Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Digwyddiadau Parciau a Chefn Gwlad

Digwyddiadau

Sylwer, mae'n bosibl y bydd rhai digwyddiadu yn cael eu gohirio oherwydd y Sefyllfa Traed a'r Genau presennol. Fe'ch cynghorir i wirio gyda threfnwr y digwyddiad ymlaen llaw.

Digwyddiad Nadolig

Hoffai Cyfeillion Moss Valley a Phartneriaeth Cymuned Brychdyn eich gwahodd i ymuno a ni yn ein Groto o chwith Siôn Corn, Reidio ar ful, Canu Carolau, Crefftau Nadoligaidd, Lluniaeth ysgafn, Cystadleuaeth ‘Santa Paws’ i ganfod y ci gyda'r wisg orau. Dewch a rhodd I'R GRONFA FWYD, dyna'i gyd, a chewch ddod i ddweud helo wrth Siôn Corn!

Lleoedd: Dyffryn Moss | Moss Valley
Dyddiad: 16/12/2018
Amseroedd: 1-3pm

Addas ar gyfer Pawb | All

Cyswllt countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Rhodd i’r gronfa fwyd/Donation for the food bank

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 09 November 2018

Casglu deunydd bytholwyrdd Nadoligaidd i wneud addurniadau

Casglu deunydd bytholwyrdd Nadoligaidd i wneud addurniadau DEWISOL - Cinio (Bwffe Sawr/Melys) a digwyddiadau. (RHAID BWCIO I GADW LLE £5)

Lleoedd: Tŷ Mawr
Dyddiad: 20/12/2018
Amseroedd: 10.15 - 3pm

Addas ar gyfer Pob oedran/All Ages

Cyswllt parciau gwledig ar 01978 763140 neu ebost Countrypark@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £5.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 10 September 2018