Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ardal Gadwraeth Hanmer

Mae Hanmer tua naw milltir i’r de-ddwyrain o Wrecsam, ger y ffin.  Y brif ffordd agosaf ydi’r A539.  Mae’r pentref o fewn Maelor Saesneg a’i thirlun nodweddiadol o dir amaethyddol ymdonnol gyda choed a choetiroedd yn britho patrwm y caeau.

Dylanwadwyd yr ardal yn drwm gan ystadau, c Ystâd Hanmer ydi’r enwocaf mae’n debyg.

Mae’r rhan fwyaf o’r pentref yn yr ardal gadwraeth sydd ag eglwys y plwyf yn ei chalon, ar dir uwch na’r rhelyw ac yn wynebu’r llyn hardd.  Mae’r golygfeydd neilltuol yn cyfrannu’n gryf at gymeriad unigryw’r lle.

Cyhoeddwyd yr ardal gadwraeth yn 1971.  Newidiwyd y ffiniau yn 2000.  Mabwysiadwyd y cynllun asesu cymeriad a rheoli yn 2011.