Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ardal Gadwraeth Ffordd Grosvenor

Mae’r ardal gadwraeth i’r gogledd-orllewin o ganolfan fasnachol y dref.  Mae’n cynnwys Ffordd Grosvenor a rhannau o Stryt Gerallt, Stryt y Rhaglaw, Stryt y Brenin, Ffordd Parc y Llwyni, Ffordd Rhosddu a rhan o gampws Coleg Iâl.

Cyhoeddwyd yr ardal gadwraeth yn 1990.  Newidiwyd y ffiniau yn 2007.  Mabwysiadwyd y cynllun asesu cymeriad a rheoli yn 2009.  Daeth Gorchymyn Erthygl 4(2) Stryt Gerallt i rym yn 2007.