Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ardal Gadwraeth Cefn Mawr

Mae ‘cefn’ yn y cyd-destun yma’n golygu ‘grwn, crib, esgair’.  Mae Cefn Mawr ar ffin dde-orllewin Wrecsam a Sir Ddinbych, saith milltir o Wrecsam, a rhwng Rhiwabon a Llangollen.

Mae’r pentref ar frigiad serth o dywodfaen tua chan metr uwchlaw llawr dyffryn y Ddyfrdwy.  Dyma borth y dwyrain i Langollen.  Mae’r ardal gadwraeth ar sawl rhes yng nghalon y pentref ac o gwmpas y chwarel, gan greu sefyllfa unigryw.  Mae’r golygfeydd tua safle treftadaeth y byd Pontcysyllte yn fendigedig.

Cyhoeddwyd yr ardal gadwraeth yn 2004.  Mabwysiadwyd y cynllun asesu cymeriad a rheoli yn 2012.  Daeth y Gorchymyn Erthygl 4(2) i rym yn 2006.