Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ardal Gadwraeth Y Bers

Mae’r ardal gadwraeth tua 2.5 milltir i’r de-orllewin o ganol dref Wrecsam, ac i’r gogledd o bentref diwydiannol Rhostyllen, ar dir coediog yn ucheldiroedd dyffryn afon Clywedog sy’n rhedeg o Y Mwynglawdd i Wrecsam.  Mae’r gwaith haearn ac Ystâd Plas Power cyfagos wedi dylanwadu’n amlwg ar ddatblygiad y pentref a’i nodweddion pensaernïol unigryw.

Cyhoeddwyd yr ardal gadwraeth yn 1975.  Cafodd ei hehangu yn 2003.  Mabwysiadwyd y cynllun asesu cymeriad a rheoli yn 2009.