Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffurflen Ar-lein i Adrodd am Oleuadau Stryd

Rhoi gwybod

Byddwn yn gwneud gwaith atgyweirio brys i oleuadau stryd o fewn 24 awr a gwaith nad yw'n frys o fewn 5 diwrnod gwaith ar ôl derbyn eich cwyn, lle bo'r Cyngor yn gyfrifol am wneud y gwaith hwnnw