Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ardal Gadwraeth Erbistog

Mae Erbistog yn un o lawer o bentrefi a threfgorddau ar lannau’r Ddyfrdwy.  Yn Erbistog mae’n gadael y dyffryn serth cyn dolennu tua’r gogledd i Gaer.

Mae Erbistog tua milltir i’r gorllewin o bentref Owrtyn ar hyd cyfres o lonydd cul troellog.  Mae’r ardal gadwraeth yn amgylchynu’r eglwys, sydd ar esgair tywodfaen 45 metr uwchlaw’r afon.  Mae coed aeddfed yn gefnlen, ac mae’r ardal gyfagos yn wledig.

Cyhoeddwyd yr ardal gadwraeth yn 1975.  Cafodd ei haddasu yn 2000.  Mabwysiadwyd y cynllun asesu cymeriad a rheoli yn 2010.