Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ardal Gadwraeth Y Waun

Mae Y Waun ar y ffin, tua naw milltir i’r de-orllewin o ganol tref Wrecsam a phum milltir i’r gogledd o Groesoswallt.  Mae’r pentref mewn dyffryn bas rhwng ystadau hanesyddol Castell Y Waun i’r gorllewin a Brynkinallt i’r dwyrain, y tu ôl i esgair ac ar ochr arall ffordd osgoi’r A483.

Mae’r ardal gadwraeth yng nghanol hanesyddol y pentref ar frigiad caregog yn edrych dros ddyffryn hardd afon Ceiriog.  Mae’n cynnwys Eglwys Y Santes Fair, Ffordd yr Eglwys, y draphont a’r draphont ddŵr sy’n rhan o’r safle treftadaeth byd.  Mae hefyd yn cynnwys y rhan o ffordd Llundain Caergybi a addaswyd gan Thomas Telford.

Cyhoeddwyd yr ardal gadwraeth yn 1975.  Cafodd ei hehangu yn 1997 ac yn 2013/2014.  Mabwysiadwyd y cynllun asesu cymeriad a rheoli yn 2013/2014.  Daeth y Gorchymyn Erthygl 4(2) i rym yn 2002.