Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae 17 digwyddiadau yn y 7 diwrnod nesaf.

Tŷ mawr – Drymiau ac Ysgydwyr

Dewch i greu eich rhythmau eich hun!

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 22/08/2019
Amseroedd: 1.30pm a 3.30pm

Addas ar gyfer Pob oedran All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.70

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 April 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12431

Diwrnod Gweithgareddau i'r Teulu am Ddim hefo ProSkills

Dewch i roi cynnig ar golff mini ar ein blaengwrt gyda Pro Skills Pwy all ennill y sgôr uchaf wrth chwarae dartiau pêl-droed? Dewch draw i’r amgueddfa i weld pwy fydd yn ennill – yr oedolion neu’r plant! Cwrdd â’r Masgotiaid. Bydd Dyn Brymbo ein hunain a Wrecs y Ddraig o glwb pêldroed Wrecsam yn ymddangos ar adegau penodol drwy gydol y dydd

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam / Wrexham Museum
Dyddiad: 23/08/2019
Amseroedd: 10.30am - 3.30pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Wrexham Museum ar neu ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim /Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 11 July 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12579

'Ras Ofod' gyda Dogs Trust

Gwrandewch ar stori am gŵn yn y gofod. Cynlluniwch a gwnewch blaned cŵn gyfeillgar a chystadlu yn ein cystadleuaeth gynllunio arbennig.

Lleoedd: Llyfrgell Coedpoeth / Coedpoeth Library
Dyddiad: 23/08/2019
Amseroedd: 2.30-3.30pm

Addas ar gyfer 7-11 oed / 7-11 years

Cyswllt Llyfrgell Coedpoeth Library ar 01978 722920 neu ebost coedpoeth.library@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 722920 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: Am Ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 17 July 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12600

Crefft Creu a Chadw

Dydd Mawrth 27 Awst Crefft Creu a Chadw 1pm – 3pm (galw heibio) Dewch i greu tegan peg Pêl-droediwr neu archarwr – dewiswch chi! Argymhellir ar gyfer plant 3 oed a hŷn

Lleoedd: Amgueddfa Wrecsam / Wrexham Museum
Dyddiad: 27/08/2019
Amseroedd: 1pm - 3pm

Addas ar gyfer 3+ oed / 3+ years

Cyswllt Wrexham Museum ar neu ebost museumeducation@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £1.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 25 June 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12540

Parc Bellevue – Sesiynau Chwaraeon a Gemau

Cyfarfod wrth safle’r seindorf i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau llawn hwyl. Ffoniwch 01978 298997 am fanylion

Lleoedd: Parc Bellevue Bellevue Park
Dyddiad: 28/08/2019
Amseroedd: 1pm – 2pm

Addas ar gyfer 8-14

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 April 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12432

Gweithdy Treth a Cadw Llyfrau

Am ragor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/en/events/tax-and-bookkeeping-workshop-2019/

Lleoedd: Twr Rhydfudr | Redwither Tower
Dyddiad: 29/08/2019
Amseroedd: 13:00 - 16:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost businesssupport@gov.wales

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/tax-and-bookkeeping-workshop-2019/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 03 July 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12567

Ty Mawr – Peintio Cerrig

Creu eich pwysau papur perffaith eich hun.

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 29/08/2019
Amseroedd: 1.30pm a 3.30pm

Addas ar gyfer Pob Oedran All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.70

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 April 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12433

Gwyl Gerddoraieth 'Country Roads'

Gŵyl gerddoriaeth gwlad a gwerin yw hon. Mae'n benwythnos llawn llawn hwyl i'r teulu. Bydd stondinau a gwersylla ar gael, hyfforddiant dawnsio llinell, rafflau, Bingo Gwyddelig. Digwyddiad tocyn yn unig yw hwn felly gwnewch yn siŵr eich bod yn archebu. Artistiaid gwledig byw, a disgo gwledig.

Lleoedd: Bryn Y Grog Hall, Marchwiel LL13 0SR
Dyddiad: o 23/08/2019 i 27/08/2019
Amseroedd: TBC/I'w gadarnhau.

Addas ar gyfer All Ages/Pob Oedran

Cyswllt Tracy Butler ar 07809904240 neu ebost countryroadsfest@outlook.com

Swyddfa Bocs: 07809904240 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: TBC/I'w gadarnhau

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 07 January 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12215

Clwb Ffilm i'r Teulu HAF 2019

Ymunwch â ni yn ein sinema bob prynhawn Mercher yn ystod gwyliau'r haf ar gyfer dangosiadau o glasuron i'r teulu! Rhestr llawn o ffilmiau a dolenni tocynnau isod. Popgorn a diodydd ar gael o flaen llaw.

Lleoedd: Gofod Perfformio - Tŷ Pawb - Performance Space
Dyddiad: o 24/08/2019 i 28/08/2019
Amseroedd: 1:00 - 3:00 pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Tŷ Pawb ar 01978 292144 neu ebost typawb@wrexham@gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978292144

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/o/ty-pawb-6332242575?fbclid=IwAR3b_tq7U0v6lJCtrEVi4pbOqwlDtyyM3a_nHNIdwUx0BA8Uscsbx3j6Ki4 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Tocyn / Ticket: £3 Tocyn Teulu i 4 / Family Ticket for 4: £10

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22 July 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12612

Clwb Ffilm i'r Teulu HAF 2019

Ymunwch â ni yn ein sinema bob prynhawn Mercher yn ystod gwyliau'r haf ar gyfer dangosiadau o glasuron i'r teulu! Rhestr llawn o ffilmiau a dolenni tocynnau isod. Popgorn a diodydd ar gael o flaen llaw. FFILMIAU / FILMS: Dydd Mercher/Wednesday 24/7/2019, 1.00pm 'The Lego Movie' [2014] Dydd Mercher/Wednesday 31/7/2019, 1.00pm 'The Lego Movie 2: The Second Part' [2019] Dydd Mercher/Wednesday 7/8/2019, 1.00pm 'Moana' [2016] Dydd Mercher/Wednesday 14/8/2019, 1.00pm 'Up' [2009] Dydd Mercher/Wednesday 21/8/2019, 1.00pm 'Aladdin' [1992] Dydd Mercher/Wednesday 28/8/2019, 1.00pm 'Wreck-It Ralph' [2012]

Lleoedd: Gofod Perfformio - Tŷ Pawb - Performance Space
Dyddiad: o 24/08/2019 i 28/08/2019
Amseroedd: 1:00 - 3:00 pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Tŷ Pawb ar 01978 292144 neu ebost typawb@wrexham@gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292144

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/o/ty-pawb-6332242575?fbclid=IwAR3b_tq7U0v6lJCtrEVi4pbOqwlDtyyM3a_nHNIdwUx0BA8Uscsbx3j6Ki4 (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Tocyn / Ticket: £3 Tocyn Teulu i 4 / Family Ticket for 4: £10

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22 July 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12613

Clwb Ffilm i'r Teulu HAF 2019

Ymunwch â ni yn ein sinema bob prynhawn Mercher yn ystod gwyliau'r haf ar gyfer dangosiadau o glasuron i'r teulu! Rhestr llawn o ffilmiau isod. Popgorn a diodydd ar gael o flaen llaw. -FFILMIAU / FILMS: Dydd Mercher/Wednesday 24/7/2019, 1.00pm 'The Lego Movie' [2014] Dydd Mercher/Wednesday 31/7/2019, 1.00pm 'The Lego Movie 2: The Second Part' [2019] Dydd Mercher/Wednesday 7/8/2019, 1.00pm 'Moana' [2016] Dydd Mercher/Wednesday 14/8/2019, 1.00pm 'Up' [2009] Dydd Mercher/Wednesday 21/8/2019, 1.00pm 'Aladdin' [1992] Dydd Mercher/Wednesday 28/8/2019, 1.00pm 'Wreck-It Ralph' [2012]

Lleoedd: Gofod Perfformio - Tŷ Pawb - Performance Space
Dyddiad: o 24/08/2019 i 28/08/2019
Amseroedd: 1:00 - 3:00 pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Tŷ Pawb ar 01978 292144 neu ebost typawb@wrexham@gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978292144

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/o/ty-pawb-6332242575?fbclid=IwAR3elfZP90wTamuMqVGG5okKfUtMRQqwGeSnWW5V-uduhY8ViH1VasqyA1Y (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: Tocyn / Ticket: £3 - Tocyn Teulu i 4 / Family Ticket for 4: £10

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 22 July 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12615

Haf o hwyl efo Lego a Duplo

Haf o hwyl efo Lego a Duplo! Dydd Iau 8 & 22 Awst 2-3pm Croeso i bob oed, am ddim, dim angen archebu lle

Lleoedd: Llyfrgell Wrecsam / Wrexham Library
Dyddiad: o 08/08/2019 i 22/08/2019
Amseroedd: 2-3pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Emily Ashworth ar 01978 292090 neu ebost emily.ashworth@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim/free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 08 July 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12571

Am Ddim Gweithdai Codio

Am Ddim Gweithdai Codio yn Llyfrgell Wrecsam yn ystod gwyliau’r haf Ymunwch â ni yma ar Ddydd Mawrth 30ain Gorffennaf a Dydd Mawrth 27ain Awst am fore o wyddoniaeth cyfrifiadurol a sialensau codio llawn hwyl gyda Technocamps! Amser y Sesiynau fydd 9.30am - 11am Yn addas ar gyfer plant 8+ Siaradwch efo aelod o staff am fwy o fanylion

Lleoedd: Llyfrgell Wrecsam/Wrexham Library
Dyddiad: o 30/07/2019 i 27/08/2019
Amseroedd: 9.30-11

Addas ar gyfer 8-11

Cyswllt Nerys Woodall ar neu ebost nerys.woodall@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 292090 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: Am ddim/free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 July 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12602

Clwb 3 o'r gloch

Stori, lego, posau, jigso a lliwio

Lleoedd: Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library
Dyddiad: o 31/07/2019 i 28/08/2019
Amseroedd: 3 - 4

Addas ar gyfer Plant / Children 5 -10

Cyswllt Llyfrgell Rhiwabon/Ruabon Library ar 01978 822002 neu ebost ruabon.library@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 26 July 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12618

Caffi Papur

Celf a chrefft ar thema bwyd. Gwisgwch ddillad y gallwch eu baeddu! Bob dydd Mawrth, 2-4pm Yn addas i rai 3 oed a hŷn. Yn Sgwâr y Bobl/ Gofod hyblyg. Does dim angen cadw lle. Am ddim! 23/07: Argraffu Pizza 30/07: Cnau Play-dough 06/08: Diwrnod o Hwyl Hufen Iâ 13/08: Stampiau Llysiau 20/08: Cacen sbwng 27/08: Crefftau Macaroni a Chaws

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: o 23/07/2019 i 27/08/2019
Amseroedd: 2-4pm

Addas ar gyfer Yn addas i rai 3 oed a hyn/ Suitable for ages 3 and up

Cyswllt Heather Wilson ar (01978) 292093 neu ebost Heather.Wilson@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/ Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 June 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12547

Clwb Ffilmiau i'r Teulu

Ffilmiau y gall y teulu cyfan fwynhau gyda’i gilydd! Mae popgorn a diodydd ar gael, ac mae yna egwyl yng nghanol y ffilm. Arhoswch ar ôl y ffilm ar gyfer heriau adeiladu Lego. 24/07: The Lego Movie (2014, U) 31/07: The Lego Movie 2: The Second Part (2019, U) 07/08: Toy Story (1995, PG) 14/08: Toy Story 2 (1999, U) 21/08: Toy Story 3 (2010, U) 28/08: Wreck It Ralph (2012, PG) Yn y Gofod Perfformio Bob Dydd Mercher, 1-3pm £3 y plentyn, £4 i oedolion neu £10 ar gyfer tocyn teulu i 4.

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: o 24/07/2019 i 28/08/2019
Amseroedd: 1-3pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Heather Wilson ar (01978) 292093 neu ebost Heather.Wilson@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £10 ar gyfer tocyn teulu i 4/ £10 for a family ticket for 4 people

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 June 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12548

Celf Pop!

Disgo darlunio gydag offer ysgrifennu neon a chaneuon pop poblogaidd. Rhowch gynnig ar grefft wahanol bob wythnos wedi’i ysbrydoli gan ein harddangosfeydd. Cofiwch wisgo ddillad y gallwch eu baeddu! Bob dydd Mawrth, 2-4pm Yn addas i rai 3 oed a hŷn. Yn Sgwâr y Bobl/ Gofod hyblyg. Does dim angen cadw lle. Am ddim! Molly Palmer 25/07: Bowlenni Fferins Mymi yr Hen Eifftiaid 01/08: Gwaith Celf Hieroglyff wedi’i ysbrydoli gan Fytholeg GWAITH-CHWARAE 08/08: Dyluniwch eich maes chwarae antur eich hun 15/08: Gweithiau celf graffiti ar ffurf sgrialfwrdd 22/08: Crëwch guddfan i un o’ch teganau – dewch ag o gyda chi i sicrhau y bydd yn ffitio! Gareth Griffith 29/08: Crëwch eich Teganau ‘Wheel-y’ wedi’u hysbrydoli gan geir gwthio o Jamaica

Lleoedd: Tŷ Pawb
Dyddiad: o 25/07/2019 i 29/08/2019
Amseroedd: 2-4pm

Addas ar gyfer Yn addas i rai 3 oed a hyn/ Suitable for ages 3 and up

Cyswllt Heather Wilson ar (01978) 292093 neu ebost Heather.Wilson@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am Ddim/ Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 28 June 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12550