Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ardal Gadwraeth Ffordd y Tylwyth Teg

Mae’r ardal gadwraeth tua milltir i’r de o ganol tref Wrecsam, gan bron â ffinio ag ardal gadwraeth Parc Salisbury i’r gogledd.

Sefydlwyd ardal Ffordd y Tylwyth Teg yng nghanol y 19eg ganrif fel maestref eang a hardd.  Ei phrif nodwedd ydi’r manylion Mudiad Celf a Chrefft, ynghyd â safon uchel yr adeiladau a’u lleoliadau.

Cyhoeddwyd yr ardal gadwraeth yn 1975.  Newidiwyd y ffiniau yn 1997.  Mae’r cynllun asesu cymeriad a rheoli yn cael ei baratoi ar hyn o bryd.  Daeth y Gorchymyn Erthygl 4(2) i rym yn 1998.