Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth Sy'n Digwydd

Noder y bydd digwyddiadau yn ymddangos yn yr iaith iddynt eu cyflwyno.

Sylwer, efallai y bydd rhai digwyddiadau yn cael eu gohirio neu eu canslo oherwydd amgylchiadau sydd y tu hwnt i'n rheolaeth. Cynghorir chi i wirio â threfnydd y digwyddiad o flaen llaw.

Mae 10 digwyddiadau yn y 7 diwrnod nesaf.

Sesiwn Gwybodaeth Ddigidol Banc Lloyds (Wrecsam)

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/lloyds-bank-digital-knowhow-session-wrexham-tickets-66190370179?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 16/10/2019
Amseroedd: 09:00-13:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Banc Lloyds | Lloyds Bank ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/lloyds-bank-digital-knowhow-session-wrexham-tickets-66190370179?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 August 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12664

Glanhau Stryt Las

Glanhau Stryt Las Dewch i helpu’r Ceidwaid i dacluso Parc Stryt Las Cyfarfod ym mynedfa’r parc ochr Cwm Glas (LL14 2AD)

Lleoedd: Stryt Las
Dyddiad: 16/10/2019
Amseroedd: 1.30pm t 3.00pm

Addas ar gyfer Pob Oedran All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 April 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12442

Glanhau Stryt Las

Dewch i helpu’r Ceidwaid i dacluso Parc Stryt Las Cyfarfod ym mynedfa’r parc ochr Cwm Glas (LL14 2AD)

Lleoedd: Stryt Las
Dyddiad: 16/10/2019
Amseroedd: 1.30pm - 3.00pm

Addas ar gyfer Pob Oedran All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 19 April 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12443

DATBLYGIAD TAI GWEITHWYR: CYFLWYNIAD I’R GYMDEITHAS DINESIG

“Y TU HWNT I'R STRYD TERFYNOL: DATBLYGIAD TAI GWEITHWYR YN YR 20fed GANRIF” yw teitl cyflwyniad i'w roi i Gymdeithas Ddinesig Ardal Wrecsam. Fe’i rhoddir gan Gareth Carr, sy’n Uwch Ddarlithydd ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Croeso i bawb, mynediad am ddim. Bydd y Gymdeithas yn falch o groesawi chi. Am fwy o wybodaeth am weithgareddau y Gymdeithas, dewch i’r cyfarfod, neu ewch i’n wefan www.facebook.com/wrexhamcivic.

Lleoedd: Tŷ AVOW, 21 Egerton Street, Wrexham
Dyddiad: 17/10/2019
Amseroedd: 7:00Pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Simon Jones ar 01978 266945 neu ebost simong.jones@tiscali.co.uk

Pris Tocyn: Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 30 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12729

Gwobr Lefel 3: Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith – Cwrs Undydd

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/level-3-award-emergency-first-aid-at-work-1-day-course-tickets-70164416659?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 17/10/2019
Amseroedd: 09:00 – 17:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Litegreen LTD ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/level-3-award-emergency-first-aid-at-work-1-day-course-tickets-70164416659?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £45

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12717

Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith – Cwrs Lefel 3

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/emergency-first-aid-at-work-level-3-course-18th-october-2019-tickets-57978559432?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Parc Gwledig Dyfroedd Alun | Alyn Waters Country Park
Dyddiad: 18/10/2019
Amseroedd: 9:30 – 16:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Groundwork Gogledd Cymru | Groundwork North Wales ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/emergency-first-aid-at-work-level-3-course-18th-october-2019-tickets-57978559432?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £62.99

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 29 August 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12666

Ysgrifennu Cynnig Uwch – canllaw i ennill tendrau o safon uchel

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/ysgrifennu-ceisiadau-safon-uwch-canllawiau-ar-sut-i-greu-tendrau-buddugol/

Lleoedd: Tŵr Rhydfudr | Redwither Tower
Dyddiad: 18/10/2019
Amseroedd: 09:30 - 16:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/advanced-bid-writing-a-winners-guide-to-producing-top-tenders/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12701

Dechrau a Rhedeg Busnes

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://wales.business-events.org.uk/cy/digwyddiadau/cychwyn-a-rhedeg-busnes-rhoi-cynnig-arni--2/

Lleoedd: Hwb Menter Wrecsam | Wrexham Enterprise Hub
Dyddiad: 22/10/2019
Amseroedd: 10:00 - 16:30

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Busnes Cymru | Business Wales ar neu ebost

Gwefan: https://wales.business-events.org.uk/en/events/starting-and-running-a-business-taking-the-plunge-2019/ (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12702

Clwb Marchnata Gogledd Cymru - Canva i Ddechreuwyr

I gael rhagor o wybodaeth ac i archebu eich lle: https://www.eventbrite.co.uk/e/north-wales-marketing-club-canva-for-beginners-tickets-71249847211?aff=ebdssbdestsearch

Lleoedd: Prifysgol Glyndŵr | Glyndwr University
Dyddiad: 23/10/2019
Amseroedd: 15:00 – 17:00

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt TBC Marketing ar neu ebost

Gwefan: https://www.eventbrite.co.uk/e/north-wales-marketing-club-canva-for-beginners-tickets-71249847211?aff=ebdssbdestsearch (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £0

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 24 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12719

Cyngerdd Clasurol X Dros Calon FM

Mae Calon FM, gorsaf Radio Cymunedol Wrecsam, yn cynnal cyngerdd Clasurol X Over gwych sy'n cynnwys nifer o'r artistiaid mwyaf poblogaidd yn y maes cerddoriaeth hwn sy'n tyfu'n gyflym gan gynnwys Elan Catrin Parry o Wrecsam Mae artistiaid eraill sy'n ymddangos yn cynnwys Joanna Forest. Y cyfansoddwr brenhinol Olga Thomas, Natasha Hardy a Lucy Thomas a Hercules Smith (The Voice).

Lleoedd: Theatr y Stiwt / Stiwt Theatre, Rhosllannerchrugog
Dyddiad: o 19/10/2018 i 20/10/2019
Amseroedd: 7pm

Addas ar gyfer Pawb / All

Cyswllt Janine Rawlinson ar 07765 258662 neu ebost jan.r.doyle@gmail.com

Swyddfa Bocs: 01978 841300 - Angen archebu ymlaen llaw

Gwefan: http://www.stiwt.com (cysylltiadau allanol)

Pris Tocyn: £15 / £12

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 16 September 2019 | Dolen i’r digwyddiad yma: www.wrexham.gov.uk/welsh/leisure_tourism_w/WhatsOnActionW.cfm?Event_ID=12684