Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Digwyddiadau Parciau a Chefn Gwlad

Digwyddiadau

Sylwer, mae'n bosibl y bydd rhai digwyddiadu yn cael eu gohirio oherwydd y Sefyllfa Traed a'r Genau presennol. Fe'ch cynghorir i wirio gyda threfnwr y digwyddiad ymlaen llaw.

Plu, Porthwyr a phlant

Cyfle i blant greu porthwr neu fwydyr adar syml a chael hwyl wrth ddilyn ein llwybr drwyr parc i chwilio am adar ar ein taith.

Lleoedd: Phyllau Plwm Y Mwynglawdd/Minera Lead Mines
Dyddiad: 25/02/2019
Amseroedd: 1pm - 3pm

Addas ar gyfer 0-16

Cyswllt Richard Aram ar 01978 757524 neu ebost info@groundworknorthwales.org.uk

Pris Tocyn: Am Ddim | Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 February 2019

Tŷ Mawr – Tai Gwydr Micro

Dewch i greu eich tŷ gwydr micro eich hun a phlannu planhigion yn barod ar gyfer y gwanwyn

Lleoedd: Tŷ Mawr LL14 3PE
Dyddiad: 27/02/2019
Amseroedd: 1.30-3.30

Addas ar gyfer Pob oedran. / All ages.

Cyswllt Parciau Gwledig / Countryparks ar 01978763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.60

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04 February 2019

Taith Hanes Dywysedig

Ymunwch â ni ar daith gerdded dywysedig o amgylch Pyllau Plwm a Pharc Gwledig y Mwynglawdd, gan archwilio’r mwyngloddiau a’r treftadaeth ddiwydiannol. Mae’r daith yn dechrau am 1.30pm ac yn para am tua 1.5 awr.

Lleoedd: Phyllau Plwm Y Mwynglawdd/Minera Lead Mines
Dyddiad: 28/02/2019
Amseroedd: 1.30pm

Addas ar gyfer 5-16

Cyswllt Richard Aram ar 01978 757524 neu ebost info@groundworknorthwales.org.uk

Swyddfa Bocs: 01978 757524

Pris Tocyn: Am Ddim | Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 February 2019

Bingo Natur

Ymunwch â Kate i fwynhau gêm bingo natur gan ddarganfod y parc gwledig a dysgu am y bywyd gwyllt sy’n byw yma. Dewiswch eich sesiwn!

Lleoedd: Phyllau Plwm Y Mwynglawdd/Minera Lead Mines
Dyddiad: 01/03/2019
Amseroedd: 10.30am - 11.15pm, 11.45am - 12.30pm

Addas ar gyfer 5-16

Cyswllt Richard Aram ar 01978 757524 neu ebost info@groundworknorthwales.org.uk

Swyddfa Bocs: 01978 757524

Pris Tocyn: Am ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 01 February 2019

Dyffryn Moss – Digwyddiad Glanhau’r Gwanwyn

Cyfarfod yn y maes chwarae wrth y llyn. Dewch â menig gyda chi.

Lleoedd: Dyffryn Moss Moss Valley LL11 4UR
Dyddiad: 03/03/2019
Amseroedd: 10.00-12.00

Addas ar gyfer Pob oedran. All ages.

Cyswllt Parciau Gwledig/Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04 February 2019

Tŷ Mawr – Grŵp nyddu, gwau a gwehyddu misol

Cysylltwch â June Mclaughlin ar 01978 711941 neu anfonwch neges e-bost at junemclaughlin@btinternet.com i gael mwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr LL14 3PE
Dyddiad: 06/03/2019
Amseroedd: 1.00-4.00pm

Addas ar gyfer Croeso i ddechreuwyr. Beginners welcome.

Cyswllt Parciau Gwledig/Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £1.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04 February 2019

Parc Acton – Digwyddiad Tacluso a Glanhau Cymunedol

Dewch i helpu tacluso'r parc. 10am – 12pm - Cyfarfod yn y pafiliwn bowlio. Am ddim. Darperir lluniaeth.

Lleoedd: Parc Gwaunyterfyn/Acton Park LL12 7YG
Dyddiad: 12/03/2019
Amseroedd: 10.00-12.00

Addas ar gyfer Pob oedran / All ages.

Cyswllt Parciau Gwledig / Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04 February 2019

Tŷ Mawr – Dosbarth Crefftau – Ffeltio

Dewch i ddysgu sut i greu lluniau hyfryd gyda gwlân cnu dafad. Gwnewch lun i fynd adref ac un i’w ychwanegu at y colâg clytwaith i ddathlu Dengmlwyddiant y STB. Darperir yr holl ddeunyddiau. (£10 o ostyngiad am ddarn a ychwanegir at y clytwaith). I gadw eich lle, cysylltwch â junemclaughlin@btinternet.com neu ffoniwch 01978 711941 am fwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr LL14 3PE
Dyddiad: 30/03/2019
Amseroedd: 11.00-4.00

Addas ar gyfer 16+ oed. Age 16+

Cyswllt Parciau Gwledig/Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £30 yr un £30 per person

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04 February 2019

Tŷ Mawr – Grŵp nyddu, gwau a gwehyddu misol

Cysylltwch â June Mclaughlin ar 01978 711941 neu anfonwch neges e-bost at junemclaughlin@btinternet.com i gael mwy o fanylion.

Lleoedd: Tŷ Mawr LL14 3PE
Dyddiad: 03/04/2019
Amseroedd: 1.00 -4.00

Addas ar gyfer Croeso i ddechreuwyr/Beginners welcome.

Cyswllt Parciau Gwledig / Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £1.00

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 04 February 2019

Glanhau Stryt Las

Dewch i helpu’r Ceidwaid i dacluso Parc Stryt Las Cyfarfod ym mynedfa’r parc ochr Cwm Glas (LL14 2AD)

Lleoedd: Parc Stryt Las / Stryt Las Park LL14 2AF
Dyddiad: 03/04/2019
Amseroedd: 1.30pm to 3.00pm

Addas ar gyfer Addas ar gyfer pob oedran. Suitable for all ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim / Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05 February 2019

Parc Acton – Digwyddiad Tacluso a Glanhau Cymunedol

Dewch i helpu tacluso'r parc. Cyfarfod yn y pafiliwn bowlio. Am ddim. Darperir lluniaeth

Lleoedd: Parc Acton Acton Park LL12 7YG
Dyddiad: 09/04/2019
Amseroedd: 10am – 12pm

Addas ar gyfer Pob oedran. All ages.

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free.

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05 February 2019

Parc y Ponciau – Hyfforddiant BMX Proffesiynol

Dewch i ddysgu sut i feistroli’r trac neu wella’r sgiliau sydd gennych yn barod. Ychydig yn unig o leoedd sydd ar gael, ffoniwch 01978 844028 i gadw lle ymlaen llaw

Lleoedd: Parc y Ponciau / Ponciau Banks LL14 1RL
Dyddiad: 15/04/2019
Amseroedd: 10.00am – 3.00pm

Addas ar gyfer 7+ oed Age 7+

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Swyddfa Bocs: 01978 844028 - Angen archebu ymlaen llaw

Pris Tocyn: £7.50

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05 February 2019

Parc Bellevue – Llwybr Bwni’r Pasg

Cyfarfod wrth safle’r seindorf

Lleoedd: Parc Bellevue / Bellevue Park LL13 7TG
Dyddiad: 16/04/2019
Amseroedd: 10.00am – 12.00pm.

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Rhoddion i Gyfeillion Parc Bellevue Donations to Friends of Bellevue Park

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05 February 2019

Tŷ Mawr – Matiau Diod Pren

Dewch i greu anrheg Pasg unigryw.

Lleoedd: Tŷ Mawr / Tŷ Mawr LL14 3PE
Dyddiad: 17/04/2019
Amseroedd: 1.30pm-3.30pm

Addas ar gyfer Pob oedran / All ages

Cyswllt Countryparks ar 01978763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.60

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05 February 2019

Parc Acton - Llwybr Wyau Pasg

Llwybr llawn hwyl o amgylch y parc. Cefnogir y digwyddiad hwn gan Gyfeillion Parc Acton.

Lleoedd: Parc Acton Acton Park LL12 7YG
Dyddiad: 18/04/2019
Amseroedd: 1pm – 3pm

Addas ar gyfer Pob oedran All Ages

Cyswllt Countryparks ar 01978763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 05 February 2019

Tŷ Mawr - Llwybr y Pasg

Galwch heibio i ddatrys y cliwiau er mwyn canfod eich ffordd o amgylch y llwybr. Bydd y llwybr yn cymryd tuag awr i’w gwblhau.

Lleoedd: Tŷ Mawr Ty MawrLL14 3PE
Dyddiad: 21/04/2019
Amseroedd: 11.00am-3.00pm

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 10987 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.60

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06 February 2019

Dyfroedd Alyn - Llwybr y Pasg

Dilynwch y llwybr i ennill gwobr. Llwybr galw heibio yn para tuag awr.

Lleoedd: Dyfroedd Alyn Alyn Waters LL11 4AG
Dyddiad: 24/04/2019
Amseroedd: 10.30pm - 3.30pm

Addas ar gyfer Pob oedran All ages

Cyswllt Countryparks ar 10987 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: £2.60

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06 February 2019

Parc Bellevue – Sesiynau Chwaraeon a Gemau

Cyfarfod wrth safle’r seindorf i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau llawn hwyl. Ffoniwch 01978 298997 am fanylion.

Lleoedd: Parc Bellevue Bellevue Park LL13 7TG
Dyddiad: 24/04/2019
Amseroedd: 1pm – 2pm

Addas ar gyfer 8-14 oed 8-14

Cyswllt Countryparks ar 01978 763140 neu ebost Countryparks@wrexham.gov.uk

Pris Tocyn: Am ddim Free

Dyddiad cyflwyno’r digwyddiad: 06 February 2019