Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Map Diffiniol o'r Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Allwedd: chilffyrddChilffyrdd, llwybrau ceffylaullwybrau ceffylau, llwybrau cyhoeddusllwybrau cyhoeddus. Am ragor o wybodaeth ffoniwch Galw Wrecsam ar 01978 298989

Os yw'r map yn wag - cliciwch yma i ail-lwytho'r dudalen.

Dyddiad perthnasol y Map Diffiniol ar gyfer Wrecsam yw 31 Hydref 1978.

Nodyn pwysig - Mae'r wybodaeth am hawliau tramwy a ddangosir ar y map hwn, yn cael ei darparu er gwybodaeth yn unig a rhaid peidio â dibynnu arni at ddibenion cyfreithiol, statudol nac at unrhyw ddibenion ffurfiol eraill. Er mwyn gweld y cofnod cyfreithiol o'r hawliau tramwy, sef y Map Diffiniol a'r Datganiad, mae'n rhaid trefnu apwyntiad gyda'r adran Hawliau Tramwy. Er mwyn gwneud hynny byddwch cystal â ffonio 01978 298989 neu anfon e-bost at l rightsofway@wrexham.gov.uk