Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ardal Gadwraeth Gresffordd

Mae’r ardal gadwraeth yng nghalon y pentref hwn sydd tua phedair milltir i’r gogledd-ddwyrain o ganol dref Wrecsam ar Ffordd y B5445.

Lleolwyd y pentref ar bentir isel uwchben rhan serth o ddyffryn yr afon Alun wrth iddi lifo i’r Ddyfrdwy.  Canolbwynt y cyfan ydi eglwys fendigedig Eglwys Yr Holl Saint.  Tyfodd y pentref yn raddol ac yn naturiol o amgylch yr eglwys dros y blynyddoedd maith.

Cyhoeddwyd yr ardal gadwraeth yn 1975.  Newidiwyd y ffiniau yn 1999.  Mabwysiadwyd y cynllun asesu cymeriad a rheoli yn 2009.