Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ardal Gadwraeth Bangor is y Coed

Mae Bangor is y Coed tua phum milltir i’r de-ddwyrain o dref Wrecsam, ger yr A525.  Mae’r ardal gadwraeth yng nghalon y pentref, ar lan y Ddyfrdwy.  Mae yna olygfeydd hir tua’r Berwyn a Bryniau Bickerton.

Daeth yr ardal gadwraeth i fodolaeth yn 1971.  Cafodd ei lleihau yn 1999.  Mabwysiadwyd y cynllun asesu cymeriad a rheoli yn 2010.  Daeth y Gorchymyn Erthygl 4(2) i rym yn 2010.