-taking-the-plunge--2/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 August 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11987

Cymru a'i Chwedlau: Brenin Arthur a'r Mabinogion

Ewch ar antur yr haf hwn i ailddarganfod hudolwch y Mabinogion, y Brenin Arthur a Thywysogion y Bwrdd Crwn yn arddangosfa ddiweddaraf Amgueddfa Wrecsam.

Lleoedd: Wrexham County Borough Museum & Archives
Dyddiad: gan 17/09/2018 i 22/09/2018
Amseroedd: Mon - Fri: 10am - 5pm; Sat: 11am - 4pm

Addas ar gyfer Adults and children

Cyswllt Wrexham Museum reception ar 01978 297 460 neu ebost museum@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: FREE

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 12 July 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=11882

Dawns Ian

Dosbarth dawnsio bywiog a chorfforol i blant 5 oed a throsodd gyda chyfleoedd i archwilio coreograffeg creadigol. - £3.50

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: gan 13/09/2018 i 20/09/2018
Amseroedd: 16:00

Addas ar gyfer 5+

Cyswllt Heather Wilson ar neu ebost Heather.wilson@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £3.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 13 September 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12015