Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ardal Gadwraeth Holt

Mae Holt tua phum milltir i’r gogledd-ddwyrain o Wrecsam, ar y ffin, ar lwyfandir gwastad uwch y Ddyfrdwy, gan wynebu Farndon yn Sir Caer.  Y cyswllt hanesyddol rhwng y ddau bentref a’r ddwy genedl ydi’r bont dywodfaen goch hardd.

Mae rhan fwyaf y pentref yn yr ardal gadwraeth, yn ei phlith y canol cynhanesyddol a’r prif lwybrau i mewn i’r pentref.

Cyhoeddwyd yr ardal gadwraeth yn 1975.  Newidiwyd y ffiniau yn 1999.  Mae’r gwaith o greu cynllun asesu cymeriad a rheoli yn mynd rhagddo.  Daeth y Gorchymyn Erthygl 4(2) i rym yn 2000.