Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae 8 digwyddiadau yn y 7 diwrnod nesaf.

Cymorth cyntaf brys yn y gwaith cwrs lefel 3

Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/emergency-first-aid-at-work-level-3-course-tickets-53131749493?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Groundwork North Wales
Dyddiad: 23/01/2019
Amseroedd: 09:30 – 16:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Groundwork North Wales ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/emergency-first-aid-at-work-level-3-course-tickets-53131749493?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £62.99

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 December 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12204

Neil Owen: Google Analytics

Mae Ellison Marketing yn cyfuno strategaethau marchnata profedig gydag angerdd am greadigrwydd. Mae ein tîm deinamig yn cynnwys strategaethau marchnata, datblygwyr gwefannau, arbenigwyr SEO, swyddogion gwerthu ar y ffôn, dylunwyr graffig, technegwyr fideo ac amlgyfrwng, copideipyddion a ffotograffwyr. Dysgwch bopeth sydd angen i chi wybod am Google Analytics yn ystod y sesiwn hon gyda Neil Owen.

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam /Wrexham Enterprise Hub, Wrecsam, LL11 1AT
Dyddiad: 23/01/2019
Amseroedd: 12:00 - 14:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/neil-owen-google-analytics/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 December 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12211

Billy the kids Baby Bazaar

Marchnad wib i blant dan do sy'n darparu eitemau ail law o ansawdd uchel ar gyfer mamolaeth, babanod a phlant hyd at 8 oed. Chwarae meddal am ddim, Caffi, parcio am ddim. Yn addas ar gyfer pramiau.

Lleoedd: Pafiliwn Llangollen, Ffordd yr Abaty, Llangollen /Llangollen Pavilion, Abbey road, LL20 8SY
Dyddiad: 26/01/2019
Amseroedd: 10am-12pm

Addas ar gyfer Pawb | All

Cyswllt Jenny Putt ar 07711 851466 neu ebost Billythekidsbabybazaar@gmail.com

Pris Tocyn: Oedolion /Adults £1

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 15 January 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12225

Gweithdy CET SightCare mewn partneriaeth â Hoya-Wrecsam

Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/sightcare-cet-workshop-in-partnership-with-hoya-wrexham-tickets-53048805405?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Hoya Lens UK, Wrexham Industrial Estate
Dyddiad: 28/01/2019
Amseroedd: 09:30 – 16:30

Addas ar gyfer

Cyswllt SightCare ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/sightcare-cet-workshop-in-partnership-with-hoya-wrexham-tickets-53048805405?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 December 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12201

Gwerthwch Fwy Drwy Farchnata'n Ddigidol

Mae gan 53% o fusnesau bach farchnata mwy effeithiol ar-lein. Mae marchnata ar-lein yn gallu bod yn ffordd gost-effeithiol iawn o godi’ch proffil, denu cwsmeriaid newydd ac ennill busnes newydd. Dewch i’n gweithdy marchnata digidol wedi’i ariannu’n llwyr i ddarganfod sut. Byddwch yn dysgu: •Sut gall offer marchnata digidol helpu i ddenu eich marchnad darged •Sut mae datblygu strategaethau marchnata digidol sy'n cynhyrchu gwerthiannau •Cyngor i’ch helpu i fesur beth sy'n gweithio a beth sydd ddim yn gweithio •Integreiddio llwyfannau cyfryngau cymdeithasol fel Facebook, Twitter, Instagram ac LinkedIn i gynllun marchnata digidol •Defnyddio fyrddau cyfryngau cymdeithasol fel Hootsuite a Buffer •Sut i fonitro effeithiolrwydd gwefannau gan ddefnyddio Google Analytics and Insights

Lleoedd: Prifysgol Glyndŵr University Erddig Suite, Wrecsam, LL11 2AW
Dyddiad: 28/01/2019
Amseroedd: 09:00 - 13:00

Addas ar gyfer

Cyswllt Superfast Business Wales ar 03000 6 03000 neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/superfast-business-wales-sell-more-with-digital-marketing/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 December 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12195

Cefnogi lles meddyliol ar gyfer gweithwyr rheng flaen

Am fwy o wybodaeth ac i archebu lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/supporting-mental-well-being-for-front-line-workers-tickets-53961636708?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: The Maesgwyn Hall, Wrecsam
Dyddiad: 29/01/2019
Amseroedd: 12:30 PM – 4:00 PM

Addas ar gyfer

Cyswllt Kaleidoscope - St Martin’s Frontline Network ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/supporting-mental-well-being-for-front-line-workers-tickets-53961636708?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 December 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12207

Cyflwyniad i Weithdy Tendro

Cyflwyniad i Weithdy Tendro Gweithdy newydd sydd yn cyflwyno a rhoi gwybodaeth i fusnesau sydd yn newydd i dendro. Amcan y gweithdy yw; •Hwyluso Tendro i'r sector cyhoeddus, •Annog cyflenwyr dod o hyd i ag ymateb i gyfleoedd, •Annog defnydd o ‘GwerthwchiGymru’, gan hyrwyddo eu busnesau i brynwyr Sector Cyhoeddus a phrynwyr haen 1, •Nodi'r gofynion tendro a'r gweithdrefnau y gallai fod angen iddynt eu rhoi ar waith er mwyn gallu ymateb i dendr yn effeithiol, •Deall beth mae prynwyr yn edrych amdano, •Sylweddoli ar ffynonellau cymorth sydd ar gael, Dylid cynghori'r rhai sy'n bresennol ar y gweithdy ddod â gliniadur / tabled efo nhw.

Lleoedd: Tŵr Rhydfudr / Redwither Tower, Wrecsam, LL13 9XT
Dyddiad: 30/01/2019
Amseroedd: 09:30 - 16:30

Addas ar gyfer

Cyswllt Busnes Cymru / Business Wales ar 03000 6 03000 neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/introduction-to-tendering-workshop/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 18 December 2018 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12196

Digwyddiad lansio Vape Huts

Cysyniad manwerthu ymgynghorol newydd sy'n canolbwyntio ar ofal iechyd ym myd y byd a chynhyrchion CBD yn agor yn Wrecsam

Lleoedd: Dôl yr Eryrod Wrecsam / Eagles Meadow Wrexham
Dyddiad: o 14/01/2019 i 28/01/2019
Amseroedd: 9:30am

Addas ar gyfer 18+

Cyswllt Susie Haldar ar 07734694909 neu ebost susie@vapehuts.com

Swyddfa Bocs: 020 8088 7878

Gwefan: https://www.eventbrite.com/e/vape-huts-wrexham-launch-tickets-54387286839 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: AM DDIM / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 14 January 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12223