Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ardal Gadwraeth Barics Hightown

Cadw a chynnal y barics, sy’n dyddio’n ôl i’r 19eg ganrif, ydi bwriad yr ardal gadwraeth hon.  Mae’r barics i’r gorllewin o Ffordd Melin y Brenin yn ne tref Wrecsam.

Cartref y Ffiwsilwyr Cymreig oedd y barics.  Heddiw y REME a’r fyddin Diriogaethol sy’n ei ddefnyddio.  Mae’r adeiladau’n rhan annatod o’r gymuned ac o Wrecsam gyfan.

Cyhoeddwyd yr ardal gadwraeth yn 2000.  Mae’r gwaith o greu cynllun asesu cymeriad a rheoli yn mynd rhagddo.